Đang thực hiện

Top banner

Lịch công tác tuần từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019

Đăng ngày: 06/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
07/01
         
Thứ Ba
08/01
         
Thứ Tư
09/01
14h00 Họp Tập thể lãnh đạo Đảng ủy viên; Ban Giám hiệu Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
19h00 Chung khảo Hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Bí thư, Phó BT các Chi bộ; L/đ các đơn vị; Toàn thể đảng viên; CBVC &SV Ban Tổ chức Nhà Văn hóa
Thứ Năm
10/01
14h00 Họp xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo A. Lượng (ĐT, QLKH&HTQT);      A. Thanh (KT&ĐBCLGD); Trưởng các khoa chuyên ngành Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế Phòng
Hội đồng
Thứ Sáu
11/01
         
Thứ Bảy
12/01
         
 
Thông báo:
 
- Đề nghị các đ/c Bí thư Chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc các đ/c đảng viên và CBVC của đơn vị tham dự Chung khảo Hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đầy đủ, đúng giờ.
- Ngày 08/01/2019: Hiệu trưởng đi công tác.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
Lượt xem: 2094
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 18
Lượt truy cập: 1.744.538