Đang thực hiện

Top banner
Lịch tuần
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 19/5/2008 ĐẾN 23/5/2008
- Các đơn vị cử người lên Phòng Tài vụ lĩnh tiền 1/5. - Đề nghị các cán bộ trưởng, phó tiếp tục nộp ảnh chân dung để đưa trang web. Các đ/c chưa có ảnh có thể đến P.CTCT để chụp ảnh. - Các cán bộ nộp mỗi người 2 ảnh 4 x 6, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên (tập hợp theo đơn vị), gửi về P.TCCB trước ngày 10/5 để làm thẻ công chức. - Các chi bộ nộp tiền đảng phí quí 2/ 2008. - Ngày 5/5 đến 12/5/2008 Trung đội tự vệ huấn luyện, đề nghị thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện để các đ/c thuộc trung đội tự vệ của trường tham gia huấn luyện theo đúng kế hoạch đã duyệt. - Hàng tuần, làm lịch tuần vào sáng thứ 6.
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 1.893.848