Tiêu chuẩn xét tặng các hình thức khen thưởng

 

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

(Kèm theo công văn)

 

I. BẰNG KHEN CẤP BỘ

            1. Đối với cá nhân:

Tiêu chuẩn chung:

-          Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân

-          Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

-          Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chuẩn cụ thể: (đạt một trong 2 tiêu chuẩn sau)

-          Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt 02 lần liên tục danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (cấp trường)

-          Lập được thành tích xuất sắc, được khen thưởng thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề do Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát động.

2. Đối với tập thể:

Tiêu chuẩn chung:

-          Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

-          Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua

-          Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thục hành tiết kiệm

-          Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể

-          Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh

Tiêu chuẩn cụ thể: (đạt một trong 2 tiêu chuẩn sau)

-          Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt 02 lần liên tục danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

-          Lập được thành tích xuất sắc, được khen thưởng thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề hàng năm do Bộ, ngành, địa phương phát động.

II. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

  1. Đối với cá nhân: (đạt một trong 2 tiêu chuẩn sau đây)

-          Đã được tặng bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TƯ và đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (cấp trường) liên tục từ 05 lần trở lên

-          Lập được thành tích đột xuất

  1. Đối với tập thể: (đạt một trong hai tiêu chuẩn sau đây)

-          Đã được tặng bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TƯ và đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục từ 03 năm trở lên

-          Lập được thành tích dột xuất

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

  1. Đối với cá nhân: (đạt một trong hai tiêu chuẩn sau đây)

-          Có 07 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở “ và có 02 lần được tặng bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TƯ hoặc 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

-          Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội đồng khoa học cấp Bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả cao, thiết thực

-          Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

  1. Đối với tập thể: (đạt một trong hai tiêu chuẩn sau đây)

-          Có 05 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và có 01 lần được tặng “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương” hoặc 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

-          Lập được thành tích xuất sắc đột xuất

 

Lưu ý: Các cá nhân và tập thể làm hồ sơ theo mẫu M1, M2, M3 kèm theo


 HIỆU TRƯỞNG

Chủ tịch Hội đồng thi đua

 

 

 

PGS.TS. Trần Đức Ngôn

 

 

 

 

 
 

Lượt xem: 26709

Lên đầu trang

Xem nhiều
Loading
Tuyển sinh 2016 TRA CỨU OPAC TRA CỨU OPAC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 612
Lượt truy cập : 34691318
BẢO VỆ GẤU
 
Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội - Hanoi University Of Culture
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)38511971 * Fax:(84-4)35141629 * Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn