Đang thực hiện

Top banner
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

Nhiệm kỳ 2017- 2019Bí thư Đoàn trường 
Thạc sĩ 
Phạm Văn Tám
Tel: 024 - 3851 1971 / 181
Mobi: 093 668 6113 
Email: vantamdhvh@gmail.comPhó Bí thư Đoàn trường 
Thạc sĩ Trần Nguyễn Việt Anh

 Phó Bí thư Đoàn trường 
Thạc sĩ Lý Thị Ngọc Dung


 
Danh sách BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHVHHN khóa XXV, nhiệm kỳ 2017-2019
 
TT Họ và tên Tôn giáo Đảng viên Trình độ Chức vụ hiện tại
CM LLCT
1 Phạm Văn Tám Thiên chúa x Thạc sỹ TC BT Đoàn trường, Phó Trưởng phòng CTVS
2 Trần Nguyễn Việt Anh Không   Thạc sỹ TC PBT Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa VHDL
3 Lý Thị Ngọc Dung Không x Thạc sỹ TC PBT Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa DSVH
4 Nguyễn Ngọc Linh Không   Thạc sỹ TC UV BTV Đoàn trường - Bí thư LCĐ CB-GV
5 Trần Thị Việt Nga Không x Thạc sỹ TC UV BTV Đoàn trường - Chủ tịch Hội sinh viên
6 Dương Thị Nga Không x Đang học ĐH    UV BTV Đoàn trường - PBT LCĐ khoa XBPH
7 Màn Tùng Dương Không   Đang học ĐH   UV BTV Đoàn trường - UV BCH LCĐ K.QLVHNT
8 Dương Kiều Anh Không   Đang học ĐH   PBT LCĐ khoa NTĐC
9 Phan Nhật Anh Không x Thạc sỹ TC Bí thư LCĐ khoa QLVHNT
10 Phùng Quang Anh Không   Đang học ĐH   PBT LCĐ khoa VHH
11 Phạm Hồng Công Không   Đang học ĐH   PBT LCĐ khoa VV- BC
12 Hoàng Minh Hạnh Không   Thạc sỹ TC Bí thư LCĐ khoa VVBC
13 Phạm Ngọc Khuê Không   Thạc sỹ TC Bí thư LCĐ khoa NTĐC
14 Nguyễn Thị Ngọc Lâm Không x Thạc sỹ TC Bí thư LCĐ khoa XBPH
15 Nguyễn Kiều Loan Thiên chúa   Đang học ĐH   UV BCH LCĐ K.VHDL
16 Trương Thúy Mai Không   Thạc sỹ TC Bí thư LCĐ khoa VHH
17 Nguyễn Ngọc Nam Không x Đại học SC Bí thư LCĐ khoa TV-TT
18 Lê Hồng Nhung Không   Thạc sỹ TC Bí thư LCĐ khoa NNVHQT
19 Nguyễn Hồng Nhung Không   Đang học ĐH   PBT LCĐ K.NN&VHQT
20 Dương Ngọc Phúc Không   Đang học ĐH   PBT LCĐ khoa VHDTTS
21 Bùi Thị Lệ Quyên Không   Đang học ĐH   PBT LCĐ khoa TV-TT
22 Nguyễn Thị Ruyên Không   Đang học ĐH   PBT LCĐ Luật 1
23 Ninh Thị Thương Không   Thạc sỹ TC Bí thư LCĐ khoa VHDTTS
24 Đỗ Việt Trinh Không   Đang học ĐH   UV BCH LCĐ K.DSVH
25 Vũ Thị Hồng Tứ Không   Thạc sỹ   Bí thư LCĐ khoa GĐCTXH
                          
 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 15
Lượt truy cập: 1.629.118