Đang thực hiện

Top banner

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các trường đại học, cao đẳng

Đăng ngày: 22/05/2019

(ĐH VHHN) – Sáng ngày 22/5/2019, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường đại học, cao đẳng. Hội nghị do Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức.
 


Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo cấp trên có đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Bùi Tuấn Ngọc – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cùng đại diện các ban Đảng và văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Về phía Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có đồng chí Vũ Tuấn Dũng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Tố Quyên – Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối cùng các đồng chí Bí thư, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc.

Về phía Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tham dự Hội nghị có PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đinh Công Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Hà Thị Thu Hà – Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp.

 


Đồng chí Vũ Tuấn Dũng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối
các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn Dũng – Bí thư Đảng ủy Khối đã dẫn lời chủ tịch Hồ Chí Minh để khẳng định vai trò to lớn của nhân dân đối với cách mạng, đối với xây dựng đất nước: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, “Cán bộ đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải kính yêu nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của nhân dân”. Từ đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh: tư tưởng yêu nước, thương dân, trọng dân, suốt đời vì cách mạng, vì dân mà hy sinh phấn đấu, không ham danh lợi, với một lối sống chân thực, giản dị, khiêm nhường của Bác Hồ là tấm gương đạo đức vô cùng trong sáng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và noi theo.

Với Hội nghị lần này, đồng chí Vũ Tuấn Dũng khẳng định mục đích là nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong Khối về quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Để thực hiện được điều đó, đồng chí mong muốn thông qua việc thảo luận, chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chuyên đề năm 2019, các cấp ủy Đảng trong Khối tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW; phát huy những cách làm sáng tạo, hiệu quả, khắc phục hạn chế, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Nhà trường dân chủ, văn minh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Bằng tinh thần nêu trên, các tham luận cùng các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đã tập trung làm rõ các vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, về tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; từ thực tiễn cơ sở để đưa ra những phương thức, giải pháp phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường; đề xuất giải pháp tiếp tục xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân đối với các hoạt động khoa học giáo dục của Nhà trường nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.
 

 
Đồng chí Bùi Tuấn Ngọc – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Bùi Tuấn Ngọc – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã dẫn ra một số câu chuyện để chỉ ra tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, yêu thương nhân dân. Gắn vào thực tiễn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường đại học, cao đẳng, đồng chí khẳng định cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên, có các biện pháp nâng cao đời sống, môi trường học tập cho sinh viên.
 


 PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Từ thực tiễn đơn vị công tác, PGS. TS. Nguyễn Xuân Sơn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị cho rằng, “dân” trong trường Đại học, Cao đẳng chính là sinh viên, cán bộ, giảng viên, người lao động. Phải tôn trọng sinh viên, cán bộ, giảng viên thì đội ngũ lãnh đạo, quản lý sẽ nhận lại sự tôn trọng tương xứng. Cùng với quan điểm trên, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội chia sẻ quan điểm “tôn trọng sinh viên chính là tôn trọng khách hàng” và thực hiện các hoạt động của trường theo hướng dịch vụ hóa. Tại Đại học Hà Nội, sinh viên có quyền trao đổi, phản biện qua nhiều kênh khác nhau và trường tạo mọi điều kiện để sinh viên phát huy năng lực.
 


Đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Để có những biện pháp cụ thể nhằm "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường đại học, cao đẳng, đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chỉ ra các biện pháp: cần đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia phong trào quần chúng; phải sâu sát cơ sở để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đồng chí đánh giá Hội nghị đã diễn ra có hiệu quả, thiết thực.

Với các tham luận và ý kiến đóng góp, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỉ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người; đồng thời là dịp để trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền cho cán bộ chủ chốt, lan tỏa tới cán bộ, giảng viên, sinh viên nhận thức sâu sắc giá trị, nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đặc biệt là chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; trao đổi, phổ biến những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện chuyên đề năm 2019 để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Nhà trường dân chủ, văn minh.Đoàn Thắng
 
 
 
 
 
 
 
 
Lượt xem: 334
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 1.977.546