Đang thực hiện

Tra cứu thông tin cán bộ
Nhập họ tên
Đơn vị
Số điện thoại/Email
Thông tin cán bộ: Hoàng Thị Thái Phượng
Họ tên Hoàng Thị Thái Phượng
Ngày sinh 0
Giới tính Nữ
Quê quán Hà Nội
Nơi công tác PHÒNG ĐÀO TẠO
Chức vụ Chuyên Viên
Nơi ở hiện tại Hà Nội
Điện thoại 01279649711
Email phuonghtt@huc.edu.vn