Đang thực hiện

Top banner

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hồng Tâm

Đăng ngày: 31/10/2017

(ĐHVH HN) - Chiều ngày 30/10/2017, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, NCS Nguyễn Thị Hồng Tâm đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học, mã số 62310640 với đề tài: Biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trong phát triển du lịch. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Anh Tuấn.
 

 
Hội đồng chấm luận án
 
Đối với mỗi tộc người, văn hóa truyền thống đã tạo những điều kiện tinh thần và vật chất cho sự phát triển bền vững của họ trong hàng ngàn năm tương tác với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Hiện nay, cùng với sự phát triển nội tại, các quá trình tương tác văn hóa, những tác động ngoại cảnh, trong đó có vấn đề phát triển kinh tế du lịch dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa đã và đang tạo ra những biến đổi không nhỏ của các giá trị văn hóa tộc người truyền thống. Điều này đặt ra những vấn đề đối với công tác bảo tồn, hoạch định chính sách, trong đó có vấn đề về mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống để văn hóa tộc người phục vụ cho sự phát triển của chính họ nhưng phải có những định hướng để đảm bảo phát triển bền vững. Lựa chọn đề tài của NCS Nguyễn Thị Hồng Tâm với đối tượng nghiên cứu là sự biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch vì vậy đã tập trung vào giải quyết được những vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
 


NCS Nguyễn Thị Hồng Tâm đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của đề tài

Trong lễ bảo vệ Luận án, NCS Nguyễn Thị Hồng Tâm đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính, trong đó tập trung làm rõ những vấn đề: Khái quát đặc điểm văn hóa truyền thống của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình; Nhận diện những biến đổi, phương thức biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái trong phát triển du lịch; Trên cơ sở phân tích thực tiễn, NCS xác định xu hướng biến đổi và những vấn đề đặt ra trong biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình.Hội đồng chúc mừng NCS bảo vệ thành công luận án

 
Sau khi lắng nghe NCS trình bày kết quả nghiên cứu và trả lời các câu hỏi phản biện, Hội đồng chấm luận án đã họp và đánh giá cao kết quả nghiên cứu và phần thuyết minh đề tài của nghiên cứu sinh. Thay mặt cho Hội đồng chấm luận án, PGS.TS. Nguyễn Văn Cương đã công bố kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng dành cho NCS Nguyễn Thị Hồng Tâm là 100% thành viên nhất trí thông qua kết quả nghiên cứu của NCS và công nhận NCS Nguyễn Thị Hồng Tâm đạt học vị Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học.PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương chúc mừng NCS và mong muốn
NCS sẽ tiếp tục cố gắng trong con đường nghiên cứu sau này

Tin và ảnh: VP Tạp chí NCVH
 
 

 
Lượt xem: 5755
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Lượt truy cập: 1.562.882