Đang thực hiện

Top banner

Lịch công tác tuần ngày 10/6/2019 đến 16/6/2019

Đăng ngày: 10/06/2019

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/6/2019 đến 16/6/2019
 
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
10/6
09h00 Họp đại diện các điểm thi THPT quốc gia tại Quảng Trị Các Phó Trưởng điểm thi; Thư ký điểm thi; a. Lượng (ĐT, QLKH & HTQT) Phòng Đào tạo,
Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng
Hội đồng
Thứ Ba
11/6
08h15
 
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Thường vụ Đảng ủy Bí thư Đảng ủy
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
09h00 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy thường kỳ- tháng 6/2019 Ban Chấp hành Đảng ủy Bí thư Đảng ủy
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
Thứ Tư
12/6
08h00 Hội đồng bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Cơ sở chuyên ngành QLVH Theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng BVLA
Thứ Năm
13/6
08h00 Hội đồng bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Trường chuyên ngành TTTV Theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng    Phòng BVLA
Thứ Sáu
14/6
08h00 Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt I năm 2019 Theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
09h00 Tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt I năm 2019 Theo Quyết định Phòng Đào tạo,
Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng
Truyền thống
09h30 Họp xét khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm học 2018-2019 A. Tuấn; c. Thuận (KTT); đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTSV; ĐT, QLKH & HTQT; KT & ĐBCLGD; Đoàn TN; Hội SV; BCN và giáo vụ các Khoa có SV Phó Hiệu trưởng
Đinh Công Tuấn
Phòng
Hội đồng
Thứ Bảy
15/6
Cả ngày Thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt I năm 2019 Hội đồng tuyển sinh Chủ tịch Hội đồng
Phạm Thị Thu Hương
Nhà A
Chủ nhật 16/6 Cả ngày Thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt I năm 2019 Hội đồng tuyển sinh Chủ tịch Hội đồng
Phạm Thị Thu Hương
Nhà A
 
 
Thông báo:
 
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
 
Lượt xem: 688
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 21
Lượt truy cập: 1.810.927