Đang thực hiện

Top banner
Chương trình đào tạo

1. Ngành Quản lý văn hóa

2. Ngành Du lịch

3. Ngành Văn hóa học 

4. Ngành kinh doanh xuất bản phẩm

5. Ngành Thông tin thư viện

6. Ngành Quản lý thông tin

7. Ngành Bảo tàng học

8. Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

9. Ngành Gia đình học

10. Ngành Luật

11. Ngành Ngôn ngữ anh

12. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13. Ngành Báo chí

14. Ngành Sáng tác văn học


 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 15
Lượt truy cập: 1.598.281