Đang thực hiện

Top banner

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày: 26/05/2020

(ĐH VHHN) – Trong thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 và đảm bảo kế hoạch năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã luôn bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Kế hoạch số 27/KH/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiến độ thực hiện công tác đại hội đảm bảo đúng kế hoạch đặt ra của Đảng ủy Trường.
 


Đại hội Chi bộ phòng Hành chính, Tổng hợp 
 
Tính đến hết tháng 3/2020, toàn trường đã tổ chức thành công 17/17 Đại hội chi bộ. Việc tổ chức đại hội diễn ra trước thời điểm toàn quốc thực hiện giãn cách xã hội nên đảm bảo tổ chức tập trung, thực hiện đúng quy chế, quy trình, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, Điều lệ Đảng. Tại các Đại hội chi bộ, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, khách quan, đánh giá các mặt đã đạt được và chưa đạt được trong nhiệm kỳ; qua đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2022. Đại hội các chi bộ đã bầu ra được Ban Chi ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đúng cơ cấu với số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao. Điều này đã phản ảnh đúng sự đoàn kết, nhất trí của tập thể các chị bộ trong toàn Đảng bộ Nhà trường.
 


Đại hội Chi bộ Khoa Văn hóa học

Với việc tổ chức thành công các Đại hội chi bộ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là đơn vị tổ chức thành công sớm nhất trong các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Đồng thời, Đảng ủy Trường đã chủ động xây dựng Kế hoạch, phân công chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên và triển khai sâu rộng việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên tinh thần đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự thảo cũng tập trung chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm; nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để triển khai tổ chức có hiệu quả trong thực tiễn.
 


Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

Tinh thần triển khai đồng bộ, nghiêm túc các nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức sẽ là tiền đề cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào ngày 02-03/6/2020.
 
ĐT
Lượt xem: 743
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.044.268