Đang thực hiện

Top banner

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Dương Thị Thu Hà

Đăng ngày: 25/08/2016

(ĐHVH HN) - Sáng ngày 24.8.2016 ti trường Đại hc Văn hóa Nội, nghiên cứu sinh Dương Thị Thu Hà đã bảo v thành công luận án tiến sĩ ngành Văn hóa học, mã số 62310640 vi đề tài: Văn hóa Thiền tông trong đời sng xã hội Vit Nam hin nay vi s hướng dn ca GS.TS. Đỗ Quang Hưng TS. Phạm Thị Thu Hương

NCS Dương Thị Thu Hà

Thay mt cơ sở đào tạo, TS. Lê Thị Thu Hà - trưởng phòng Quản lý đào tạo sau Đại hc đã thay mặt hiu trưởng trường Đại hc Văn hóa Nội công bố quyết định thành lập Hi đồng đánh giá luận án gồm 7 thành viên:

1.      PGS.TS. Nguyn Văn Cương - Trường Đại hc Văn hóa Nội - Ch tch HĐ

2.      GS.TS. Lê Hồng Lý – Viện nghiên cứu văn hóa - Phn bin 1

3.      GS.TS. Nguyn Chí Bền – Viện văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - Phn bin 2

4.      PGS.TS. Nguyn Thanh Xuân – Học viện chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phn bin 3

5.      PGS.TS. Trn Lâm Biền Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - y viên

6.      PGS.TS. Trnh Th Minh Đức Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - y viên

7.      TS. Đặng Hoài Thu Trường Đại học Văn hóa Hà Nội -  Thư

Thư ký HĐ công bố kết quả học tập của NCS

Pht giáo từ lâu vốn đã đi sâu trong tiềm thc người dân, gắn bó với sinh hot cng đồng ca người Vit, sự tn ti lâu dài của Pht giáo trong đời sng đã đem lại nhng đóng góp đáng kể cho văn hóa, tưởng, kinh tế, chính trị trong tiến trình lịch s Vit Nam.

Thiền tông là một bộ phận quan trọng của Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng, đó không chỉ là một tôn giáo mà nó còn là một trong những yếu tố tạo nên nét đẹp văn hóa Việt Nam. Việc lựa chọn đề tài: Văn hóa Thiền tông trong đời sng xã hi Vit Nam hin nay không chỉ mang giá trị lý luận mà nó còn có giá trị thực tiễn rất cao, là một đóng góp hữu ích trong việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam.

Luận án bao gồm 4 chương, là một công trình nghiên cứu công phu với hệ thống tài liệu tham khảo đồ sộ, hệ thống bảng hỏi, khảo sát vô cùng tỉ mỉ. NCS Dương Thị Thu Hà đã vận dụng các kiến thức, kỹ năng về lịch sử, tôn giáo, xã hội học… và luận án đã nhận được những đánh giá rất cao từ phía Hội đồng cũng như các nhà khoa học. Lun án với 306 trang vi s lượng tài liệu sưu tầm phong phú, xác định rch ròi thể ch ra được nhng nh hưởng ca Thin tông tới chính trị, kinh tế, xã hội - GS.TS. Hồng Lý

Đại diện Hội đồng nhận xét luận án của NCS

Tuy nhiên, luận án vẫn cần chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề để hoàn thiện hơn: phân loại tài liệu tham khảo thành từng vấn đề, làm rõ hơn về các khái niệm để tránh nhầm lẫn, chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật trong quá trình viết…

Với 100% số phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí đề nghị Trường Đại học Văn hoá Hà Nội làm thủ tục công nhận học vị tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Dương Thị Thu Hà theo Quy chế đào trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch HĐ công bố kết quả lễ bảo vệ luận án NCS

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng hội đồng

Một số hình ảnh tại buổi lễ


Đại diện lãnh đạo cơ quan chủ quan của NCS tặng hoa cơ sở đào tạo

NCS chụp ảnh cùng người hướng dẫn khoa học

NCS chụp ảnh cùng đồng nghiệp tại cơ quan

Lượt xem: 1965
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Lượt truy cập: 1.845.740