Đang thực hiện

Top banner

Danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ xây dựng tượng đài "Hồ Chí Minh với văn hóa"

Đăng ngày: 02/04/2014

(ĐHVH) - Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 02/9/1969) được cả thế giới biết đến với danh hiệu là “Anh hùng giải phóng dân tộc” và là “Nhà văn hoá lớn”. Người là một biểu tượng kiệt xuất của sự khẳng định dân tộc, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Sự đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam với lịch sử hàng nghìn năm, và những lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc văn hóa và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Người được nhân dân toàn thế giới yêu mến và nhân dân cả nước treo ảnh của Người, đặt tượng đài của Người như một sự tôn kính về một con người vĩ đại của nhân loại.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Tự hào là một trong những cơ sở đào tạo lớn nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với bề dày lịch sử 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã và đang đào tạo ra hàng ngàn cán bộ văn hóa cho đất nước với trình độ Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học. Với mong muốn xây dựng phù điêu Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại vị trí trang trọng trong khuôn viên tiền sảnh nhà A như một biểu tượng của tinh hoa văn hóa dân tộc, một tấm gương sáng soi đường cho thầy và trò Nhà trường vững bước trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường (26/3/1959- 26/3/2014), vừa qua, nhiều cá nhân và tập thể các đơn vị đã đóng góp ủng hộ xây dựng phù điêu Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ XÂY DỰNG PHÙ ĐIÊU HỒ CHÍ MINH

1. Đơn vị thuộc Trường

TT

Đơn vị

Số tiền

1

Lớp Cao học Khóa 1999-2002

1.000.000

2

Lớp NCS Khóa 2

1.000.000

3

Các lớp Cao học Khóa 2011- 2013

10.000.000

4

Các lớp Nghiên cứu sinh Văn hóa học khóa 5, 6

4.500.000

5

Các lớp Nghiên cứu sinh Khoa học Thư viện khóa 4,5,6

4.300.000

6

Tổ Bảo vệ

3.000.000

7

Tập thể lớp Thông tin cổ động 1 khóa 1993 -1997

3.000.000

8

Lớp Cao học Văn hóa học khóa 19 (2012- 2014)

