Đang thực hiện

Top banner

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Nông Anh Nga

Đăng ngày: 28/12/2017

(ĐHVH HN) - Sáng ngày 28/12/2017, tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nghiên cứu sinh (NCS) Nông Anh Nga đã bảo vệ thành công luận án: “Văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng”.
 


 Các thành viên trong hội đồng chấm luận án

 
Văn hóa gia đình truyền thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng mang đậm bản sắc dân tộc. Trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu đi trước về văn hóa gia đình của người Tày, nghiên cứu sinh đã phân tích cấu trúc văn hóa gia đình với 4 nội dung: quan hệ hôn nhân; các nghi lễ trong gia đình; ứng xử và giáo dục trong gia đình.
 


NCS Nông Anh Nga tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

 
Trong quá trình bảo vệ, nghiên cứu sinh đã làm rõ được tổng quan tình hình nghiên cứu, những vấn đề lý luận chung về gia đình và văn hoá gia đình... để vận dụng trong quá trình nghiên cứu. Khái quát về gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng cho chúng ta thấy được những nét văn hóa đặc sắc và đa dạng của văn hóa người Tày nói chung, trong đó có gia đình của người Tày nơi đây.

Qua nghiên cứu thực trạng văn hóa gia đình người Tày ở Cao Bằng, nghiên cứu sinh đặt ra vấn đề: cần có sự điều chỉnh kịp thời những nhân tố tác động tích cực, chủ động phòng tránh các nhân tố tiêu cực, trên cơ sở các dự báo về xu hướng biến đổi văn hóa gia đình trong tương lai. Những tác động đó có ảnh hưởng và sẽ làm biến đổi văn hóa gia đình của người Tày theo chiều hướng gia đình hiện đại đan xen cả những mặt tích cực và tiêu cực. Cần thực hiện các biện pháp đồng bộ, cần được sự quan tâm thích đáng của chính quyền từ Trung ương tới địa phương thì mới có thể phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng.
 


Đại diệ Trường ĐHVHHN, TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng
chúc mừng nghiên cứu sinh Nông Anh Nga bảo vệ luận án thành công

 
Sau khi lắng nghe nghiên cứu sinh trình bày kết quả nghiên cứu và trả lời các câu hỏi phản biện, Hội đồng đã thống nhất Luận án “Văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ. Với số phiếu tán thành là 07/07 của Hội đồng, nghiên cứu sinh xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học cho nghiên cứu sinh Nông Anh Nga.
 


Hội đồng chúc mừng NCS bảo vệ luận án thành côngNCS Nông Anh Nga tặng hoa cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương - Người hướng dẫn khoa họcPhòng Đào tạo sau đại học chúc mừng NCS bảo vệ luận án thành công

Các thầy cô chúc mừng nghiên cứu sinh bảo vệ luận án thành công

 
Tin: Văn phòng Tạp chí NCVH
Ảnh: Khoa TV-TT
 
Lượt xem: 2416
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 1.844.942