Đang thực hiện

Top banner

Hội nghị “Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng” tại trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Đăng ngày: 27/09/2017

(ĐHVH HN) - Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2017, trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng” cho toàn thể Đảng viên, Giảng viên, Cán bộ Nhà trường.
 


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung Ương đã giới thiệu 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
 


PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung Ương

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Hội nghị “Học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5 khóa XII của Đảng” được Trường ĐHVHHN tổ chức nhằm phổ biến nội dung Nghị quyết tới các cán bộ chủ chốt, cấp ủy, đảng viên, đoàn viên trong toàn Trường nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị, để từ đó xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, ThS. Hà Thị Thu Hà đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dành thời gian nghiên cứu, học tập, nắm vững những điểm cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, công việc cần phải làm, trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tạo sức thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 


ThS. Hà Thị Thu Hà tặng hoa cảm ơn tới PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

Tin và ảnh: VP Tạp chí NCVH
 
Lượt xem: 12361
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 1.252.100