Đang thực hiện

Top banner

Dự kiến Thông tin Tuyển sinh ngành Báo chí năm 2020

Đăng ngày: 03/05/2020

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA  HÀ NỘI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020
 

DỰ KIẾN THÔNG TIN TUYỂN SINH
NGÀNH BÁO CHÍ NĂM 2020
 
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Khoa Viết văn, Báo chí tổ chức tuyển sinh ngành Báo chí năm 2020 với các thông tin cụ thể như sau:
1. Mã trường: VHH      
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh đạt và được xét tốt nghiệp trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.   
3. Thông tin các tổ hợp xét tuyển
Mã ngành Tên ngành/
chuyên ngành
Các tổ hợp áp dụng cho mỗi phương thức tuyển sinh năm 2020
Tuyển thẳng và xét học bạ Xét điểm thi tốt nghiệp năm 2020
7320101 Báo chí C00;  D01 C00; D01;  D78;
Ghi chú:
*Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển:
            - C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý);
            - D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh);
           - D78 (Tiếng Anh, Ngữ văn, KHXH) 
Thang điểm xét tuyển    
Môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1, xét tuyển theo thang điểm 30.
4. Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh
4.1. Xét tuyển thẳng (Từ 15% đến 20% chỉ tiêu) 
4.1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng
- Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục.
- Đối tượng 2: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) với điều kiện môn đoạt giải có trong tổ hợp xét tuyển.
- Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 4.5 trở lên (hoặc tương đương).
- Đối tượng 4: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố (Nhất, Nhì, Ba) trở lên với điều kiện môn đoạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và điểm học lực lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 đạt từ Khá trở lên.
- Đối tượng 5: Học sinh các trường chuyên trên toàn quốc với điều kiện môn học chuyên có trong tổ hợp xét tuyển và điểm học lực lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 đạt loại Khá trở lên.  
- Đối tượng 6: Học sinh giỏi THPT (lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) và điểm trung bình môn Tiếng Anh  05 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) đạt từ 7.5 trở lên.
- Đối tượng 7: Thí sinh đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
+ Có tối thiểu 03 tác phẩm thuộc loại hình Báo in và thuộc một trong các thể loại: Tin sâu, Bài phản ánh, Phỏng vấn, Bình luận, Ký/Tản văn (có xác nhận của tòa soạn)
+ Điểm học lực lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên.       
4.1.2. Nguyên tắc xét tuyển thẳng cho từng đối tượng
Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng đáp ứng điều kiện xét tuyển và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự sau:
1. Thí sinh đoạt giải Học sinh giỏi Quốc gia (ưu tiên theo loại giải từ cao xuống thấp) (Đối tượng 2);
2. Thí sinh có điểm thi IETLS 4.5 hoặc tương đương (Đối tượng 3);
3. Thí sinh đoạt giải Học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Thành phố (ưu tiên theo loại giải từ cao đến thấp) (Đối tượng 4);
4. Thí sinh có 3 tác phẩm thuộc loại hình Báo in (Đối tượng 7);
5. Học sinh các trường chuyên (Đối tượng 5);
6. Học sinh giỏi THPT (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) (Đối tượng 6).  
4.1.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, thời hạn nộp hồ sơ       
a. Đối tượng 1
Danh mục hồ sơ và thời hạn hồ sơ thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020.
b. Đối tượng còn lại (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Danh mục hồ sơ bao gồm:        
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Theo mẫu Quy định của Bộ GD và ĐT đối với đối tượng 1; theo mẫu của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đối với đối tượng 2, 3, 4, 5, 6, 7; mẫu phiếu tải trên website của Trường)
- Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân;
- Bản photocopy công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia (Đối với đối tượng 2);
- Bản photocopy công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố (Đối với đối tượng 4);
- Bản photocopy công chứng Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS hoặc chứng chỉ tương đương) (Đối với đối tượng 3);
- Giấy xác nhận học sinh trường chuyên (Đối với đối tượng 5);
- Bản photocopy các bài báo đã công bố có xác nhận của cơ quan báo chí (Đối với đối tượng 7);
- Bản photocopy công chứng học bạ 05 học kỳ THPT (lớp 10, lớp 11, kỳ 1 lớp 12) (Đối với tất cả các đối tượng)
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.        
c. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 30/06/2020     
d. Lệ phí: 30.000đ/ nguyện vọng        
4.2. Xét tuyển thẳng bằng học bạ THPT (Từ 40% đến 50% chỉ tiêu)         
4.2.1. Phương thức xét tuyển bằng học bạ  
a. Đối tượng xét tuyển
Thí sinh đáp ứng tất cả các điều kiện sau:      
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc đạt điều kiện xét tốt nghiệp tại kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.
- Tổng điểm trung bình 05 học kỳ trong học bạ (lớp 10, lớp 11, và kỳ 1 lớp 12) của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.
- Điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,0 trở lên.
- Hạnh kiểm loại Khá trở lên.
b. Nguyên tắc xét tuyển bằng học bạ THPT
Xét tuyển học bạ 03 môn (trung bình kết quả lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) theo các tổ hợp xét tuyển từ 40% đến 50% chỉ tiêu ngành Báo chí.        
Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT)
Điểm TB Môn = (HK1 lớp 10 + HK2 lớp 10 + HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12)/5
ĐXT = (Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3) + Điểm ưu tiên
* Trong đó: Điểm TB môn 1, môn 2, môn 3 là điểm TB năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển.
c. Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển
Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:
- Đối với tổ hợp C00: Ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn.
- Đối với tổ hợp D01: Ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn.
d. Hồ sơ đăng ký xét tuyển và thời gian xét tuyển
- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển theo học bạ:
                 + Đợt 1: 15/05 - 30/06/2020      
                 + Đợt 2: 01/07 - 30/07/2020      
                 + Đợt 3: 01/08 - 20/08/2020      
                 + Đợt 4 (Nếu có): 20/08 – 10/09 /2020
- Danh mục hồ sơ đăng ký xét tuyển
     Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
       + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu trên website của Trường)
        + Bản photo công chứng học bạ THPT (HK 1,2 lớp 10; HK 1,2  lớp 11 và kỳ 1 lớp 12)
       + Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019 trở về trước hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020. Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1, đợt 2, đợt 3 sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi nhận giấy từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thời gian cụ thể Trường sẽ thông báo trên website www.huc.edu.vn).
     - Lệ phí: 30.000đ/nguyện vọng
4.3. Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Từ 40% đến 50% chỉ tiêu)    
4.3.1. Đối tượng tuyển sinh
          Thí sinh đạt và được xét tốt nghiệp trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.  
4.3.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT.
          Thí sinh có kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, tổ hợp thi và đăng ký xét tuyển vào Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 15.0 điểm trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.
4.3.3. Phương thức xét tuyển
          Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 của thí sinh theo một trong các tổ hợp: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D96 (Toán, Tiếng Anh, KHXH); D78 (Tiếng Anh, Ngữ văn, KHXH).
4.3.4. Thời gian xét tuyển
          Nhà trường sẽ thông báo thông tin (thời gian đăng ký, hồ sơ xét tuyển, lệ phí xét tuyển) theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020 trong thời gian gần nhất.
5. Cách thức nộp hồ sơ (Áp dụng cho cả 3 phương thức xét tuyển)
Thí sinh chọn một trong hai cách sau:
- Trực tiếp nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tại: Phòng Đào tạo (Tầng 1, nhà A, Trường ĐH Văn hóa HN)
- Gửi Chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, số 418 Đường La Thành, quận Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa. thành phố Hà Nội.
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH:
Để biết các thông tin liên quan đến tuyển sinh, thí sinh gọi điện thoại về các số máy sau:
1. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và HTQT, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội  số máy (024)-38511971; hoặc (024)-38511973, nghe lời chào của tổng đài, bấm tiếp 102, 103, 104.
2. TS. Đỗ Thị Thu Thủy (ĐT: 0915109999); TS. Trần Thị Hồng Liễu (ĐT: 0912338823); Ths Ngô Văn Phong (ĐT: 0903474346); Website: huc.edu.vn
 
   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 
 
 
Lượt xem: 632
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 1.969.420