Đang thực hiện

Top banner

Hội thảo khoa học “Đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Đăng ngày: 10/06/2018

(ĐH VHHN) - Sáng ngày 5/6/2018, tại Phòng Hội đồng - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Khoa Xuất bản - Phát hành đã tổ chức Hội thảo thảo khoa học“Đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Đây là một hoạt động khoa học, sinh hoạt chuyên môn thường niên của khoa nhằm chuẩn bị những điều kiện cần thiết và phù hợp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành đào tạo trước sự phát triển và tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Chủ đề của Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng của ngành đào tạo và các nhà quản lý nhà nước, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất bản và phát hành trên địa bàn Hà Nội.

Tham dự Hội thảo, về phía lãnh đạo, quản lý ngành có ông Nguyễn Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản - In - Phát hành, Bộ Thông tin & Truyền thông; cùng nhiều lãnh đạo và đại diện của các nhà xuất bản, các doanh nghiệp phát hành trên đại bàn Hà Nội.

Về phía Nhà trường có PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương - Phó hiệu trưởng nhà trường; TS. Trương Đại Lượng - Trưởng Phòng Đào tạo; ThS. Phùng Quốc Hiếu - Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; ThS. Hoàng Trung Thanh - Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, cùng toàn thể các giảng viên của khoa, ngành đào tạo và đông đảo sinh viên tham dự.

 


Toàn cảnh Hội thảo

CMCN 4.0 và tác động của CMCN 4.0 trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành đã và đang tạo ra những thay đổi lớn với các mô hình song hành tồn tại là mô hình truyền thống (tập trung vào in ấn và tạo ra tác phẩm in), mô hình kết hợp giữa các phương tiện truyền thông (tạo và phân phối nội dung trên các kênh truyền thông) và mô hình tạo ra các dịch vụ nội dung dựa trên nền tảng và khách hàng (cung cấp dịch vụ nội dung để tạo ra các tác phẩm phái sinh như tác phẩm điện ảnh, kịch, trò chơi, chương trình giải trí…). Báo cáo đề dẫn và trao đổi trong Hội thảo, PGS.TS. Đỗ Thị Quyên - Trưởng khoa Xuất bản - Phát hành nhấn mạnh: "Cách mạng công nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đem lại những thành tựu vượt bậc cho công nghệ xuất bản, in, công nghệ kinh doanh và bản thân khách hàng, bạn đọc trên toàn cầu. Sự kết nối giữa hệ thống ảo và thực thể, internet kết nối vạn vật, các hệ thống kết nối internet diễn ra trên phạm vi toàn cầu tạo nền tảng khoa học kĩ thuật và công nghệ căn bản cho quá trình phát triển của xuất bản truyền thống sang xuất bản hiện đại (công nghệ in trên giấy sang công nghệ xuất bản điện tử, phương thức kinh doanh truyền thống sang phương thức kinh doanh trực tuyến). Nhờ thành tựu của công nghệ nền tảng và công nghệ ứng dụng (Dữ liệu lớn, Điện toán đám mây, Internet kết nối vạn vật), các giao dịch mua bán sách và bản quyền sách trên toàn cầu không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ dân tộc, biên giới lãnh thổ quốc gia; rút ngắn khoảng cách và thời gian tạo ra tác phẩm; nâng khả năng tương tác giữa tác giả với bạn đọc…
 


PGS.TS. Đỗ Thị Quyên, Trưởng Khoa XB - PH báo cáo đề dẫn Hội thảo

Thực tế đó đòi hỏi công tác đào tạo cán bộ xuất bản phát hành cần thiết phải bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo (mục tiêu, nội dung chương trình gắn với chuẩn đầu ra), tăng cường chất lượng đội ngũ giảng viên, tài liệu học tập và các điều kiện hạ tầng khác. Việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo cần được hiểu đầy đủ, bên cạnh cập nhật mảng kiến thức mới, môn học mới trong chương trình đào tạo, điều căn bản mỗi giảng viên cần xác định và nhận thức rõ yêu cầu cập nhật kiến thức, kỹ năng mới của từng môn học, cách tiếp cận mới cũng như phương pháp giảng dạy và đánh giá sinh viên trong điều kiện khung chương trình không đổi, thậm chí còn có xu hướng giảm dần về thời lượng…”

Hội thảo khoa học “Đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” đã nhận được hơn 22 bài tham luận từ các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo quản lý trong ngành từ cơ quan chỉ đạo Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp, các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của ngành đào tạo. Nội dung của Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Nhận diện về CMCN 4.0; Những tác động của CMCN 4.0 đối với hoạt động xuất bản hiện nay; Cơ hội và thách thức của CMCN 4.0 đối với hoạt động xuất bản hiện nay; Những vấn đề cấp bách do yêu cầu của CMCN 4.0 đang đặt ra với công tác đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành; Yêu cầu đào tạo về kiến thức và kĩ năng trong chương trình đào tạo ngành Kinh doanh XBP thời đại CMCN 4.0; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong giảng dạy, đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành hiện nay; Bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo/môn học phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động trong bối cảnh CMCN 4.0; Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành trong bối cảnh CMCN 4.0.

 


Ông Nguyễn Nguyên - Vụ phó Vụ Báo chí - Xuất bản trình bày tham luận:
“Xuất bản với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”

 

Tại Hội thảo, 10 ý kiến trao đổi, chia sẻ trực tiếp đã làm sáng tỏ thêm một số vấn đề của hội thảo.

