Đang thực hiện

Top banner
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXI
NHIỆM KỲ 2017 - 2022
 
Stt Họ và tên Chức danh
1 Đ/c Nguyễn Sỹ Toản  Chủ tịch công đoàn
2 Đ/c Trần Dũng Hải Phó chủ tịch công đoàn
3 Đ/c Nguyễn Thị Vân Hà Phó chủ tịch công đoàn
4 Đ/c Phan Việt Hà Ủy viên Ban chấp hành
5 Đ/c Hoàng Văn Hùng Ủy viên Ban chấp hành
6 Đ/c Trương Thị Hải Minh Ủy viên Ban chấp hành
7 Đ/c Phan Hoàng Lan  Ủy viên Ban chấp hành
8 Đ/c Trần Thị Thu Nhung Ủy viên Ban chấp hành
9 Đ/c Nguyễn Khánh Ngọc  Ủy viên Ban chấp hành
10 Đ/c Vũ Thị Minh Phượng Ủy viên Ban chấp hành
11 Đ/c Nguyễn Thị Minh Thúy
Ủy viên Ban chấp hành
 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 19
Lượt truy cập: 1.629.117