Đang thực hiện

Top banner

Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020

Đăng ngày: 26/05/2015

(ĐHVH) – Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ các chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, sau quá trình chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng (ĐH, CĐ) Hà Nội, ngày 26.5 năm 2015, tại Nhà văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ  2015 -2020.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn- Phó Bí thư Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, đ/c Trần Anh Tuấn – Ủy viên thường vụ Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội.

Về phía Đảng ủy – Ban Giám Hiệu trường Đại học Văn hóa Hà Nội có Đ/c Nguyễn Văn Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đ/c Hoàng Trọng Nhất- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đ/c Đinh Thị Vân Chi- Phó Hiệu trưởng, đ/c Nguyễn Thị Việt Hương- Phó Hiệu trưởng và đặc biệt là 147 đồng chí đảng viên Đảng bộ cùng tham dự.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Điều hành đại hội thông qua phiên trù bị và bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm  3 đồng chí:

1.     1. Đ/c Nguyễn Văn Cương- Bí thư Đảng ủy, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

2.    2.  Đ/c Hà Thị Thu Hà- Ủy viên Thường vụ, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

3.    3.  Đ/c Nguyễn Văn Thiên- Bí thư CB Khoa Thư Viện -Thông tin.

Và Ban thư ký gồm:

1.     Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa- Phó Bí thư chi bộ Khoa Thư viện-Thông tin

2.     Đ/c Nông Anh Nga- Chi bộ Phòng Đào tạo Sau Đại học

Đại hội Đảng bộ Nhà trường đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ XVIII trình tại Đại hội, báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XVIII; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ II; bầu BCH Đảng ủy Trường khóa XIX; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội.

Khai mạc Đại hội, PGS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Cương nhấn mạnh: “tôi đề nghị, mỗi đồng chí đảng viên dự Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội”.

 

  PGS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Cương, Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng Nhà trường  khai mạc chương trình

Mở đầu phiên chính thức, PGS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt cho BCH Đảng ủy khóa XVIII trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo đã nêu rõ và phân tích sâu sắc những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ XVIII mà Đảng ủy Nhà trường đã đạt được đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Báo cáo cũng đề ra phương hướng và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng lắng nghe 4 tham luận với với các nội dung cụ thể về một số mặt hoạt động của nhà trường trong 5 năm qua đó là tham luận về “Vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo công tác công đoàn”  của Đ/c Lê Thị Thu Hà; tham luận về “Những biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong sinh viên” của đ/c Lại Phú Hạnh; tham luận của Đ/c Nguyễn Thị Việt Hương- Phó hiệu trưởng về công tác đào tạo, quá trình chuẩn bị và chuyển đổi từ phương thức đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ của trường ta trong 5 năm qua; đ/c Phùng Quốc Hiếu với tham luận về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường. Các thạm luận nhấn mạnh những thành tích và chia sẻ những khó khăn, giải pháp để khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt các mặt hoạt động này trong nhiệm kỳ tới, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ nhà trường. Đây cũng là trí tuệ tham góp cho Báo cáo chính trị và là những ý kiến rất quý báu của các tập thể và cá nhân đảng viên, đóng góp cho công tác chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ trong suốt nhiệm kỳ tới và những giai đoạn tiếp theo trong lộ trình phát triển của nhà trường.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn- Phó Bí thư Đảng ủy Khối 

các trường ĐH, CĐ Hà Nội phát biểu

Đại hội cũng đã lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo rất cụ thể và sâu sát của đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội với việc nhấn mạnh xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm nhà trường mà nòng cốt là các tổ chức và cơ sở đảng. Đặc biệt, đ/c Nguyễn Thanh Sơn đề cao sự nỗ lực của mỗi cá nhân trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong giáo dục ở bậc ĐH, CĐ khi các trường ĐH, CĐ được trao quyền tự chủ.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu cử

Trong phần bầu cử, với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào BCH Đảng ủy khóa XIX bao gồm các đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Văn Cương – Hiệu trưởng

2. Đ/c Nguyễn Thị Việt Hương- Phó Hiệu trưởng

3. Đ/c Hà Thị Thu Hà – Trưởng Phòng TCCB

4. Đ/c Lê Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Trường

5. Đ/c Nguyễn Văn Thiên- Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Thư Viện- Thông tin

6. Đ/c Đỗ Thị Quyên – Trưởng khoa Xuất bản – Phát hành.

