Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ


Trưởng phòng
Ths. Hà Thị Thu Hà
Tel: 043- 8.511971 máy lẻ: 126
Mob: 091.294.1763
 
Phó Truởng phòng
Ths. Ngô Thị Kim Tuyến
Tel: 043.8511971. máy lẻ 166
Mobile: 0987824774
Email: tuyenntk@huc.edu.vn
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 562.809