Đang thực hiện

Top banner
KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH
FACULTY OF PUBLICATION AND DISTRIBUTION
Trưởng khoa
PGS. TS. Đỗ Thị Quyên
Mobi: 098.331.6670 máy lẻ: 142
Email: quyendt@huc.edu.vn
Email VP: xuatbanphathanh@huc.edu.vn

 

1. Giới thiệu chung

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Phát hành được thành lập từ tháng 9 năm 1960, đến năm 2010 đổi tên thành Khoa Xuất bản – Phát hành. Từ đó đến nay, khoa đã trải qua bề dày lịch sử phát triển gần 60 năm, đào tạo hàng ngàn cử nhân phát hành (nay là cử nhân kinh doanh xuất xuất bản phẩm) với các giai đoạn phát triển khác nhau.
Giai đoạn 1: 1960-1978
Bồi dưỡng cán bộ quản lý và phát hành sách. Đào tạo trung cấp phát hành sách tại trường và phối kết hợp với các trường văn hóa nghệ thuật ở địa phương.
Giai đoạn 2: 1978-1990
Đào tạo cán bộ phát hành sách bậc đại học (cả chính quy và tại chức, chuyên tu) trên phạm vi toàn quốc.
Giai đoạn 3: Từ 1991 đến năm 2008
Chuyển hướng đào tạo cán bộ phát hành sách sang kinh doanh xuất bản phẩm. Chương trình, mục tiêu và giáo trình được đổi mới toàn diện để phối hợp với hoạt động phát hành xuất bản phẩm trong cơ chế thị trường.
Giai đoạn 4: Từ 2009 đến nay
Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm. Khung chương trình, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo được điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
Năm 2012, Khoa chính thức chuyển từ phương thức đào tạo niên chế sang đào theo tín chỉ, hội nhập với xu hướng đào tạo ở các nước phát triển trên thế giới.

1.2 Sứ mệnh

Khoa Xuất bản, Phát hành là một khoa chuyên ngành của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, có lịch sử phát triển gần 60 năm, có sứ mệnh đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với NCKH và thực tiễn hoạt động xuất bản, phát hành, nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành Kinh tế - Công nghệ xuất bản trong quá trình hội nhập quốc tế.

1.3 Thành tựu tiêu biểu:

 * Về đào tạo

- Đã đào tạo được hàng ngàn cử nhân Kinh doanh xuất bản phẩm ở nhiều loại hình đào tạo (đại học chính quy; vừa học vừa làm; bồi dưỡng ngắn hạn); phục vụ các đơn vị xuất bản – phát hành; các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí – xuất bản trên phạm vi cả nước.
- Hàng trăm cựu sinh viên đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của ngành như:
Tổng giám đốc, P.Tổng giám đốc, Giám đốc, P.Giám đốc, Chủ tịch hồi đồng quản trị, trưởng phó phòng ban các nhà xuất bản, đơn vị phát hành; Các cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản (Bộ, Cục, Sở) như P. Cục trưởng Cục Xuất bản, P. Giám đốc sở, Trưởng phòng quản lý nghiệp vụ; Các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài ngành (Trưởng khoa chuyên ngành, trưởng phòng…).
Ths. Nguyễn ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản. Tốt nghiệp khóa 9
Ông. Nguyễn Xuân Thanh - Trưởng phòng Quản lý Phát hành. Cục Xuất bản. Tốt nghiệp khóa 5
Ông. Nguyễn Trọng Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty sách Việt Nam. Tốt nghiệp khóa 3
TS. Nguyễn Thị Thu Hà – P.Trưởng khoa Quản trị kinh doanh. Trường Kinh doanh công nghệ Hà Nội. Tốt nghiệp khóa 3
Ông. Phạm Hữu Thu – Chủ tich Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn hóa Sách Việt Nam. Tốt nghiệp khóa 3
Bà Nguyễn Lan Hương - Giám đốc Nhà xuất bản Dân trí. Tốt nghiệp khóa 6
Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách Phú Thọ. Tốt nghiệp khóa 8
PGS, TS. Nguyễn Lan Oanh –P. Viện trưởng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Tốt nghiệp khóa 9
Bà Sùng Thị Ân – Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành sách tỉnh Sơn La. Tốt nghiệp khoa 9
Ths. Trương Yến Minh - Trưởng phòng Phát hành Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Tốt nghiệp khoa 9
Ông. Trần Việt Anh – Phó Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ. Tốt nghiệp khoa 10
Ông. Bùi Thế Khoa – Phó Giám đốc Nhà xuất bản Thế Giới. Tốt nghiệp Khóa 10
Ông. Trịnh Văn Cơ – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Tốt nghiệp Khóa 10
Bà Nguyễn Thị Thoa - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Việt. Tốt nghiệp khoa 10
Bà Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Công ty Văn hóa và truyền thông Phương Đông. Tốt nghiệp khoa 10
Ths. Lê Hồng Hạnh - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo. Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp khóa 1
Ths. Trần Thị Thu – Trưởng khoa Xuất bản. Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp khóa 2
TS. Đỗ Quang Minh. Trưởng khoa Tại chức. Đại học Sư phạm nghệ thuật Hà Nội. Tốt nghiệp khóa 5
Ths. Đặng Thị Toan - P. Trưởng phòng Đào tạo. Đại học Văn hóa Hà Nội. Tốt nghiệp khóa 4
Ths. Phùng Quốc Hiếu - Trưởng phòng Công tác sinh viên - Đại học Văn hóa Hà Nội. Tốt nghiệp khóa 12
Ông Nguyễn Bình Minh – Giám đốc Công ty Văn hóa và Truyền thông trí Việt. Tốt nghiệp khóa 12 v.v

