Đang thực hiện

Top banner

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trần Hải Minh

Đăng ngày: 16/10/2018

ĐH VHHN) – Sáng này 16/10/2018, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Trần Hải Minh với đề tài: “Biến đổi của diễn xướng nghi lễ lên đồng (qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Nam Định)” thuộc chuyên ngành Văn hóa học, mã số 62310640. Luận án được hướng dẫn bởi GS.TS. Ngô Đức Thịnh và PGS. TS. Trịnh Thị Minh Đức.
 


Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cho NCS. Trần Hải Minh

Hội đồng chấm Luận án cho NCS. Trần Hải Minh gồm 7 thành viên:
  1. GS. TS. Lê Hồng Lý – Viện Nghiên cứu Văn hóa – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội – Chủ tịch Hội đồng
  2. PGS. TS. Phạm Thị Lan Oanh - Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam – Phản biện 1
  3. TS. Đỗ Lan Phương - Hội Văn nghệ Dân gian – Phản biện 2
  4. PGS.TS. Nguyễn Thị Huế – Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Phản biện 3
  5. PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ủy viên
  6. TS. Nguyễn Ngọc Mai – Viện Tôn giáo - Ủy viên
  7. PGS. TS. Đặng Hoài Thu - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ủy viên thư kí.


NCS. Trần Hải Minh 
trình bày kết quả Luận án trước Hội đồng
 
Diễn xướng nghi lễ lên đồng (DXNLLĐ) được hình thành và phát triển lâu đời tại tỉnh Nam Định. Trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa, DXNLLĐ đã tiếp thu những tinh hoa văn hóa của các vùng miền để tạo cho mình sự phong phú, đa dạng. Tuy vậy bên cạnh những mặt tích cực cũng không thể tránh khỏi sự pha tạp kể cả trong nội dung, hình thức thể hiện và diễn xướng. Xuất phát từ thực tiễn trên, NCS. Trần Hải Minh đã lựa chọn được một đề tài có tính mới, có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn.

Với đề tài của mình, NCS. về cơ bản đã nhận diện được những giá trị văn hóa của diễn xướng nghi lễ lên đồng truyền thống và biến đổi của diễn xướng nghi lễ lên đồng ở Nam Định hiện nay. Đồng thời đánh giá sự biến đổi qua từng thành tố cấu thành diễn xướng, xác định mối quan hệ tương tác giữa truyền thống và hiện tại. Xác định mức độ biến đổi từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá nguyên nhân biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với diễn xướng nghi lễ lên đồng hiện nay.

 


PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đại diện cơ sở đào tạo
chúc mừng NCS. Trần Hải Minh bảo vệ thành công Luận án

Sau khi lắng nghe NCS trình bày kết quả nghiên cứu và trả lời các câu hỏi phản biện, Hội đồng chấm luận án đã họp và đánh giá cao kết quả nghiên cứu và phần thuyết minh đề tài của NCS. Thay mặt cho Hội đồng chấm luận án, GS.TS. Lê Hồng Lý công bố các thành viên đều nhất trí thông qua kết quả nghiên cứu của NCS và đề nghị cơ sở đào tạo công nhận NCS. Trần Hải Minh đạt học vị Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học.
 


GS. TS. Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội đồng chúc mừng NCS. Trần Hải MinhBộ phận Quản lý Đào tạo Sau đại học chúc mừng NCS. Trần Hải Minh


 


 
 
Đoàn Thắng
 
Lượt xem: 438
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 1.843.418