Dựa trên nền tảng và phát triển của khoa học kĩ thuật và công nghệ, công nghệ xuất bản và công nghệ kinh doanh có sự chuyển biến về mô hình và qui trình xuất bản: sự xuất hiện sách điện tử và các thiết bị đọc sách điện tử, phương thức xuất bản mới, sử dụng kênh truyền thông đa phương tiện, công nghệ quản lý, quản trị nhà xuất bản, quản trị mạng lưới bán hàng… Nhu cầu thị hiếu và sự thỏa mãn nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ bán hàng của nhà xuất bản, các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm trên thị trường thay đổi, đòi hỏi các qui trình tác nghiệp phải thay đổi cho phù hợp, không chỉ đòi hỏi sự thay đổi của các qui trình hoạt động trong môi trường internet mà ngay cả các qui trình tác nghiệp truyền thống cũng đòi hỏi thay đổi để kịp thời thích ứng với bối cảnh mới.PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương - Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo
về vấn đề chương trình đào tạo cán bộ ngành XB -P H và những thay đổi mang tính chất điểm nhấn trong một số môn học
để đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn CMCN4.0 đang đặt ra.

 
CMCN 4.0 đã tác động trực tiếp đến nguồn nhân lực của ngành. Những yêu cầu cơ bản đối với đội ngũ cán bộ quản lý và làm nghề chính là năng lực chuyên môn, bên cạnh sự đòi hỏi cao về năng lực ngoại ngữ và tin học để có thể tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và chuyên môn tương ứng với các vị trí việc làm trong các nhà xuất bản, các doanh nghiệp phát hành hiện nay. Việc tách bạch khâu in (vốn được coi đơn thuần là khâu công nghệ, kỹ thuật) như lâu nay cũng cần phải nhìn nhận thấu đáo, khi mà hoạt động xuất bản trong bối cảnh CMCN 4.0 với các nền tảng Dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật… thì xuất bản trực tiếp sẽ là một tất yếu khách quan. Từ đó, công nghệ quản lý từ quản lý nhà nước đến quản trị nhà xuất bản và quản trị doanh nghiệp phát hành cũng phải thay đổi.  
    
Đối với công tác đào tạo, khâu then chốt quyết định chất lượng nguồn nhân lực cao đáp ứng nhu cầu của ngành cần có sự đổi mới mạnh mẽ:
  • Nội dung, mục tiêu chương trình đào tạo phải gắn với chuẩn đầu ra và vị trí việc làm của nhà tuyển dụng.
  • Cập nhật và bổ sung kiến thức mới trong chương trình đào tạo phù hợp với những thay đổi và phát triển của thực tiễn.
  • Phương pháp giảng dạy và đánh giá năng lực sinh viên cần được chú trọng trong từng môn học đến tổng thể chương đào tạo.
  • Tăng cường thời lượng thảo luận, thực hành trong các môn học, chú trọng chương trình thực tập nghề nghiệp nhằm rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
  • Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua các tổ chức chính trị, đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Câu lạc bộ định hướng nghề nghiệp, Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện…
  • Đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy ngành đào tạo, hợp tác đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiêp, thúc đẩy công tác hợp tác quốc tế đào tạo trong lĩnh vực.


ThS. Phùng Quốc Hiếu - Trưởng Phòng QLKH và HTQT gợi ý về 
thay đổi chương trình đào tạo XB - PH để phù hợp với yêu cầu của CMCN 4.0

 
CMCN 4.0 hiện nay như một cuộc cách mạng lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến mỗi cá nhân và cả xã hội. Mục tiêu cũng như kỳ vọng của Hội thảo đặt ra rất lớn. Song nhận diện những tác động, cơ hội và thách thức của hoạt động xuất bản trong bối cảnh CMCN 4.0, phát hiện đâu là khâu bị tác động mạnh nhất, vấn đề gì là then chốt, cốt lõi để hoạt động xuất bản thích ứng và tiếp tục phát triển là một quá trình phải giải quyết từng bước, đòi hỏi vai trò chỉ đạo và quản lý của cơ quan lãnh đạo Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước, vai trò trực tiếp của các nhà xuất bản, đơn vị in, doanh nghiệp phát hành. Hội thảo đã gợi nhiều vấn đề và đặt ra các yêu cầu cấp thiết cho công tác đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành.  Bối cảnh mới không chỉ đặt ra các yêu cầu xoay quanh chương trình đào tạo (thời lượng, nội dung chương trình, mục tiêu đào tạo hướng tới) mà còn đòi hỏi năng lực đào tạo, trình độ chuyên môn, năng lực tin học và ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ giảng viên ngành đào tạo, là phương thức đào tạo kết hợp nhà trường với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

Hội thảo đã thổi một luồng gió mới, đặt nền tảng bước đầu cho sự nghiệp đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành trong bối cảnh CMCN 4.0, xuất bản 4.0 và xây dựng xã hội học tập. Hội thảo cũng đem lại nhận thức mới, sâu sắc về sứ mệnh và trách nhiệm đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành hiện nay của Khoa Xuất bản - Phát hành và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Một số hình ảnh khác:

 


Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu về
 “Một số vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực của hoạt động xuất bản trong bối cảnh CMCN 4.0”

 
 


Ông Trần Chí Đạt - Giám đốc NXB Thông tin và truyền thông tham luận về
 “CMCN 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo ngành XB-PH”Bà Trần Phương Thảo - Phó TGĐ Thaihabooks với tham luận “Từ cuộc CMCN 4.0 đến xuất bản 4.0”Bà Quế Anh - Tổng Biên tập Alphabooks tham luận về vấn đề yêu cầu từ phía
 nhà tuyển dụng với sinh viên học xuất bản – phát hành trước bối cảnh CMCN 4.0Bà Mai Hoa - Giám đốc Công ty Sách Tràng An chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên về
những kỹ năng không thể thiếu với cán bộ xuất bản – phát hành trong bối cảnh CMCN4.0
 

Khoa xuất bản – Phát hành
    
Lượt xem: 2090
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 1.967.609