Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP
 
 

Trưởng phòng
ThS. Hà Thị Thu Hà
Tel: 0243- 8.511971 máy lẻ: 125
Mob: 091.294.1763
Email: tochuccanbo@huc.edu.vn

Phó Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Bích Thuận
Tel: 024- 38511971  máy lẻ: 128
Mob: 091.805.9911
Phó Truởng phòng
ThS. Ngô Thị Kim Tuyến
Tel: 0243.8511971. máy lẻ 126
Mobile: 0987824774
Email: tuyenntk@huc.edu.vn
 

Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Vân Hà
024- 38.511971  Máy lẻ: 118
Mobi: 0983541970

Email: hantv@huc.edu.vn

 

 

 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 13
Lượt truy cập: 1.510.316