Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
 
 


Trưởng phòng
 ThS. Phùng Quốc Hiếu

Mobi: 0989.263.273
Email: hieupq@huc.edu.vn
 


Phó Trưởng phòng  
ThS. Phạm Văn Tám 
Tel: 024 - 3851 1971  Máy lẻ: 152
Mobi: 093 668 6113
Email: tampv@huc.edu.vn
                      vantamdhvh@gmail.com


 


Phó Trưởng phòng
CVC Hoàng Văn Hiếu

024- 38511971 máy lẻ: 166
Mobi: 090.428.1683
1. Chức năng 
 
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác chính trị - tư tưởng văn hóa giáo dục đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên; chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật sinh viên và quản lý sinh viên;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tổ chức và quản lý sinh viên trong ký túc xá;
- Tổ chức thực hiện công việc liên quan đến các hoạt động của sinh viên trong ký túc xá.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến giáo dục chính trị - tư tưởng, chế độ chính sách của sinh viên; khen thưởng, kỷ luật sinh viên và quản lý sinh viên.
 
2. Nhiệm vụ

 - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác chính trị - tư tưởng văn hóa giáo dục đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên; chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật sinh viên và quản lý sinh viên;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tổ chức và quản lý sinh viên trong ký túc xá;
- Tổ chức thực hiện công việc liên quan đến các hoạt động của sinh viên trong ký túc xá.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến giáo dục chính trị - tư tưởng, chế độ chính sách của sinh viên; khen thưởng, kỷ luật sinh viên và quản lý sinh viên.

3. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng
- Phó Trưởng phòng
- Các bộ phận:   + Công tác chính trị, tư tưởng & Tổ chức sự kiện
                        + Công tác văn phòng
                        + Công tác Nhà văn hóa

4.  Thông tin liên hệ

- Trụ sở: N.105, N.106, N107 Nhà N – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8511971 – máy lẻ 147, 175
- Fax: 0243.5141629
- Email: congtacsinhvien@huc.edu.vn

5. Một số thông tin khác

- Năm thành lập: 1998 (tiền thân là Phòng Tuyên huấn)
- Một số lần đổi tên Phòng:
+ từ năm 1998 – 2002: Phòng Công tác chính trị
+ từ năm 2002 – 2006: Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên
+ từ năm 2006 – nay: Phòng Công tác sinh viên
 
 
 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 14
Lượt truy cập: 1.510.313