Đang thực hiện

Top banner

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đợt 1 năm 2017

Đăng ngày: 18/03/2017

(ĐHVH HN) - Ngày 16.3.2017, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đợt 1 năm 2017 với mục tiêu đánh giá hoạt động duy trì hệ thống ISO tại các đơn vị.
 


Buổi họp đánh giá hoạt động duy trì hệ thống ISO tại các đơn vị

Chương trình đánh giá được thực hiện trong thời gian một ngày tại 22 đơn vị trong toàn trường. Có 3 đoàn đánh giá thành phần bao gồm:

Đoàn đánh giá số 01:
- Ông Phùng Quốc Hiếu - Trưởng phòng QLKH&HTQT, Trưởng đoàn
- Bà Lê Thị Thu Hà - Trưởng phòng QLĐTSĐH, thành viên
- Ông Hoàng Văn Hùng - Phó Trưởng khoa VHDTTS, thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Trưởng khoa TT-TV, thành viên

Đoàn đánh giá số 02:
- Bà Hà Thị Thu Hà - Trưởng phòng TCCB, Trưởng đoàn
- Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Phó Trưởng phòng HCQT, thành viên
- Ông Nghiêm Nam Hùng - Chuyên viên Phòng ĐT, thành viên
- Ông Vũ Hải Thịnh - Chuyên viên Phòng KT&KĐCLGD, thành viên

Đoàn đánh giá số 03:
- Ông Hoàng Trung Thanh - Phó trưởng phòng KT&KĐCL, Trưởng đoàn
- Ông Trương Đại Lượng - Phó Trưởng phòng ĐT, thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Cương - Trưởng bộ môn, khoa LLCT&KHCB, thanh viên

Sau một ngày làm việc hiệu quả, kết quả đánh giá cho thấy các đơn vị đều đang duy trì hiệu quả hệ thống quản lý ISO. Việc duy trì hiệu quả Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sẽ tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc giữa các bộ phận trong Nhà trường với tổ chức, cá nhân có liên quan.

 


PGS.TS. Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp đánh giá, PGS.TS. Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban chỉ đạo ISO Nhà trường phát biểu: “Trường ĐHVH HN là một trong những đơn vị đầu tiên của các sở đào tạo phía Bắc cũng như là đơn vị đầu tiên của Bộ VHTT&DL triển khai ISO sớm nhất. Với cương vị là Hiệu trưởng, tôi thấy rõ hiệu quả trong công tác quản lý, trong việc chỉ đạo, điều hành khi áp dụng hệ thống quản lý ISO vào hoạt động. Đảng ủy và BGH Nhà trường rất quan tâm tới việc đánh giá định kỳ hệ thống quản lý chất lượng ISO bởi không chỉ thực hiện mà duy trì ISO cũng là một việc quan trọng, qua đó Nhà trường và Ban Chỉ đạo ISO sẽ kịp thời có những bổ sung thay đổi phù hợp”.

Qua cuộc đánh giá quá trình triển khai ISO đợt 1 năm 2017, Nhà trường và Ban Chỉ đạo ISO sẽ có những bổ sung, thay đổi kịp thời nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường. Theo đó, các đơn vị trong Nhà trường phải thường xuyên rà soát, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung hoặc mở rộng các quy trình giải quyết công việc, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn theo hướng khoa học, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Một số hình ảnh tại buổi họpÔng Phùng Quốc Hiếu - Trưởng phòng QLKH&HTQT đọc thông báo về kế hoạch tổ chức đánh giá
 


Ông Hoàng Văn Hùng - Phó Trưởng khoa VHDTTS báo cáo kết quả đánh giá của Đoàn 1Bà Hà Thị Thu Hà - Trưởng phòng TCCB báo cáo kết quả đánh giá của Đoàn 2Ông Hoàng Trung Thanh - Phó trưởng phòng KT&KĐCL báo cáo kết quả đánh giá của Đoàn 3
 
Tin và ảnh: Ban QT web

 
Lượt xem: 418
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 835.509