Đang thực hiện

Top banner

Lịch công tác tuần từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019

Đăng ngày: 10/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
11/3
10h00 Họp Ban Tổ chức Liên hoan Văn nghệ Công đoàn Trường ĐHVHHN Ban Tổ chức Trưởng Ban
Trần Dũng Hải
Phòng
Truyền thống
13h30 Bán kết Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 2019 Ban Tổ chức;
Kính mời CBVC và SV tham dự
Ban Tổ chức Nhà Văn hóa
14h00 Họp thông qua quy chế đào tạo tiến sỹ Theo Quyết định Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
Thứ Ba
12/3
13h00 Tổng duyệt các chương trình tham gia Liên hoan Văn nghệ Công đoàn Trường ĐHVHHN Ban Tổ chức;
Theo Giấy mời
Ban Tổ chức Nhà Văn hóa
Thứ Tư
13/3
09h00 Họp Ban Tổ chức Liên hoan Văn nghệ Công đoàn Trường ĐHVHHN Ban Tổ chức và các Cụm trưởng Trưởng Ban
Trần Dũng Hải
Phòng
Hội đồng
14h00 Họp thông qua chuẩn đầu ra một số ngành đào tạo Theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng Phạm Thị Thu Hương Phòng
Hội đồng
Thứ Năm
14/3
 13h30 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường Theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng Phạm Thị Thu Hương Phòng
Truyền thống
Thứ Sáu
15/3
08h00 Họp thống nhất các môn học thuộc các nhóm ngành đào tạo A. Lượng (ĐT, QLKH & HTQT); c. Lan (K. Kiến thức cơ bản); Trưởng các Khoa chuyên ngành Trưởng phòng       ĐT, QLKH & HTQT Trương Đại Lượng Phòng
Hội đồng
19h00 Liên hoan Văn nghệ Công đoàn Trường ĐHVHHN Theo Giấy mời;
Kính mời CBVC & SV tham dự
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Nhà Văn hóa
Thứ Bảy
16/3
         
Chủ nhật
17/3
09h00 Chung kết Giải bóng đá sinh viên Trường ĐHVHHN 2019 Theo Giấy mời;     Kính mời CBVC & SV tham dự Đoàn TN Sân bóng số 3           Lê Trọng Tấn
 
Thông báo:
 
- Đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động đeo Thẻ Cán bộ trong giờ làm việc.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
 
 
Lượt xem: 1029
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 1.977.559