Đang thực hiện

Top banner
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 


 
1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập ngày 26/3/1959, theo Quyết định số 134/VH-QĐ của Bộ Văn hoá (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong quá trình phát triển của mình, trường đã trải qua những giai đoạn lịch sử như sau:

Giai đoạn 1: Từ 1959 đến 1960

Trường mang tên “Trường Cán bộ văn hoá”. Nhiệm vụ của trường khi đó là bồi dưỡng kiến thức, chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá. 

Giai đoạn 2: Từ tháng 8/1960 đến 1977

Trường được đổi tên thành trường “Lý luận nghiệp vụ văn hoá” theo quyết định số 127/VHQĐ của Bộ Văn hoá.

Giai đoạn 3: Từ 5/9/1977 đến 1982

Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghiệp vụ văn hoá theo quyết định số 246/CP của Thủ tướng Chính phủ với chức năng đào tạo cao đẳng các ngành nghiệp vụ văn hoá.

Giai đoạn 4: Từ 4/9/1982 đến nay

Trường một lần nữa được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá Hà Nội theo quyết định số 228/TC-QĐ của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng của trường là đào tạo các cán bộ thư viện, cán bộ bảo tồn bảo tàng, phát hành sách, văn hoá du lịch và những người tổ chức hoạt động văn hoá. 

2. Sứ mệnh - tầm nhìn

2.1. Sứ mệnh của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

 
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, tham gia hoạch định chính sách của Nhà nước về văn hóa và hội nhập quốc tế. 

2.2. Tầm nhìn

 
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát triển theo hướng là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa cấp thuộc khoa học xã hội nhân văn, được xếp hạng ngang tầm với các  đại  học  tiên  tiến  trong  khu  vực  Châu Á, trong đó có một số ngành và nhiều chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện
về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (26/3/1959 - 26/3/2019)

 
 
3. Chức năng của Nhà trường

3.1. 
Chức năng đào tạo

 
Nhà trường đào tạo các bậc:

* Đào tạo đại học
- Thời gian đào tạo: 4 năm 
- Loại hình đào tạo
+ Đào tạo chính quy tập trung
+ Đào tạo không chính quy
+ Vừa học vừa làm (tại chức)
+ Cấp bằng Cử nhân

Hiện nay, toàn trường có 14 ngành và 22 chuyên ngành đào tạo bậc đại học, trong đó có 3 ngành đào tạo từ cao đẳng, liên thông lên tới thạc sỹ, tiến sỹ: ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Khoa học Thư viện.

1. Ngành đào tạo: Văn hóa học
1.1. Chuyên ngành đào tạo: Nghiên cứu văn hóa
1.2. Chuyên ngành đào tạo: Văn hóa truyền thông
2. Ngành đào tạo: Du lịch
2.1. Chuyên ngành đào tạo: Văn hóa du lịch
2.2. Chuyên ngành đào tạo: Lữ hành – Hướng dẫn du lịch
2.3 Chuyên ngành đào tạo: Hướng dẫn du lịch quốc tế
3. Ngành đào tạo: Quản lý văn hóa
3.1. Chuyên ngành đào tạo: Chính sách văn hóa và Quản lý nghệ thuật
3.2. Chuyên ngành đào tạo:Đạo diễn sự kiện – Biểu diễn âm nhạc – Biên đạo múa
3.3. Chuyên ngành đào tạo: Quản lý di sản
3.4. Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Nhà nước về gia đình
4. Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
5. Ngành đào tạo: Bảo tàng học
6. Ngành đào tạo: Quản lý thông tin
7. Ngành đào tạo: Thông tin thư viện
8. Ngành đào tạo: Báo chí
9. Ngành đào tạo: Sáng tác văn học
10. Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh
11. Ngành đào tạo: Gia đình học
12. Ngành đào tạo: Luật
13. Ngành đào tạo: Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam
14. Ngành đào tạo: Kinh doanh xuất bản phẩm

* Đào tạo Sau đại học
Trình độ Thạc sĩ
- Thời gian đào tạo: Chính quy tập trung 2 năm hoặc chính quy tập trung theo định kỳ 3 năm
- Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Thông tin – Thư viện, Văn hoá học,Quản lý Văn hoá
- Cấp bằng Thạc sĩ

Trình độ Tiến sĩ
- Thời gian đào tạo: 5 năm đối với người có bằng đại học và 3-4 năm đối với người có bằng thạc sỹ
- Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Thông tin – Thư viện, Văn hoá học,Quản lý Văn hoá
- Cấp bằng Tiến sĩ

