Đang thực hiện

Top banner

Hướng dẫn làm hồ sơ miễn giảm học phí cho sinh viên HKII năm 2015-2016

Đăng ngày: 14/06/2016

THÔNG BÁO
V/v thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy
 Học kỳ II năm học 2015-2016

                
Kính gửi:         - Ban Chủ nhiệm các khoa chuyên ngành
                          
(ĐHVH)- Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh xã hội về hướng dẫn, thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Phòng Công tác sinh viên thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ I, năm học 2015 - 2016 như sau:
I. Đối tượng được miễn, giảm học phí
1. Đối tượng được miễn học phí
Sinh viên hệ chính quy không trong thời gian bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung, học chương trình thứ hai. Cụ thể:
a. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.
b. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
c. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.
d. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
đ. Sinh viên hệ cử tuyển.
2. Đối tượng được giảm 50% học phí:
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
II. Thủ tục, hồ sơ (Theo phụ lục hướng dẫn đính kèm)
1. Mẫu danh sách
2. Phụ lục hướng dẫn
3. Mẫu đơn
III. Quy trình thực hiện
3.1. Ban chủ nhiệm các khoa chuyên ngành thông báo tới Giáo vụ và cố vấn học tập.
3.2. Giáo vụ khoa, cố vấn học tập thông báo hướng dẫn việc thực hiện miễn, giảm học phí tới ban cán sự và sinh viên.
3.3. Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí đăng ký theo danh sách kèm theo có xác nhận của Cố vấn học tập và Ban Chủ nhiệm khoa.
3.4. Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tổng hợp sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí theo lớp, khoa trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.
Thời gian:
- Từ 15/2/2016 – 26/2/2016: nhận danh sách SV  đăng ký theo tập thể lớp.
- Từ 29/2/2015 – 25/3/2016: nhận hồ sơ SV miễn, giảm học phí.
Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên N.107
Lưu ý:
- Phòng chỉ tiếp nhận danh sách và hồ sơ miễn, giảm học phí trong thời gian nêu trên.
- Những hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ giải quyết cho học kì sau, đồng thời không được nhận kinh phí cấp bù của kì nộp hồ sơ muộn
- Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí sẽ được công bố trên website trường và các bảng tin, lưu tại phòng Công tác sinh viên.
     Mọi chi tiết liên hệ với chuyên viên Ông Thị Mai Huyền (0967997589), Phòng Công tác Sinh viên.

TB: Phòng CTSV
Admin 5
Lượt xem: 985
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 2.035.961