Đang thực hiện

Top banner

Hội thảo Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới Khu vực Tây Nguyên

Đăng ngày: 02/11/2016

(ĐHVH HN) - Phát huy thành công của Hội thảo Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới Khu vực vùng núi phía Bắc tổ chức tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (ngày 07/10/2016), nhằm hướng tới Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (giai đoạn 2000-2015), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đồng tổ chức Hội thảo Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới Khu vực Tây Nguyên Triển lãm ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hội thảo và Khai mạc Triển lãm ảnh diễn ra vào ngày 26/10/2016 tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao trách nhiệm là đơn vị trực tiếp chuẩn bị nội dung và các điều kiện liên quan tổ chức Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; đồng chí Đoàn Văn Tin - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Lãnh đạo Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh khu vực Tây Nguyên; Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở Ban ngành liên quan, Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thuộc các huyện/thị của tỉnh Đắk Nông; Đại biểu đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại diện một số cơ quan thuộc các Ban, Bộ ngành, cơ quan Trung ương; Các Chuyên gia, Nhà khoa học; Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo

Với trách nhiệm Trưởng Ban tổ chức Hội thảo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã chuẩn bị toàn bộ nội dung và triển khai các nhiệm vụ liên quan. Ban Tổ chức đã nhận được trên 80 bài tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa, giảng viên, nghiên cứu viên,... và đã lựa chọn được trên 50 bài đưa vào kỷ yếu Hội thảo. Nội dung các bài tham luận được thể hiện trên các phương diện lý luận và thực tiễn, tập trung vào các nhóm nội dung: Lý luận và thực tiễn về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng nông thôn mới; Thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới các tỉnh Khu vực Tây Nguyên; Vấn đề biến đổi văn hóa, Bảo tồn di sản văn hóa, nếp sống phong tục của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Sau bài phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội trình bày Báo cáo đề dẫn với chủ đề: “Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới khu vực Tây Nguyên phát triển bền vững”.

 

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

phát biểu chào mừng

Hội thảo đã được nghe các đại biểu trình bày tham luận:

1. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai (Đại học Văn hóa Hà Nội) với tham luận: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân và chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng ta hiện nay”.

2. TS. Lương Thanh Sơn (Nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk) với tham luận: “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Lắk”.

3. Đ/c Nguyễn Minh Quang (Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông) với tham luận: “Kinh nghiệm huy động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông”.

4. Đ/c Linh Nga Niê Kđam (Ủy viên BCH Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk) với tham luận: “Bảo tồn di sản văn hóa tại Tây Nguyên gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.

5. Đ/c Hoàng Văn Tin (Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên) với tham luận: “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp”.

 

Đ/c Linh Nga Niê Kđam trình bày tham luận

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng được nghe nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu: TS. Trần Hoài Anh (Trường Đại học Văn hóa TP.HCM); TS. Bùi Thanh Thủy (Trưởng khoa Gia đình & Công tác xã hội - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội); Nhà báo Việt Hà (Phó Tổng Biên tập báo Đắk Lắk); đ/c Hoàng Chuyên (Nguyên Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk);…

 

TS. Bùi Thanh Thủy phát biểu ý kiến

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. NGƯT. Nguyễn Văn Cương tổng kết lại những vấn đề cơ bản của Hội thảo. Hội thảo đã có sự thống nhất bước đầu và cơ bản nhiều nội dung có tính chất lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình chỉ  đạo, thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới khu vực vùng núi phía Bắc, đó là: Cần nắm vững đặc thù và tính đa dạng văn hóa của khu vực Tây Nguyên để vận dụng triển khai các chương trình hoạt động phù hợp; Đề xuất hệ thống các giải pháp để bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa dân tộc thiểu số, đặc biệt là những phong tục tập quán tiến bộ phù hợp với xu thế phát triển văn hóa nông thôn mới; Các mục tiêu phấn đấu, tiêu chí khen thưởng cần được các địa phương vận dụng phù hợp, khả thi trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương; Kết hợp đồng bộ giữa các hoạt động văn hóa truyền thống với hiện đại trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, nhằm tạo nên sự đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng; Lồng ghép thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội vào nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trọng tâm là thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới ngay tại địa bàn.

 

PGS.TS. NGƯT. Nguyễn Văn Cương tổng kết Hội thảo

PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Cương hoan nghênh các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tham dự Hội thảo; nhiệt liệt biểu dương Viện Văn hóa và các khoa, phòng chức năng trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã chuẩn bị nội dung Hội thảo công phu, tích cực chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức Hội thảo thành công; đánh giá cao mục đích, ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của Hội thảo; đồng thời, tin tưởng rằng, Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới khu vực Tây Nguyên sẽ có bước chuyển biến mới từ sau Hội thảo này.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và những tranh luận khá sôi nổi, Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ngay sau Hội thảo, các đại biểu đã tham dự Khai mạc Triển lãm ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông./.

 

Tin và ảnh: Viện Văn hoá

 

Admin3
Lượt xem: 1327
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 1.975.761