* Về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:

- Hàng năm tổ chức thành công các Hội thảo khoa học, chủ đề bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo, đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực ở các vị trí công việc phòng kinh doanh, marketing, quảng cáo, thị trường, vị trí bán hàng tại các nhà xuất bản, nhà sách, các công ty, doanh nghiệp phát hành;
- Tổ chức tọa đàm khoa học và trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn xuất bản với chuyên gia các nước như: Pháp; Đức; Malaysia;… cho cán bộ giảng viên và sinh viên;
- Đào tạo cử nhân phát hành XBP cho các nước bạn: Lào, Cămpuchia …

* Về việc xây dựng Luật và chính sách xuất bản:

Tham gia tư vấn, góp ý cho cơ quan quản lý nhà nước xây dựng Luật Xuất bản (1993, 2004, 2008, 2012) và chính sách của ngành.

* Về công tác quản lý sinh viên:

Đã đạt được nhiều giải thưởng trong các hoạt động phong trào như: Ngày Hội bản quyền Sách; Ngày Hội Olympic Chạy vì sức khỏe cộng đồng; các phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ chào mừng các dịp kỷ niệm lớn do trường và ngành Xuất bản tổ chức.

1.4 Định hướng phát triển

– Tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, các cơ quan, tổ chức trong nước. Tìm kiếm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, các tổ chức quốc tế để phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực xuất bản, phát hành;
– Với mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm, Khoa đẩy mạnh phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu trong lĩnh vực xuất bản, phát hành , thành thạo ngoại ngữ và ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động thực tiễn;
- Luôn cập nhật chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của người học và xã hội, chú trọng tính hiệu quả trong đào tạo;
- Mở rộng loại hình đào tạo và hướng đến đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao ở bậc sau đại học.

2. Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm khoa
PGS. TS Đỗ Thị Quyên - Trưởng khoa

3. Nhiệm vụ đào tạo

3.1 Đào tạo bậc Đại học
Khoa Xuất bản – Phát hành là đơn vị đào tạo chuyên môn theo qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của trường do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qui định.
            - Thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm và các lĩnh vực văn hóa liên quan;
           - Nghiên cứu đề xuất những vấn đề chuyên môn như: công tác phát triển ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, xây dựng nội dung chương trình đào tạo, nội dung các môn học trong chương trình, chương trình thực tập nghề nghiệp, tốt nghiệp;
- Thực hiện kế hoạch đào tạo theo qui định chung của nhà trường;
- Thực hiện công tác quản lý, giáo dục chuyên môn và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho sinh viên;
- Tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị của cấp trên trong phạm vi Khoa;
- Tổ chức biên soạn và cung cấp giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh viên theo qui định của Trường.
 
