Đang thực hiện

Top banner
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
 
 


Trưởng phòng
 ThS. Phùng Quốc Hiếu

Mobi: 0989.263.273
Email: hieupq@huc.edu.vn
 


Phó Trưởng phòng  
ThS. Phạm Văn Tám 
Tel: 024 - 3851 1971  Máy lẻ: 152
Mobi: 093 668 6113
Email: tampv@huc.edu.vn
                      vantamdhvh@gmail.com


 


Phó Trưởng phòng
CVC Hoàng Văn Hiếu

024- 38511971 máy lẻ: 166
Mobi: 090.428.1683
1. Chức năng 
 
Tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện công tác sinh viên.
 
2. Nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý về công tác sinh viên gồm: công tác chính trị tư tưởng; công tác quản lý sinh viên; công tác quản lý ký túc xá.

2.1. Công tác chính trị, tư tưởng:

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình sinh hoạt chính trị - tư tưởng cho sinh viên;
 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh viên;
 - Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về các sự kiện tổ chức tại Trường;
 - Quản lý Website của Trường;
 - Thu thập, lưu trữ tư liệu về các hoạt động của Trường;
 - Phối hợp với các đơn vị tổ chức các buổi học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết….;
 - Tổ chức, phối hợp tổ chức và quản lý các hoạt động của Nhà văn hoá.

2.2. Công tác quản lý sinh viên:

  - Lập hồ sơ quản lý sinh viên;
 - Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên;
 - Làm đầu mối thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, rèn luyện đối với sinh viên;
 - Tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm và hướng nghiệp, khởi nghiệp….. cho sinh viên;
 - Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức Hội nghị đối thoại hàng năm giữa sinh viên và lãnh đạo Nhà trường;
 - Phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến sinh viên;
 - Phát triển các dịch vụ hỗ trợ, phục vụ sinh viên;
 - Làm đầu mối liên lạc cựu sinh viên.

2.3. Công tác quản lý ký túc xá:

- Tiếp nhận sinh viên và bố trí chỗ ở phù hợp tại Ký túc xá;
- Đăng ký tạm trú cho sinh viên nội trú;
- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị;
- Bảo đảm trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường;
- Thu phí ký túc xá và các khoản thu khác do Ban Giám hiệu quy định.

2.4.  Quản lý nhân sự, đề xuất kế hoạch phát triển đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
 
3. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng
- Phó Trưởng phòng
- Các bộ phận:   + Công tác chính trị, tư tưởng & Tổ chức sự kiện
                        + Công tác văn phòng
                        + Công tác Nhà văn hóa

4.  Thông tin liên hệ

- Trụ sở: N.105, N.106, N107 Nhà N – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8511971 – máy lẻ 147, 175
- Fax: 0243.5141629
- Email: congtacsinhvien@huc.edu.vn

5. Một số thông tin khác

- Năm thành lập: 1998 (tiền thân là Phòng Tuyên huấn)
- Một số lần đổi tên Phòng:
+ từ năm 1998 – 2002: Phòng Công tác chính trị
+ từ năm 2002 – 2006: Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên
+ từ năm 2006 – nay: Phòng Công tác sinh viên
 
 
 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 18
Lượt truy cập: 1.629.113