Đang thực hiện

Top banner
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

Nhiệm kỳ 2014- 2017


Bí thư Đoàn trường 
Thạc sĩ Trần Thị Thu Nhung
Tel: 04 - 3851 1971 / 180
Mobi: 091 295 3456

                          

Phó Bí thư Đoàn trường 
Đồng chí Phạm Văn Tám 
Tel: 04 - 3851 1971 / 180
Mobi: 093 668 6113
Email: vantamdhvh@gmail.com
 
 
Phó Bí thư Đoàn trường
Đồng chí Kiều Kim Ánh
Mobile: 0974729222
email: anhkimkieu@gmail.com

DANH SÁCH BCH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2014-2017
 
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
NAM NỮ
1.       Trần Thị Thu Nhung   1979 Bí thư Đoàn trường K. QLVHNT 0912953456
2.       Phạm Văn Tám 1981   Phó BT Đoàn trường P. CTSV 0936686113
3.       Kiều Kim Ánh 1983   Phó BT Đoàn trường K. TV-TT 0974729222
4.       Nguyễn Trung Dũng 1982   UVTV – CN UBKT BQL. KTX 0989651769
5.       Đoàn Tiến Lực 1979   Ủy viên BTV K. NN&VHQT 0972296779
6.       Bùi Thị Huế   1994 Ủy viên BTV K. VHDL 01672956736
7.       Đào Văn Tân 1994   Ủy viên BTV K. QLVHNT 0984517983
8.       Nguyễn Thúy Hằng   1990 Ủy viên BCH VP. ĐTN 0904258039
9.       Ninh Thị Thương   1989 Ủy viên BCH K. VHDTTS 0988350848
10.    Nguyễn Thị Thanh Thủy   1983 Ủy viên BCH K. VHH 0915851122
11.    Phạm Thị Hà Thanh   1988 Ủy viên BCH K. XB - PH  
12.    Trần Nguyễn Việt Anh 1989   Ủy viên BCH K. VHDL 0986449865
13.    Tăng Thị Nguyệt   1983 Ủy viên BCH K. NN&VHQT  
14.    Phạm Ngọc Khuê   1983 Ủy viên BCH K. NTĐC 0912303456
15.    Đặng Phương Liên   1989 Ủy viên BCH K. QLVHNT 01667850929
16.    Lưu Ngọc Thành 1984   Ủy viên BCH K. DSVH 0984459889
17.    Mai Anh Tuấn 1983   Ủy viên BCH K. VV-BC 0915948045
18.    Nguyễn Thị Linh Nga   1995 Ủy viên BCH K. DSVH 0983927950
19.    Trần Văn Thọ 1994   Ủy viên BCH K. VHDTTS 0967735507
20.    Nguyễn Quỳnh Trang   1994 Ủy viên BCH K. TV-TT 0963212831
21.    Phạm Xuân Tuấn 1994   Ủy viên BCH K. VV-BC 0948766435
22.    Nguyễn Thị Ngọc Mai   1994 Ủy viên BCH K. VHH 0987156607
23.    Vũ Hương Giang   1995 Ủy viên BCH K. XB-PH 01677520740
24.    Nguyễn Thị Vân Anh   1994 Ủy viên BCH K. NN&VHQT 01687207025
25.    Trần Thủy Tiên   1995 Ủy viên BCH K. NTĐC 0988962595
26.    Lê Hồng Nhung   1988 Bí thư LCĐ K. NN&VHQT 0916280991
27.    Phạm Hương Giang   1985 Bí thư LCĐ K. XB-PH
0944888486
 
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 15
Lượt truy cập: 370.276