Đang thực hiện

Top banner

Kế hoạch triển khai phần mền ILib

Đăng ngày: 20/05/2008

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ILIB

từ ngày 20/05/2008 đến 05/06/2008

I.        Thành phần tham gia

-          Bộ môn  Công nghệ  Thông tin.

-          Trung tâm Thông tin – Thư viện

-          Khoa Sau đại học

-          Khoa Thư viện – Thông tin

-          Những cán bộ giảng viên quan tâm.

II. Lịch làm việc:

II.1. Lớp 1: Lớp sử dụng phần mềm iLib

 

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Thứ ba

20/05

Sáng:       + Giới thiệu tổng quan về chương trình iLib

       + Giới thiệu về MARC21, Holding

Chiều:         + Hướng dẫn module Bổ sung (phần xuất bản phẩm riêng biệt)

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

Thứ tư

21/05

Sáng:       + Thực hành module Bổ sung (phần xuất bản phẩm riêng biệt)

Chiều:      + Hướng dẫn module Bổ sung (phần xuất bản phẩm nhiều kỳ)

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

Thứ năm

22/05

Sáng:       + Thực hành module Bổ sung (phần xuất bản phẩm nhiều kỳ)

 Chiều:

        + Hướng dẫn module Bổ sung (phần xuất bản phẩm nhiều kỳ)

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

 

Thứ sáu

23/05

Sáng:        + Thực hành module bổ sung (phần xuất bản phẩm nhiều kỳ).

Chiều: Thực hành lại toàn bộ module Bổ sung

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

Thứ bảy

24/05

Sáng:       + Hướng dẫn và thực hành module Biên tập (phần Biên mục)

Chiều:  Hướng dẫn và thực hành module Biên tập (phần vốn tư liệu)

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

Chủ nhật

25/05

 

Thứ hai

26/05

Sáng:      + Thực hành lại toàn bộ module Biên mục

Chiều: Hướng dẫn và thực hành module Kho    

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

Thứ ba

27/05

Sáng: Hướng dẫn và thực hành phần OPAC

Chiều: Hướng dẫn và thực hành module Lưu thông (phần quản lý bạn đọc)

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

Thứ tư

28/05

Sáng: Hướng dẫn và thực hành module Lưu thông (phần mượn trả tài liệu)

Chiều: Hướng dẫn và thực hành các phần còn lại của module Lưu thông 

 

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

29/05

Sáng:Thực hành lại toàn bộ module Lưu thông

Chiều: Thực hành lại toàn bộ chương trình

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

Thứ sáu

30/05

Sáng: Hướng dẫn xử lý lại dữ liệu từ ISIS chuyển sang iLib

Chiều: Lấy tài liệu từ kho ra để làm

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

 

Thứ bảy

31/05

 Sáng: Lấy tài liệu từ kho ra để làm (tiếp)

 Chiều: Lấy tài liệu từ kho ra để làm (tiếp)

Sáng, Chiều: Phụ trách triển khai, cán bộ thư viện

 

II.2. Lớp 2: Lớp dành cho cán bộ khoa thư viện

 

Thứ hai

02/06

Sáng:

     + Cách thức cho sinh viên thực hành trên chương trình

- Chiều:

     + Cách thức hướng dẫn sinh viên tra cứu và ghi lại thông tin

Sáng, chiều: Cán bộ khoa thư viện

Thứ ba

03/06

Sáng:

     + Cách thức tìm tin trên Internet

 Chiều:

     + Giải đáp và trao đổi các vấn đề liên quan đến chương trình.

Sáng, chiều: Cán bộ khoa thư viện

 

 

 

 

II.3. Lớp 3: Dành cho cán bộ tin học (Đây là những cán bộ sau này sẽ trực tiếp đi cài các máy mới trong thư viện, cũng như phụ trách phần quản trị chương trình iLib)

 

Thứ 

04/06

Sáng:

       + Hướng dẫn cài đặt máy trạm

       + Hướng dẫn phòng chống viruts, backup dữ liệu.

- Chiều:     

       + Hướng dẫn phần quản trị người dùng của chương trình

       + Hướng dẫn thiết lập các tham số của hệ thống

- Sáng, Chiều: Cán bộ tin học

 

Thứ  năm

05/06

Sáng:

       + Tổng kết tình hình triển khai

       + Ký các báo cáo liên quan đến triển khai chương trình iLib

Sáng: Phụ trách triển khai, lãnh đạo của thư viện, khoa thư viện, khoa cao học

 

Lượt xem: 5647
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.044.290