Đang thực hiện

Top banner

Lịch công tác tuần từ ngày 16/3/2020 đến 21/3/2020

Đăng ngày: 16/03/2020

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/3/2020 đến 21/3/2020
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
16/3
08h30 Tập huấn sử dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến P. ĐT, QLKH & HTQT; đại diện giảng viên các khoa Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Phòng Thực hành Tin học Ag. 402
10h00 Họp triển khai công tác giảng dạy trực tuyến P. ĐT, QLKH & HTQT; Lãnh đạo các khoa Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Phòng
Hội đồng
Thứ Ba
17/3
08h30 Làm việc với đoàn kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trưởng Ban Chỉ đạo
Đinh Công Tuấn
Phòng
Hội đồng
Thứ Tư
18/3
14h00 Họp về công tác đào tạo BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Họp
trực tuyến
Thứ Năm
19/3
08h30 Hội nghị CB chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự ĐH Đảng bộ lần thứ 20 Đảng ủy viên; BGH; Bí thư các chi bộ; Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư Đoàn TN; Trưởng các đơn vị Bí thư Đảng ủy
Phạm Thị Thu Hương 
Phòng
Hội đồng
10h00 Họp BCH Đảng ủy Trường Ban Chấp hành
Đảng ủy Trường
Bí thư Đảng ủy
Phạm Thị Thu Hương 
Phòng
Hội đồng
14h00 Hội nghị CB chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự ĐH Đảng bộ lần thứ 20 Đảng ủy viên; BGH; Bí thư các chi bộ; Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư Đoàn TN; Trưởng các đơn vị Bí thư Đảng ủy
Phạm Thị Thu Hương 
Phòng
Hội đồng
15h00 Họp lấy phiếu giới thiệu quy hoạch nhân sự lãnh đạo Trường Đảng ủy viên; BGH; Bí thư các chi bộ; Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư Đoàn TN; Trưởng, Phó các đơn vị Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Hội đồng
16h00 Họp BCH Đảng ủy Trường Ban Chấp hành
Đảng ủy Trường
Bí thư Đảng ủy
Phạm Thị Thu Hương 
Phòng
Hội đồng
Thứ Sáu
20/3
         
Thứ Bảy
21/3
         
 
Thông báo:
 
- Sinh viên toàn trường thực hiện Lịch nghỉ kéo dài theo Thông báo số 109/TB-ĐHVHHN ngày 12/3/2020 để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19.
- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị cài đặt phần mềm Office 365 và gửi địa chỉ account cho thầy Trương Đại Lượng P. ĐT, QLKH & HTQT trước 15h00 ngày 17/3/2020.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn

 
 
Lượt xem: 1371
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 1.969.362