Đang thực hiện

Top banner

Lịch công tác tuần từ ngày 16/9/2019 đến 22/9/2019

Đăng ngày: 16/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/9/2019 đến 22/9/2019
 
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
16/9
14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Ban Chấp hành Đảng ủy Bí thư Đảng ủy
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
Thứ Ba
17/9
Cả ngày Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng BVLA
Thứ Tư
18/9
         
Thứ Năm
19/9
09h00 Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch các CĐ bộ phận, UV UB Kiểm tra CĐ Trường Chủ tịch CĐ Trường
Nguyễn Sỹ Toản
Phòng
Hội đồng
14h30 Họp triển khai công tác rà soát Bộ tiêu chuẩn chương trình đào tạo Lãnh đạo và chuyên viên thư ký các đơn vị (trừ Khoa Kiến thức cơ bản) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Phòng
Hội đồng
Thứ Sáu
20/9
08h00 Họp xét học vụ Theo Quyết định Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Hội đồng
14h00 Họp Thường trực Hội đồng khoa học Trường Thường trực Hội đồng khoa học Trường; c. Thu Hà (HCTH); a. Thanh (KT & ĐBCLGD) Chủ tịch Hội đồng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Hội đồng
Thứ Bảy
21/9
Cả ngày Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên. Theo Kế hoạch   Nhà Văn hóa
Chủ nhật
22/9
Cả ngày Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên. Theo Kế hoạch   Nhà Văn hóa
 
 


Thông báo:
 
- Sáng thứ Năm ngày 19/9: Hiệu trưởng đi công tác.
- Đề nghị các khoa chuyên ngành hoàn thành xét học vụ và nộp kết quả về Phòng ĐT, QLKH & HTQT trước 16h00 ngày 17/9/2019.
- Đề nghị cán bộ, viên chức có nhu cầu tham gia Bảo hiểm thân thể (giá trị sử dụng từ tháng 9/2019 đến hết tháng 8/2020) nộp lệ phí về bộ phận TCCB phòng HCTH.
- Đề nghị cán bộ, viên chức nộp thuế Thu nhập cá nhân năm 2018 tại Văn phòng bộ phận Tài vụ, Phòng Hành chính, Tổng hợp.
- Đề nghị các Chi bộ nộp Đảng phí quý III năm 2019 về Văn phòng Đảng ủy.
- Đề nghị cán bộ, viên chức khẩn trương hoàn thành việc bổ sung thành phần Hồ sơ cán bộ, nộp về Văn phòng bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính, Tổng hợp.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
Lượt xem: 2006
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.037.878