Đang thực hiện

Top banner

Điểm trúng tuyển Đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia (Đợt 1 năm 2019)

Đăng ngày: 08/08/2019

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA (ĐỢT 1 NĂM 2019) 
STT Mã Ngành/Chuyên ngành Tên Ngành/Chuyên ngành Tổ hợp Điểm trúng tuyển
1 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 26.00
D01 23.00
D78 23.00
2 7810101A Du lịch - Văn hoá du lịch C00 24.30
D01 21.30
D78 21.30
3 7810101B Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch C00 24.85
D01 21.85
D78 21.85
4 7810101C Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế D01 21.25
D78 21.25
D96 21.25
5 7380101 Luật C00 23.50
D01 22.50
D96 22.50
6 7320101 Báo chí C00 22.25
D01 21.25
D78 21.25
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 29.25
D78 29.25
D96 29.25
8 7229040A Văn hoá học - Nghiên cứu văn hoá C00 19.75
D01 18.75
D78 18.75
9 7229040B Văn hoá học - Văn hoá truyền thông C00 22.00
D01 21.00
D78 21.00
10 7229040C Văn hoá học – Văn hoá đối ngoại C00 16.00
D01 15.00
D78 15.00
11 7229042A QLVH - Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật C00 18.50
D01 17.50
D78 17.50
12 7229042B QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình C00 16.00
D01 15.00
D78 15.00
13 7229042C QLVH - Quản lý di sản văn hoá C00 19.25
D01 18.25
D78 18.25
14 7229042D QLVH - Biểu diễn nghệ thuật N00 27.75
15 7229042E QLVH - Tổ chức sự kiện văn hoá N00 19.75
C00 19.75
D01 19.75
16 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 16.00
D01 15.00
D96 15.00
17 7320205 Quản lý thông tin C00 21.00
D01 20.00
D96 20.00
18 7320201 Thông tin - Thư viện C00 17.00
D01 16.00
D96 16.00
19 7220112A Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Văn hoá vùng dân tộc thiểu số C00 16.00
D01 15.00
D78 15.00
20 7220112B Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số C00 16.00
D01 15.00
D78 15.00
21 7229045 Gia đình học C00 16.00
D01 15.00
D78 15.00
22 7320305 Bảo tàng học C00 16.00
D01 15.00
D78 15.00

*Điểm trúng tuyển bao gồm Tổng điểm xét tuyển và Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
 
                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
                                         (Đã ký và đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
Lượt xem: 16113
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.037.988