Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
  
Tel: 024- 38511971, máy lẻ 101
Mob: 097.935.4416
Email: luongtd@huc.edu.vn

 


Phó Trưởng phòng
TS. Lê Thị Thu Hà
Tel: 024- 38511971 máy lẻ: 148
Mobi: 098.316.1299
Email: haltt@huc.edu.vn
Email VP: saudaihoc@huc.edu.vn
Phó Trưởng phòng
TS. Nông Anh Nga
Tel: 024- 38511971 máy lẻ: 149
Mobi: 090.410.7369
 
Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Mobile: 0983627475
Tel: 024- 38511971 máy lẻ: 157
 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 13
Lượt truy cập: 1.510.314