7. Đ/c Phạm Bích Huyền- Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa- Nghệ thuật

8. Đ/c Phùng Quốc Hiếu – Trưởng phòng QLKH & HTQT

9. Đ/c Đinh Công Tuấn- Trưởng phòng Hành Chính- Quản trị

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2015- 2020 đã họp phiên đầu tiên và tín nhiệm bầu các đồng chí vào Ban Thường vụ và bầu các chức danh chủ chốt, kết quả như sau:

      1. Đ/c Nguyễn Văn Cương – Hiệu trưởng: Bí thư Đảng ủy

      2. Đ/c Hà Thị Thu Hà - Trưởng Phòng TCCB: Phó Bí thư Đảng ủy

      3. Đ/c Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Hiệu trưởng: Thường vụ Đảng ủy. 

Tại Đại hội cả 3 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đều được Đại hội nhất trí bầu là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Cũng tại phiên họp đầu tiên, BCH Đảng ủy khóa mới đã bầu Ủy ban kiểm tra gồm các đồng chí có tên sau đây:

1.     1. Đ/c Hà Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng ủy- Trưởng Phòng TCCB – Chủ nhiệm Ban Kiểm tra

2.     2. Đ/c Nguyễn Mạnh Cương – Khoa  Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản

3.     3. Đ/c Phùng Quốc Hiếu- Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế

4.     4. Đ/c Vũ Thu Lan – Khoa  Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản

5.     5. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Khoa Thư viện - Thông tin.

Đ   Đồng thời, Đại hội bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dư khuyết tham dự Đại hội Đảng ủy khối khóa II:

Đại biểu chính thức:

1.     Đ/c Hà Thị Thu Hà- Phó Bí thư Đảng ủy

2.     Đ/c Nguyễn Thị Việt Hương- Thường vụ Đảng ủy

Đại biểu dự khuyết:

1.     Đ/c Lê Thị Thu Hà- Đảng ủy viên

Sau một ngày làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp. Thay mặt cho tập thể Ban chấp hành Đảng ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, PGS.TS. Nguyễn Văn Cương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã cảm ơn sự đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của toàn thể Đại hội và khẳng định sẽ đoàn kết nhất trí cùng các đồng chí trong BCH thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn đại biểu dâng hoa trước tượng đài "Hồ Chí Minh với Văn hóa"

trước khi tiến hành đại hội

Các đảng viên tích cực tham gia bỏ phiếu tín nhiệm

PGS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Cương- Bí thư Đảng ủy tặng hoa chia tay

các thành viên trong BCH nhiệm kỳ XVIII

Th.S Hoàng Trọng Nhất- Phó Bí thư Đảng ủy khóa XVIII 

đọc kiểm điểm nhiệm kỳ 2010- 2015

Đ/c Hà Thị Thu Hà - TP Tổ chức cán bộ báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Lê Thị Thu Hà- TP Đào tạo SĐH trình bày tham luận tại Hội nghị

Đ/c Lại Phú Hạnh- TP Công tác sinh viên trình bày tham luận

TS. Nguyễn Thị Việt Hương- Phó Hiệu trưởng trình bày tham luận

Đ/C Phùng Quốc Hiếu - Trưởng Phòng QLKH & HTQT

 trình bày tham luận

 

Đ/c Đinh Công Tuấn- TP Hành Chính - Quản trị điều hành chương trình

 tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Văn nghệ chào mừng

 

Bài và ảnh: P.CTSV

Admin 5

Lượt xem: 24831
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 1.972.794