Đang thực hiện

Top banner

Lịch công tác tuần từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019

Đăng ngày: 22/04/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
22/4
10h00 Họp về xây dựng Trung tâm khoa học Thông tin, Thư viện Ban Giám hiệu;        c. Thu Hà, c. Thuận, c. Vân Hà (HCTH);   a. Thiên, a. Nghĩa (K. TTTV); C. Ngân (TTTTTV) Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng Truyền thống
15h00 Họp Ban Chỉ huy quân sự Trường Ban Chỉ huy quân sự Chỉ huy Trưởng
Đinh Công Tuấn
Phòng Truyền thống
Thứ Ba
23/4
08h30 Họp xét kỷ luật sinh viên A. Tuấn; Đại diện các đơn vị: CTSV; ĐT, QLKH & HTQT; KT & ĐBCLGD; Đoàn TN; Hội SV; BCN các Khoa: QLVHNT; Du  lịch; Di sản VH; Viết văn, Báo chí; Thông tin, Thư viện Phó Hiệu trưởng
Đinh Công Tuấn
Phòng
Hội đồng
15h00 Họp về quản lý quỹ học bổng Mabuchi – Nhật Bản A. Tuấn; a. Lượng, c. Thanh Hương (ĐT, QLKH & HTQT); a. Hiếu, a. Tám (CTSV); c. Nga (Hội SV) Phó Hiệu trưởng
Đinh Công Tuấn
Phòng Truyền thống
Thứ Tư
24/4
08h30 Họp Khai mạc đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 BGH; Ban Chỉ đạo ISO; Đại diện các đơn vị; Thành viên đoàn đánh giá Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Hội đồng
09h00 Làm việc với Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội BCH Đảng ủy   Phòng Truyền thống
Thứ Năm
25/4
14h30 Họp Kết luận đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 BGH; Ban Chỉ đạo ISO; đại diện các đơn vị; Thành viên đoàn đánh giá Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Hội đồng
Thứ Sáu
26/4
         
Thứ Bảy
27/4
         
 
Thông báo:
 
- Toàn Trường nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 từ thứ Hai ngày 29/4 đến hết thứ Tư ngày 01/5. Thứ Bảy ngày 04/5, toàn Trường làm việc và học tập bù cho ngày thứ Hai 29/4.
- Ngày 26/4/2019, Hiệu trưởng Phạm Thị Thu Hương thực hiện việc tiếp công dân tại P.214 nhà A
- Đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động đeo Thẻ Cán bộ trong giờ làm việc.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
 
 
Lượt xem: 794
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 14
Lượt truy cập: 1.791.236