Đang thực hiện

Top banner

Lịch công tác tuần từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020

Đăng ngày: 18/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020
 
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
18/5
14h00 Tọa đàm về hoạt động Nghiên cứu khoa học của giảng viên BGH; Trưởng, Phó các Khoa; Trưởng các Phòng; Trưởng các Bộ môn; CLB các nhà nghiên cứu trẻ và các giảng viên quan tâm Phó Hiệu trưởng
Đặng Hoài Thu
Phòng
Hội đồng
Thứ Ba
19/5
08h30 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Ban Chấp hành
Đảng ủy Trường
Bí thư Đảng ủy
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
10h30 Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng CTSV; Hai Phó Trưởng phòng ĐT, QLKH & HTQT Theo Quyết định Hiệu trưởng 
Phạm Thị Thu Hương
Phòng 
Hội đồng
14h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng BCHCĐ Trường; Ủy viên UBKT CĐ; Chủ tịch CĐ bộ phận Chủ tịch CĐ Trường
Nguyễn Sỹ Toản
Phòng
Hội đồng
Thứ Tư
20/5
09h00 Họp Ban Chỉ huy quân sự Trường Ban Chỉ huy quân sự Trường; Các đ/c Chỉ huy Tự vệ Trường Chỉ huy Trưởng 
Đinh Công Tuấn
Phòng
Truyền thống
Thứ Năm
21/5
09h30 Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Theo Quyết định Trưởng Ban
Hà Thị Thu Hà
Phòng
Truyền thống
Thứ Sáu
22/5
09h00 Họp đánh giá kết quả điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2019-2020 A. Tuấn; đại diện Lãnh đạo: P. CTSV; P. ĐT, QLKH & HTQT; P. KT & ĐBCLGD; Đoàn TN; Hội SV; BCN các Khoa chuyên ngành; Bí thư các liên chi đoàn; CBGV phụ trách tổng hợp Hội đồng các Khoa Phó Hiệu trưởng
Đinh Công Tuấn
Phòng
Hội đồng
Thứ Bảy
23/5
         
 
Thông báo:
 
 
- Đề nghị các Chi bộ nộp Đảng phí Quý I+II năm 2020 về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 23/5/2020.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn
 

 
Lượt xem: 150
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 1.969.365