Đang thực hiện

Tra cứu thông tin cán bộ
Nhập họ tên
Đơn vị
Số điện thoại/Email
Thông tin cán bộ: Đặng Thị Toan
Họ tên Đặng Thị Toan
Ngày sinh 0
Giới tính Nữ
Quê quán Hà Nội
Nơi công tác PHÒNG ĐÀO TẠO
Chức vụ Phó Phòng
Nơi ở hiện tại Hà Nội
Điện thoại 0904128098
Email toanđt@huc.edu.vn