Đang thực hiện

Top banner

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ NCKH&CN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đăng ngày: 12/01/2018

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ NCKH&CN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ


1. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề tài cấp bộ (Download tại đây) (Phụ lục thông tư 11)

2. Quy định về hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học (Download tại đây)

3. Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT (Download tại đây)

4. Quy định về hoạt động NCKH của SV trong các cơ sở giáo dục đại học (Download tại đây)

5. Luật Sở hữu trí tuệ (Download tại đây)

6. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung (2009) (Download tại đây)
Lượt xem: 261
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 19
Lượt truy cập: 1.649.952