Đang thực hiện

Top banner

Hội thảo khoa học: Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đăng ngày: 14/06/2019

(ĐH VHHN) - Du lịch hiện nay được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, trong đó phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) được coi là trọng điểm bởi đây là vùng có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, văn hóa tộc người đa dạng, thích hợp để phát triển nhiều loại hình du lịch. Một trong những yếu tố cần thiết để phát triển du lịch ở vùng này chính là nguồn nhân lực có kỹ năng và kiến thức chuyên môn vững, đặc thù vùng DTTS và MN.
 


TS. Nguyễn Anh Cường - Trưởng khoa VHDTTS trình bày báo cáo đề dẫn

Với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch vùng DTTS và MN, Khoa VHDTTS đã xây dựng chuyên ngành “Tổ chức và quản lý hoạt dộng du lịch vùng DTTS và MN”. Để có cái nhìn toàn diện hơn về tiềm năng, thực trạng khai thác cũng như thực trạng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch vùng DTTS và MN, ngày 12/06/2019 Khoa VHDTTS tổ chức hội thảo khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch vùng DTTS và MN”.

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có bà Nguyễn Thu Đào (Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang), TS. Nguyễn Đức Thắng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), ông Lê Trung Thu (Giám đốc Công ty du lịch Viettourist), ông Lương Thỉnh (Giám đốc công ty Luong Gia Travel).

Về phía Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có PGS.TS Dương Văn Sáu (Trưởng khoa Du lịch), PGS.TS Bùi Thanh Thủy (Trưởng khoa Gia đình và công tác xã hội), các giảng viên và sinh viên khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số (VHDTTS).

 


TS. Nguyễn Đức Thắng (Bộ VHTT & DL) nêu những yêu cầu đặt ra
 trong đào tạo ngành Tổ chức và quản lý du lịch vùng VHDTTS

16 tham luận đã được gửi đến BTC Hội thảo từ đại diện các Cơ quan quản lý Nhà nước về Du lịch, cơ sở đào tạo du lịch, các địa phương vùng DTTS và MN, các công ty du lịch,… với các nội dung cụ thể, như Định hướng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch trong bối cảnh hiện nay (PGS.TS Lê Anh Tuấn – Bộ VHDTT &DL); Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Hà Giang (Nguyễn Thu Đào - Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang); Khu du lịch quốc gia Mộc Châu khát nguồn nhân lực chất lượng cao (Ngô Thành Đạo – BQL Khu lịch quốc gia Mộc Châu); Những thuận lợi và rào cản đối với việc phát triển nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng hiện nay (TS. Phạm Hồng Long – Khoa Du lịch học, Trường Đại học KHXH & NV); Du lịch vùng DTTS và MN phía Bắc với vấn đề đào tạo nguồn nhân lực (TS. Trần Hữu Sơn – Hội Văn nghệ dân gian VN); Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch vùng DTTS và MN (ThS. Lê Trung Thu – Công ty cổ phần Viettourist); Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch miền núi phía Bắc (ThS Nguyễn Minh Thúy -  Khoa Du lịch, Trường ĐHVH Hà Nội); Một số vấn đề về nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (Nguyễn Quỳnh Trang - Khoa Du lịch, Trường ĐHVH Hà Nội); Phát triển du lịch Cao Bằng và vấn đề nguồn nhân lực (ThS. Đinh Văn Hiển – Khoa Quản lý VHNT, Trường ĐHVH Hà Nội); Tiềm năng du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An (TS. Hoàng Văn Hùng, Khoa VHDTTS, ĐHVH Hà Nội); Tiềm năng phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai, Sơn La và vấn đề đặt ra đối với nguồn nhân lực phục vụ du lịch địa phương (TS. Chử Thu Hà – Khoa VHDTTS, ĐHVH  Hà Nội); Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch ở huyện Yên Châu, Sơn La và những vấn đề đặt ra (TS. Nguyễn Thị Thanh Vân - Khoa VHDTTS, ĐHVH Hà Nội); Thực trạng và vấn đề đặt ra đối với việc khai thác du lịch ở huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (TS. Vũ Thị Uyên - Khoa VHDTTS, ĐHVH Hà Nội), Nhu cầu nhân lực cho phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS – trường hợp tỉnh Lai Châu (ThS. Đỗ Thị Kiều Nga - Khoa VHDTTS, ĐHVH Hà Nội), Những yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch vùng DTTS (ThS Triệu Thị Nhất - Khoa VHDTTS, ĐHVH Hà Nội)… Các tham luận đã đề cập và làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò cũng như hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch vùng DTTS và MN.
 


