Hội thảo khoa học “Vấn đề phát triển văn hoá qua Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng”

(ĐHVH) - Trong chiến lược phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm. Các vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa luôn được tổng kết, đánh giá, nhận thức và phát triển sát hợp với thực tiễn Việt Nam qua các kỳ đại hội. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI các quan điểm về xây dựng và phát triển văn hóa thể hiện qua Nghị quyết, các văn kiện, đã đánh dấu bước phát triển về lý luận và thực tiễn.

Nhằm quán triệt và làm sáng rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam qua các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, ngày 13 tháng 10 năm 2011, Viện Văn hóa – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Vấn đề phát triển văn hóa qua văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng”.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo

Mục đích của Hội thảo nhằm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm và nội dung cơ bản về xây dựng và phát triển văn hóa trong Nghị quyết văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm quán triệt, vận dụng các quan điểm, nội dung xây dựng và phát triển văn hóa thể hiện trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI vào việc nghiên cứu những vấn đề cụ thể trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Đến dự Hội thảo có:

- Ông Vũ Công Hội – Phó vụ trưởng Vụ văn hóa văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương.

- TS. Nguyễn Văn Lưu – Phó vụ trưởng vụ Đào tạo – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham dự Hội thảo còn có đông đảo các nhà quản lý, các nhà khoa học đã và đang công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương và các viện nghiên cứu, các cơ quan trong và ngoài ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội thảo diễn ra dưới sự điều hành của chủ tịch đoàn gồm:

- PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

- TS. Đỗ Thị Minh Thúy, Viện trưởng Viện Văn hóa – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

- PGS.TS. Bùi Văn Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Văn hóa – Đại học Văn hóa Hà Nội.

Hội thảo đã nhận được 41 tham luận của các tác giả là các nhà khoa học, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, trường đại học, các nhà quản lý văn hóa theo các lĩnh vực khác nhau gắn với mục tiêu của Hội thảo.

Các bản tham luận tập trung vào các vấn đề sau:

- Trên phương diện lý luận, tác giả các báo cáo đã tập trung tham luận để đi đến nhận thức thấu đáo về mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt là những vấn đề mới mà Đảng ta đã nêu ra trong các văn kiện Đại hội lần thứ XI, đó là vấn đề phát triển văn hóa Việt Nam toàn diện, thống nhất trong đa dạng trong thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Các báo cáo tham luận cũng tập trung vào những nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng tại Đại hội lần thứ XI về nhân tố con người và phát triển nguồn nhân lực con người trong thời kỳ mới hiện nay.  

- Một số báo cáo đã tập trung tham luận về vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, tương xứng đà phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp mới vào năm 2020. Để đạt mục tiêu đó chúng ta phải xây dựng một ngành công nghiệp văn hóa vững mạnh, đáp ứng nhu cầu trong nước và vươn lên xuất khẩu sản phẩm văn hóa. Đẩy mạnh công tác du lịch văn hóa, ngoại giao văn hóa… đưa văn hóa Việt nam đến với bạn bè năm châu. 

- Các báo cáo tham luận tại Hội thảo còn quan tâm tới việc xây dựng và phát triển những lĩnh vực văn hóa cụ thể như: văn hóa kinh tế, văn hóa đạo đức, văn hóa gia đình…; vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay; những vấn đề liên quan tới việc nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa… trong các lĩnh vực sản xuất vật chất là tinh thần.

Tham luận tại hội thảo

Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Hội thảo đã góp phần củng cố quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Văn hóa thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với các nhà khoa học, các nhà giáo, các nhà quản lý trong và ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạo cơ hội để các nhà khoa học gặp gỡ giao lưu trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu./.

 

Tin và ảnh: Thành Nhân

 

Admin3


 
 

Lượt xem: 7857

Lên đầu trang

Tiêu điểm
Xem nhiều
 

CÁC TIN TRƯỚC

CÁC TIN TIẾP THEO

 


Loading
Tuyển sinh 2016 TRA CỨU OPAC TRA CỨU OPAC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 720
Lượt truy cập : 31550284
Locations of visitors to this page BẢO VỆ GẤU
 
Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội - Hanoi University Of Culture
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)38511971 * Fax:(84-4)35141629 * Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn