Đang thực hiện

Top banner

Lễ bảo vệ Luận án của NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Đăng ngày: 31/10/2017

(ĐHVH HN) - Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-ĐHVHHN về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sáng ngày 30/10/2017, tại phòng Bảo vệ luận án Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học, mã số 62310640 với đề tài: Nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
 


Hội đồng chấm luận án

 
Nghi lễ Then là một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người Tày, là một loại hình sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Tày ở Việt Bắc. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều thực hành văn hóa của các cộng đồng tộc người đứng trước những thách thức bởi sự tác động của các quá trình tiếp biến văn hóa, cũng như từ những vận động nội tại trong sự phát triển của chính bản thân tộc người chủ thể. Điều này là một tổng thể các biến tác động, đưa tới những biến đổi văn hóa, trong đó có tác động tiêu cực là sự phai nhạt các thực hành văn hóa truyền thống tộc người. Bởi vậy, việc nghiên cứu các giá trị văn hóa tộc người, phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người là một việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nghiên cứu về nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn - một trong những cái nôi gìn giữ kho tàng văn hóa tín ngưỡng Then của người Tày ở Lạng Sơn của NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung vì vậy là một nghiên cứu có giá trị.
 


NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung trình bày kết quả đề tài
'Nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn"

Trong thời gian trình bày kết quả luận án, NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã làm rõ đặc điểm văn hóa tín ngưỡng Then của người Tày Bắc Sơn trong không gian văn hóa vùng Việt Bắc; tính nguyên hợp giữa các yếu tố cấu thành nghệ thuật thông qua sự giải mã các lớp nghĩa trong nghi lễ; so sánh sự giống nhau và khác nhau qua giao thoa văn hóa giữa người tày với người Nùng, với người Kinh như là một đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn, góp phần phản ảnh sự đa dạng của tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam.

 


Đại diện Trường ĐHVHHN, TS. Đinh Công Tuấn tặng hoa chúc mừng NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Sau khi NCS trình bày kết quả luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng chấm luận án đã thảo luận đã thống nhất thông qua với số phiếu 7/7, khẳng định NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung  xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học với đề tài “Nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”.
 


NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung cảm ơn cô giáo hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Thị YênHội đồng chúc mừng NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung bảo vệ thành công luận án

Tin và ảnh: VP Tạp chí NCVH
Lượt xem: 3837
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 1.657.473