PGS. TS. Dương Văn Sáu trao đổi về hướng xây dựng nguồn nhân lực du lịch vùng VHJDTTS

Để đạt được mục tiêu đề ra, Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung:

- Tiềm năng và thực trạng khai thác tài nguyên du lịch vùng DTTS và MN
- Thực trạng phát triển và nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển du lịch vùng DTTS và MN từ thực tiễn các địa phương
- Yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực phục vụ du lịch vùng DTTS và MN (về kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm…) và sự cần thiết của việc mở chuyên ngành đào tạo về tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS và MN.

 


Bà Nguyễn Thu Đào trình bày tham luận

TS. Nguyễn Anh Cường – Trưởng khoa VHDTTS báo cáo đề dẫn về tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch vùng DTTS và MN, về thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở các cơ sở đào tạo và những yêu cầu đặt ra cho việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch vùng DTTS và MN.

Từ góc độ địa phương, bà Nguyễn Thu Đào trình bày tham luận về sự phát triển của du lịch Hà Giang. Ngành du lịch Hà Giang hiện đang được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhưng nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn rất thiếu và yếu, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là thực trạng chung về tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch và nhu cầu về nguồn nhân lực ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai… (trong các tham luận của Ngô Thành Đạo, Đinh Văn Hiển, Vũ Thị Uyên, Nguyễn Thị Thanh Vân, Chử Thị Thu Hà, Đỗ Kiều Nga…).

 


Giám đốc Lương Gia Travel - Lương Thỉnh trao đổi về cách PR cho chuyên ngành
Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS và MN giai đoạn ban đầu

PGS.TS Dương Văn Sáu – người gắn bó với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng hoạt động du lịch vùng DTTS và MN rất nhiều tiềm năng, vì vậy việc mở chuyên ngành Tổ chức và quản lý hoạt dộng du lịch vùng DTTS và MN là rất cần thiết và triển vọng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là đào tạo nguồn nhân lực du lịch vùng DTTS và MN phải đáp ứng được những nhu cầu của thực tiễn, phải tìm ra cái khác biệt và bản sắc văn hóa để giới thiệu/kết nối đến du khách, người làm du lịch phải biết biến bản sắc văn hóa dân tộc thành nguồn lực kinh tế, và qua hoạt động du lịch văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát triển. Đồng ý kiến trên cũng là quan điểm của TS Nguyễn Đức Thắng.
 
Dưới góc độ người sử dụng nguồn nhân lực du lịch, ông Lê Trung Thu cho biết hiện nay ở vùng DTTS và MN nước ta đang rất thiếu và “khát” về nguồn nhân lực du lịch có trình độ cao và có sự gắn bó với vùng DTTS và MN. Do vậy, việc việc đào tạo nguồn nhân lực này đang là yêu cầu cấp thiết để khai thác các nguồn lực tại chỗ phát triển ngành du lịch ở địa phương. Ông cho rằng việc đào tạo nguồn nhân lực đặc thù cho vùng DTTS và MN cần nhấn mạnh việc đào tạo những học viên có kiến thức, kĩ năng để biến/xây dựng văn hóa dân tộc thành các sản phẩm du lịch độc đáo. Đó cũng vấn đề ThS. Nguyễn Quỳnh Trang trăn trở. Ông Lương Thỉnh trao đổi về cách PR và xây dựng đội ngũ nhân lực đào tạo ngành Tổ chức và quản lý hoạt động du lịch vùng DTTS và MN. Còn PGS.TS. Bùi Thanh Thủy lại nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng trình khoa học, phù hợp nhằm đào tạo được đội ngũ nhân lực du lịch có kiến thức và kĩ năng tốt trong việc tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS và MN.
 


Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

Ý kiến đóng góp từ của các nhà khoa học, cơ sở  đào tạo nhân lực, người sử dụng lao động, các nhà tổ chức và quản lý du lịch ở địa phương… tham gia trong Hội thảo là những tham góp quý báu để Khoa VHDTTS có những điều chỉnh, bổ sung nhằm xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao, phục vụ sự phát triển của ngành du lịch vùng DTTS và MN nước ta hiện nay.

 
Nguyễn Thị Thanh Vân
Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số
 
 
Lượt xem: 484
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 1.862.580