Đang thực hiện

Top banner

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/5 đến 13/5/2017

Đăng ngày: 08/05/2017

 
 
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/5 đến 13/5/2017
__________________
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ 2
08/5
08h30 Họp về công tác tuyển sinh C. Việt Hương   ĐH
 Bách khoa
14h00 Họp Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu   Phòng
truyền thống
16h30 Họp HĐ tuyển sinh SĐH năm 2017 (đợt 1)   Chủ tịch HĐ
PGS.TS. Nguyễn Văn Cương
Phòng
truyền thống
Thứ  3
09/5
08h00-11h30 Hội đồng đánh giá luận án TS cấp cơ sở ngành VHH Theo Quyết định Chủ tịch HĐ
 
Phòng BVLA
14h00-17h00 Hội đồng đánh giá luận án TS cấp cơ sở ngành VHH Theo Quyết định Chủ tịch HĐ
 
Phòng BVLA
Thứ  4
10/5
08h00-11h30 Hội đồng đánh giá luận án TS cấp cơ sở ngành VHH Theo Quyết định Chủ tịch HĐ
 
Phòng BVLA
14h00-17h00 Hội đồng xét tuyển NCS năm 2017 (đợt 1) ngành KHTT-TV     Phòng 214
13h30 Họp tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ Đảng ủy viên, BGH, Chủ tịch CĐ trường Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
Phòng
truyền thống
14h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Tập thể lãnh đạo; Trưởng các đ/v; Chủ tịch CĐ trường; BT Đoàn TN Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
Phòng BVLA
Thứ  5
11/5
08h00-11h30 Hội đồng xét tuyển NCS năm 2017 (đợt 1)     Phòng BVLA
14h00-17h00 Hội đồng xét tuyển NCS năm 2017 (đợt 1)     Phòng BVLA
Thứ 6
12/5
Cả ngày Hội nghị Đảng ủy mở rộng BCH Đảng ủy; BT, Phó BT các chi bộ và theo Giấy mời Bí thư Đảng ủy
 Nguyễn Văn Cương
 
Thứ 7
13/5
Cả ngày Hội nghị Đảng ủy mở rộng BCH Đảng bộ; BT các chi bộ Bí thư Đảng ủy
 Nguyễn Văn Cương
 
 
Thông báo:
 
- ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NỘP NGAY THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2016 VỀ PHÒNG TÀI VỤ
- Đề nghị các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ hoàn chứng từ năm 2016 về Phòng Tài vụ
- Đề nghị các đơn vị gửi dự toán kinh phí thu, chi năm 2018 về Phòng Tài vụ trước ngày 30/5/2017.
- Đề nghị các đơn vị khẩn trương nộp Đảng phí quý I+ quý II năm 2017 về văn phòng Đảng ủy.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Phòng QLKH & HTQT theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
 
 
Lượt xem: 1871
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Lượt truy cập: 1.744.537