5.000.000

9

Lớp Nghiên cứu sinh Văn hóa học Khóa 3

2.500.000

10

Lớp Nghiên cứu sinh Văn hóa học Khóa 4

1.500.000

11

Nhóm NCS Khoa học Thư viện Khóa 3

2.000.000

12

Ban Giám hiệu

9.000.000

13

Công đoàn Phòng Khảo thí

2.900.000

14

Công đoàn Phòng Hành chính – Quản trị

13.600.000

15

Công đoàn Phòng Tổ chức cán bộ

2.253.000

16

Công đoàn Phòng Công tác sinh viên

5.000.000

17

Công đoàn Phòng Tài vụ

2.500.000

18

Công đoàn Phòng Đào tạo Sau đại học

2.600.000

19

Công đoàn Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế

2.400.000

20

Công đoàn Khoa Nghệ thuật đại chúng

4.636.000

21

Công đoàn Khoa Xuất bản – Phát hành

3.400.000

22

Công đoàn Khoa Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản

6.000.000

23

Công đoàn Khoa Di sản văn hóa

4.000.000

24

Công đoàn Khoa Văn hóa Du lịch

5.500.000

25

Công đoàn Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số

5.610.000

26

Công đoàn Trung tâm Thông tin – Thư viện

9.251.000

27

Công đoàn Ban quản lý Ký túc xá

6.000.000

28

Chi bộ Phòng Đào tạo SĐH và Khoa Văn hóa DTTS

2.500.000

29

Chi bộ Phòng Hành chính – Quản trị

1.000.000

30

Công đoàn Phòng Đào tạo

7.363.000

31

Công đoàn Phòng QLKH và HTQT

2.650.000

32

Công đoàn Khoa Văn hóa học

5.210.000

33

Công đoàn Khoa Thư viện- Thông tin

2.900.000

34

Chi bộ Khoa TVTT

2.000.000

35

Công đoàn khoa QLVH- NT

15.650.000

36

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên

1.000.000

37

Công đoàn Khoa Viết văn - Báo chí

2.000.000

38

Lớp Cao học Quản lý Văn hóa 2012- 2014

10.000.000

39

Hội Sinh viên

9.000.000

Danh sách cụ thể tại đây

2. Đơn vị ngoài Trường

TT

Đơn vị

Số tiền

1

Ban Quản lý Di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc

10.000.000

2

Công ty Xây dựng (Đơn vị kết nghĩa với Trường)

100.000.000

3

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại  Nhật Minh

5.000.000

4

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Minh Dương

1.000.000

5

Công ty TNHH Đoàn Ngọc Long

2.000.000

II. DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ỦNG HỘ XÂY DỰNG PHÙ ĐIÊU HỒ CHÍ MINH

1.      Cá nhân trong Trường

TT

Họ và Tên

Đơn vị

Số tiền

1

Trần Đức Ngôn

Nguyên Bí thư Đảng ủy-  Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường

1.000.000

2

Nguyễn Thị Quế Anh

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế

2.000.000

3

Bùi Thanh Thủy

Khoa Văn hóa Du lịch

1.000.000

4

Phạm Ngọc Tấn

Nhà xe Ký túc xá

1.000.000

5

Đặng Văn Tục

Nhà xe Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

1.000.000

2. Cá nhân ngoài Trường

TT

Họ và Tên

Đơn vị

Số tiền

1

Lê Thị Loan (Cựu sinh viên Lớp VHDL 16B)

Ban Tổ chức cán bộ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5.000.000

2

Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu

Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển- Học viện Chính trị quốc gia HCM

1.000.000

3

PGS.TS. Lê Quý Đức

Học viện Chính trị quốc gia HCM

500.000

4

Trần Dương Trung

Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thái Minh

2.000.000

5

Trịnh Ngọc Chung

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.000.000

6

Lê Thị Thu Hiền

Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2.000.000

7

Phạm Thị Thu Hương

Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

2.000.000

8

Đỗ Mai Ngân

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại  Nhật Minh

2.000.000

9

Nguyễn Hữu Đại

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Minh Dương

2.000.000

10

Nguyễn Văn Trung

Kiến trúc sư

3.000.000

11

Trịnh Khánh Vân

Nghiên cứu sinh Khoa học Thư viện khóa 5

2.000.000

12

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Nghiên cứu sinh Văn hóa học khóa 6

1.000.000

13

Họa sĩ Trịnh Tuân

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

500.000

14

Họa sĩ Mai Mạnh Hùng

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

500.000

III. DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ỦNG HỘ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM  55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (26/3/1959 – 26/3/2014)

TT

Đơn vị

Số tiền

1

Ông Nguyễn Thế Vinh- Phó  Giám đốc Công ty TNHH Sơn Baumactic

10.000.000

2

Phòng tập Thể hình (GYM – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội)

10.000.000

3

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà

10.000.000

4

Căng-tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

3.000.000

5

Công ty TNHH Kỹ thuật làm sạch Việt Mỹ

3.000.000

Danh sách cập nhật: 31.03.2014.

 

hoc mua bán đàn guitar tai tphcm công ty thiết kế web tai tphcm cong ty may áo thun đồng phục hoc phát âm tiếng anh chuan khoa học thiết kế web tphcm tphcm mua container văn phòng cu dia chi thay man hinh iphone tai tphcm thiet bi bếp công nghiệp bep nha hang dai ly ống nhựa tiền phong ong nuoc du an Căn hộ Scenic Valley ban thuoc kich duc nu chuyen thi cong phong karaoke vip
Lượt xem: 9278
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 1.977.582