Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Trưởng Phòng
TS. Lê Thu Hà
Tel: 024- 38511971 máy lẻ: 148
Mobi: 098.316.1299
Email: haltt@huc.edu.vn
Email VP: saudaihoc@huc.edu.vnPhó trưởng Phòng
ThS. Nông Anh Nga
Tel: 024- 38511971 máy lẻ: 149
Mobi: 090.410.7369
SƠ LƯỢC VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐƠN VỊ
Ngày thành lập đơn vị: 22 tháng 07 năm 1991.
Quyết định thành lập: Quyết định số 1191/QĐ-TC của Bộ trưởng Bộ văn hoá thông tin.
MỤC TIÊU CỦA ĐƠN VỊ
Đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Văn hoá học, Thư viện học và Quản lý văn hóa.
Đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Văn hoá học và Khoa học Thư viện.
Đáp ứng nhu cầu đội ngũ cán bộ văn hoá có trình độ cao cho đất nước
NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành Thông tin - Thư viện
Thời gian đào tạo: 3 năm, mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ tập trung 2 tháng.
Bằng cấp: Thạc sĩ Khoa học Thư viện
Quy mô đào tạo một số năm gần đây:
·         Năm học 2003-2004: Tổng số: 82 học viên
·         Năm học 2004-2005: Tổng số: 88 học viên
·         Năm học 2005-2006: Tổng số: 98 học viên
·         Năm học 2006-2007: Tổng số: 93 học viên
·         Năm học 2007-2008: Tổng số: 94 học viên
Ngành Văn hoá học
Thời gian đào tạo: 3 năm, mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ tập trung 2 tháng.
Bằng cấp: Thạc sĩ Văn hóa học
Quy mô đào tạo một số năm gần đây:
·         Năm học 2003-2004: Tổng số: 132 học viên
·         Năm học 2004-2005: Tổng số: 143 học viên
·         Năm học 2005-2006: Tổng số: 145 học viên
·         Năm học 2006-2007: Tổng số: 179 học viên
·         Năm học 2007-2008: Tổng số: 171 học viên
Ngành Quản lý văn hóa
Thời gian đào tạo: 3 năm, mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ tập trung 2 tháng.
Bằng cấp: Thạc sĩ Quản lý văn hóa
     ● Bắt đầu đào tạo từ năm 2005.
     ● Năm học 2007-2008: Tổng số 52 học viên 

 
MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ
Công tác đào tạo:
·         Đã đào tạo 10 khoá trong đó có 295 thạc sĩ Văn hoá học, 195 thạc sĩ Khoa học Thư viện.
·        Đang đào tạo 276 học viên thuộc hai chuyên ngành trên và 52 học viên chuyên ngành Quản lý Văn hóa
Công tác nghiên cứu khoa học:
·         Đề tài tốt nghiệp của học viên là những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị.
·         Các học viên thường xuyên thực hiện những chương trình nghiên cứu khảo sát thực tế.
Công tác hợp tác đào tạo:
·         Phòng thường xuyên hợp tác với các trường đại học, các học viện, các viện nghiên cứu có liên quan tới đào tạo Sau đại học trong lĩnh vực văn hoá.
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ
            Phát triển quy mô đào tạo: Mở thêm mã số đào tạo Thạc sỹ các chuyên ngành Bảo tàng học, Văn hoá Du lịch
            Nâng cao chất lượng đào tạo: Đáp ứng nhu cầu về đội ngũ cán bộ văn hoá có trình độ cao của đất nước
            Tăng cường hợp tác đào tạo: Phòng Sau đại học tích cực hợp tác với các cơ sở đào tạo ngoài nước.
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 14
Lượt truy cập: 1.175.899