Đang thực hiện

Top banner
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XX
NHIỆM KỲ 2012- 2015
 
Stt Họ và tên Chức danh
1 Đ/c Lê Thị Thu Hà Chủ tịch
2 Đ/c Hoàng Văn Hiếu Phó chủ tịch
3 Đ/c Vũ Thu Lan Ủy viên thường vụ
4 Đ/c Vũ Minh Đức Ủy viên Ban chấp hành
5 Đ/c Trần Dũng Hải Ủy viên Ban chấp hành
6 Đ/c Lại Phú Hạnh Ủy viên Ban chấp hành
7 Đ/c Lê Thị Kim Loan Ủy viên Ban chấp hành
8 Đ/c Trương Hải Minh Ủy viên Ban chấp hành
9 Đ/c Nguyễn Khánh Ngọc  Ủy viên Ban chấp hành
10 Đ/c Đỗ Trần Phương Ủy viên Ban chấp hành
11 Đ/c Vũ Hải Thịnh
Ủy viên Ban chấp hành
 
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 600.668