3.2. Yêu cầu về chuẩn đầu ra của sinh viên ngành Kinh doanh XBP

3.2.1. Yêu cầu về kiến thức
 
* Nhóm kiến thức chung
 • Kiến thức lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • Kiến thức cơ bản về luật pháp;
 • Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn như: văn hóa học, xã hội học, mỹ học, tâm lý học, lịch sử văn minh thế giới, lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam;
 • Kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam và khu vực.
* Nhóm kiến thức ngành cơ bản và nâng cao

+ Kiến thức đại cương về kinh doanh xuất bản phẩm (XBP);
+ Kiến thức kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh XBP: Kinh tế học, Kinh tế văn hóa, Toán ứng dụng, Thông tin kinh tế;
+ Kiến thức lịch sử ngành XB, PH và kiến thức cơ sở của ngành trong mối quan hệ và tương quan với ngành xuất bản và truyền thông.

* Nhóm kiến thức nghiệp vụ ngành
Nắm vững hệ thống kiến thức nghiệp vụ trong quá trình tổ chức và quản lý kinh doanh XBP:
+ Kiến thức về thị trường XBP, nhu cầu khách hàng;
+ Kiến thức về các mặt hàng XBP, văn hóa phẩm;
+ Kiến thức về tạo nguồn, khai thác, dự trữ, bảo quản hàng hóa XBP;
+ Kiến thức về các hoạt động marketing;
+ Kiến thức pháp luật về XBPH;
+ Kiến thức về tiêu thụ XBP;
+ Kiến thức về Xuất nhập khẩu XBP
+ Kiến thức về quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp kinh doanh XBP;
+ Kiến thức về quản lý nhà nước về xuất bản, về các chính sách đặc thù ngành KD XBP;
+ Kiến thức ứng dụng CNTT và các thiết bị điện tử hiện đại trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm như Xuất bản điện tử, phát hành sách qua mạng internet, thương mại điện tử...
* Nhóm kiến thức bổ trợ:
+ Công nghệ thông tin: Thiết kế và quản trị website, quản trị mạng; sử dụng và quản lý một số phần mềm bán hàng, quản trị, kế toán…
+ Nghiệp vụ xuất
+ Công nghệ xuất bản;
+ Truyền thông;
+ Ngoại ngữ: Đạt trình độ A2, tiếng Anh giao tiếp bán hàng, tiếng Anh thương mại thông thường.

3.2.2. Yêu cầu về kỹ năng
 
* Kỹ năng về các nghiệp vụ kỹ thuật:
- Thiết kế các chương trình điều tra thị trường và lập được các phiếu điều tra phù hợp;
- Bảo quản, sắp xếp, phân loại, trưng bày XBP;
- Ghi chép sổ sách nhập, xuất hàng hóa; thu, chi tiền mặt; ghi Hóa đơn bán hàng; theo dõi công nợ;
- Đóng gói, kiểm đếm hàng hóa, thu tiền;
- Tư vấn, chỉ dẫn khách hàng chọn, mua, sử dụng XBP…
* Kỹ năng về các nghiệp vụ kinh doanh XBP
- Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo, xác định nhu cầu thị trường về XBP;
- Kỹ năng giải quyết công việc hiệu quả và đúng pháp luật;
- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong kinh doanh;
- Kỹ năng giao dịch và đàm phán kinh doanh hiệu quả;
- Kỹ năng tổ chức các hoạt động xúc tiến kinh doanh;
- Kỹ năng tổ chức, thiết kế kênh phân phối;
- Kỹ năng tổ chức các hình thức và biện pháp tiêu thụ XBP;
- Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa;
- Kỹ năng phân tích, đánh giá, quản trị, xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp.
* Các kỹ năng khác
 • Có kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống;
 • Kỹ năng tư duy biện chứng;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Sử dụng thành thạo máy tính và các phương tiện điện tử khác cùng các phần mềm thông; dụng sử dụng trong quản lý văn phòng, quản lý khách hàng, quản lý bán hàng…
 • Giao tiếp được với khách nước ngoài.
3.2.3 Yêu cầu thái độ

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và đặc biệt trong các lĩnh vực công tác của ngành hiện nay;
- Có tinh thần lao động say mê, sáng tạo, lòng yêu nghề; ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường;
- Hành vi đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong công nghiệp, khiêm tốn, giản dị trong sinh hoạt; sống lạc quan, giàu hoài bão, trung thực, cẩn thận, thẳng thắn, khách quan và cầu thị...
- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đơn vị;
- Luôn cập nhật kiến thức mới; ứng dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công tác chuyên môn.