* Đào tạo ngắn hạn
- Thời gian: Từ 1 tuần đến 6 tháng (tuỳ theo từng lớp)
- Chuyên ngành đào tạo: Một số chuyên ngành và chuyên đề của bậc đào tạo đại học
- Cấp chứng chỉ 

 
3.2. Chức năng nghiên cứu khoa học
 
Gồm các hướng nghiên cứu:

-  Thư viện học
-  Chính sách và Quản lý văn hóa 
-  Bảo tồn bảo tàng
-  Kinh doanh Xuất bản phẩm
-  Du lịch học
-  Văn hóa Dân tộc thiểu số
-  Văn hóa học
-  Lý luận phê bình văn học
-  Văn hoá Đương đại
-  Di sản văn hoá
-  Xã hội học văn hoá
-  Văn hóa Thế giới

 
4. Đội ngũ cán bộ - giảng viên

- Về số lượng (tính đến tháng 12/2018): Toàn trường có 259 CBVC, trong đó có 133 giảng viên.
- Về trình độ: 56 Tiến sĩ (trong đó 12 Phó giáo sư); 137 thạc sĩ; 48 đại học; 12 Giảng viên cao cấp; 15 Giảng viên chính.
- Gồm 12 khoa; 04 Phòng; 01 Viện; 01 Trung tâm.
 
Phân theo học hàm:

- PGS: 12

Phân theo học vị:

- Tiến sỹ: 56
- Thạc sỹ: 137
- Cử nhân: 48
- Trình độ khác: 18
 
Phân theo ngạch công chức: 

Giảng viên: 133 người, trong đó:
+ Giảng viên cao cấp: 12
+ Giảng viên chính: 15
+ Giảng viên: 106
 
- Cán bộ, nhân viên: 126 người, trong đó: 
+ Chuyên viên chính: 6
+ Chuyên viên: 65
+ Nghiên cứu viên chính: 2
+ Nghiên cứu viên: 9
+ Thư viện viên chính: 1
+ Thư viện viên: 12
+ Khác: 31

 
6. Thành tích
 
- Là trường đại học lớn nhất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 50 năm qua, trường đã đào tạo được hàng chục nghìn cán bộ văn hoá hiện đang công tác trên khắp mọi miền đất nước. Hầu hết đội ngũ cán bộ văn hoá ở các cơ quan trung ương và địa phương đều đã hoặc đang là sinh viên Đại học Văn hoá Hà Nội. Trong số họ có rất nhiều cán bộ đang làm công tác quản lý và lãnh đạo, giữ vai trò chủ chốt trong các cơ quan của chính phủ và ngành văn hoá- thông tin. Nhiều cán bộ văn hoá của Lào và Campuchia cũng đã được đào tạo tại trường. 

- Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học lớn và các tổ chức khoa học uy tín của nước ngoài, liên kết triển khai nhiều hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo có hiệu quả.

- Hệ đào tạo sau đại học được hình thành từ năm 1991 với hai ngành Thông tin thư viện và Văn hoá học, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của hàng nghìn cán bộ thư viện và cán bộ văn hoá do nhà trường đào tạo trước đây. Đến nay, hệ sau đại học của trường đã đào tạo được hơn 200 thạc sỹ thuộc hai ngành này.

- Trường đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Nhiều hội nghị khoa học có quy mô toàn ngành, toàn quốc đã được triển khai ngay cả trong thời kỳ chiến tranh. Các đề tài nghiên cứu của trường đã tiếp cận những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá truyền thống, đồng thời góp thêm tiếng nói vào việc nghiên cứu văn hoá hiện đại.

- Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng phát triển mạnh mẽ. Năm nào cũng có những công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên được trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của ngành đại học. Hai năm liền trường được Bộ Giáo dục- Đào tạo tặng Bằng khen là đơn vị “đạt thành tích cao trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học”.

- Vì những thành tích trên, Trường Đại học Văn hoá đã đạt được nhiều Bằng khen và ba Huân chương Lao động: Huân chương Lao động hạng Ba (1984), Huân chương Lao động hạng Hai (1989), Huân chương Lao động hạng Nhất(1994), Huân chương Độc lập hạng Ba (2004) và Huân chương Độc lập hạng Nhì (2014). 

 


Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng thăm Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

 
7. Định hướng phát triển
 
Tiếp tục giữ vững mô hình đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học; phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu lớn về văn hoá nói chung, về khoa học quản lý và nghiệp vụ văn hoá nói riêng của cả nước.

8. Địa chỉ
 
418 Đường La Thành - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (024) 3851.1971, 3851.8059, 3851.8071
Fax: (024) 3514.1629
Email: dhvh@huc.edu.vn; daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn
Website: www.huc.edu.vn
 


 
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Lượt truy cập: 2.037.852