Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
 
 
 

Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Vân Hà
024- 38.511971  Máy lẻ: 118
Mobi: 0983541970

Email: hantv@huc.edu.vn

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác hành chính; tổng hợp; pháp chế; quản lý cơ sở vật chất, tài sản; an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; chăm sóc sức khỏe; quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác văn thư - lưu trữ

- Quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính; thực hiện công tác bảo mật các văn bản, tài liệu, hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Xử lý văn bản đi – đến theo quy trình ISO 9001:2008.

2.2. Công tác tổng hợp, pháp chế

- Tổng hợp thông tin, cung cấp số liệu thống kê về tình hình hoạt động của Trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu; xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ chung của Trường; thực hiện công tác pháp chế trong Trường.

2.3. Công tác hành chính, lễ tân, phục vụ xe ô tô

- Trực giao dịch, hướng dẫn khách đến làm việc với Nhà trường tới các đơn vị có liên quan để giải quyết công việc;

- Xác nhận một số thủ tục hành chính cho cán bộ, sinh viên và khách đến công tác tại Trường;

- Thực hiện công tác lễ tân và đón, tiếp khách của Trường;

- Quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ Ban Giám hiệu và các hoạt động chung của Nhà trường.

2.4. Công tác quản trị  cơ sở vật chất - trang thiết bị

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai việc xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động của Trường;

Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất và tài sản của Trường: nhà cửa, trang thiết bị phục vụ làm việc, giảng dạy và học tập, hệ thống điện-nước, điện thoại, Internet, hệ thống phòng cháy, sân vườn, cây xanh...; chủ động kiểm tra, phát hiện sự cố, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hoặc làm mới trang thiết bị, tài sản được phân công quản lý;

- Quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ do Hiệu trưởng phân công.

2.5. Công tác y tế, vệ sinh phòng dịch

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và các bệnh xã hội;

- Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong Nhà Trường.

2.6. Công tác bảo vệ

- Tổ chức bảo vệ tài sản, đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn trong Trường; phối hợp với cơ quan công an các cấp để giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trong Trường; là nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy của Nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Hành chính - Quản trị hiện có 33 người, trong đó có 10 cán bộ biên chế; 23 nhân viên hợp đồng.

3.1. Ban Lãnh đạo Phòng

 Bà Nguyễn Thị Vân Hà: Phó Trưởng phòng

3.2. Các Tổ trực thuộc

- Tổ Quản trị cơ sở vật chất

- Tổ Quản trị thiết bị kỹ thuật - phòng học

- Tổ Văn thư - Phục vụ

- Tổ Bảo vệ

- Trạm y tế

4. Thông tin liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại: Cơ quan: 04.38511971 - 189

     Di động: 0983.541.970

+ E-mail: hantv@huc.edu.vn

                              

                                         
 

Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Lượt truy cập: 1.175.903