Đang thực hiện

Top banner
 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

Khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
___________________


 1. ThS.  Hà Thị Thu Hà 
Phó Bí thư, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Ủy viên thường vụ, Phó Hiệu trưởng
 


3. TS. Phạm Thị Thu Hương

 Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng


4. TS. Đinh Công Tuấn
Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

 


5. TS. Lê Thị Thu Hà
 Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Sau đại học
Chủ tịch Công đoàn


 
 
6. ThS. Phùng Quốc Hiếu
Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 
7. TS. Nguyễn Văn Thiên
Đảng ủy viên, Phó khoa phụ trách khoa Thư viện - Thông tin
 
 
8. TS. Phạm Bích Huyền
Đảng ủy viên, Phó trưởng khoa Quản lý Văn hóa - nghệ thuật
 


9. TS. Đỗ Thị Quyên
 Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Xuất bản - Phát hành
 
 
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Lượt truy cập: 600.668