Đang thực hiện

Top banner

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Uyên

Đăng ngày: 26/10/2017

(ĐHVH HN) - Sáng ngày 26/10/2017, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Thị Uyên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học (mã số: 62310640) với đề tài “Nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Văn Bình.
 

 
Hội đồng bảo vệ luận án làm việc nghiêm túc và khoa học

Theo quyết định số: 982/QĐ-ĐHVHHN ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên:
  1. PGS.TS. Nguyễn Văn Cương - Trường ĐHVH HN - Chủ tịch Hội đồng
  2. TS. Nguyễn Anh Cường - Trường ĐHVH HN - Ủy viên thư ký
  3. PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Phản biện 1
  4. GS.TS. Nguyễn Chí Bền - Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - Phản biện 2
  5. PGS. TS. Trần Đức Ngôn - Trường ĐHVH HN - Phản biện 3
  6. PGS.TS. Phạm Văn Dương - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Ủy viên 1
  7. TS. Trần Hữu Sơn - Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam - Ủy viên 2


NCS Vũ Thị Uyên thuyết trình về những nghi lễ liên quan đến vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì

Sau phần trình bày tóm tắt kết quả luận án của NCS Vũ Thị Uyên, Hội đồng đã lắng nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án.Theo đó, luận án đã nghiên cứu khá toàn diện về nghi lễ vòng đời truyền thống của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì, góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể, sinh động về Nghi lễ vòng đời của người Dao nói chung và Người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì nói riêng.

Luận án đã phân tích sự biến đổi của Nghi lễ vòng đời người Dao Quần Chẹt để thấy xu hướng vận động của các nghi lễ vòng đời trong bối cảnh hòa nhập hiện nay. Từ đó, luận án phân tích những vấn đề đặt ra với nghi lễ vòng đời của họ. Kết quả này góp phần làm sáng tỏ và khẳng định những luận điểm cơ bản của lý thuyết biến đổi, thích ứng văn hóa và sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với việc hoạch định các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa Dao Quần Chẹt ở Ba Vì.

 


Hội đồng chúc mừng NCS Vũ Thị Uyên bảo vệ thành công luận án

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án“Nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Văn hóa học, với số phiếu tán thành là 07/07. Nghiên cứu sinh Vũ Thị Uyên xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học cho NCS Vũ Thị Uyên.
 


NCS Vũ Thị Uyên tri ân PGS.TS. Trần Văn Bình, người đã luôn giúp đỡ, động viên NCS  
trong suốt chặng đường khó khăn qua
 
Phát biểu sau khi bảo vệ thành công luận án, NCS Vũ Thị Uyên trân trọng gửi lời tri ân tới các thành viên trong Hội đồng Khoa học, tới cá nhân PGS.TS Trần Văn Bình, các nhà khoa học trong và ngoài nước, cán bộ trung tâm lưu trữ, anh chị em đồng nghiệp Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số. Những nhận xét, đóng góp của các thầy cô, các nhà khoa học là nguồn động viên, những gợi ý có tính học thuật để NCS tiếp tục phấn đấu trong nghiên cứu và giảng dạy.Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số gửi gắm kì vọng vào tân tiến sĩ trẻ tuổi của Khoa
Tin và ảnh: VP Tạp chí NCVH
 
Lượt xem: 5206
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 13
Lượt truy cập: 1.401.879