3.2.4 Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Khoa Xuất bản, Phát hành Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là trung tâm đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh XBP lớn nhất cả nước. Sinh viên của Khoa tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại:
 • Hệ thống các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách nhà nước, tư nhân từ Trung ương đến địa phương;
 • Cục Xuất bản;
 • Vụ Báo chí- Xuất bản của Ban Tuyên Giáo trung ương;
 • Phòng quản lý Báo chí- Xuất bản của Bộ Thông tin- Truyền thông, Sở Thông tin- Truyền thông; 
 • Thanh tra Báo chí - Xuất bản trực thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;
 • Phòng Văn hóa & Thông tin các quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố; Ban Văn hóa & Thông tin các xã, phường trực thuộc quận, huyện;
 • Tổng cục/Cục/Vụ/Phòng/Ban quản lý Báo chí – Xuất bản trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
 • Viện nghiên cứu, Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THCN thuộc lĩnh vực xuất bản phát hành, kinh doanh thương mại;
 • Đài truyền hình, đài phát thanh trung ương và địa phương (Ban Văn hóa – Thông tin);
 • Các công ty quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện;
 • Các tòa soạn báo trung ương và địa phương (phát hành và thị trường);
 • Công ty Phát hành báo chí trung ương…
Chính vì vậy, công tác đào tạo của khoa Xuất bản – Phát hành ngày càng góp phần tích cực vào sự nghiệp lưu giữ phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và thế giới, cung ứng nguồn nhân lực dồi dào cho ngành Kinh doanh XBP, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
3.2.5 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên ngành Kinh doanh XBP sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:
-  Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Quản lý văn hóa- nghệ thuật, Quản trị kinh doanh, Xuất bản và Báo chí truyền thông trong và ngoài nước;
-  Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan như Báo chí truyền thông, kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh;
-  Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) của các ngành Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Quản trị kinh doanh, Xuất bản và báo chí truyền thông trong và ngoài nước.

3.2.6 Các chương trình, tài liệu quốc tế tham khảo

1.  Luật Giáo dục Việt Nam năm 2005;
2. Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 7/5/2009 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
3. Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
5. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
6. Hướng dẫn viết chuẩn đầu của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
7. Chương trình đào tạo ngành Xuất bản của Trường Đại học Paris 13;
8. Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh và Kinh tế - Trường Đại học Hong Kong;
9. Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Quản lý Singapore;
10. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại Thương; Trường Đại học Tài chính…
11. Chương trình đào tạo ngành Xuất bản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ngành Kinh doanh XBP của Đại học Văn hóa Thành Phố Hồ Chí Minh.

4. Nghiên cứu khoa học
 • Các hướng nghiên cứu chính:
+ Thị trường xuất bản phẩm;
+ Kinh tế xuất bản;
+ Marketing xuất bản phẩm;
+ Bản quyền sách;
+ Kênh phân phối, mạng lưới tiêu thụ xuất bản phẩm;
+ Xuất bản điện tử;
+ Văn hóa doanh nghiệp;
+ Thương mại điện tử;
+ Quản trị doanh nghiệp;
+ Phát triển thương hiệu doanh nghiệp kinh doanh xuất bản;
+ Luật pháp và thông lệ quốc tế trong hoạt động xuất bản;…
 
 • Các đề tài dự án đã/đang thực hiện
Công tác nghiên cứu khoa học:
+ Đề tài nhánh cấp nhà nước: 01
+ Đề tài cấp bộ: 04
+ Đề tài cấp ngành: 02
+ Đề tài cấp trường: 12 (02 đề tài đang thực hiện) 
+ Nhiều bài báo khoa học của giảng viên đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước cũng như các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế
Biên soạn và xuất bản giáo trình:
+ Xuất bản 05 giáo trình + 01 đang thực hiện
+ Xuất bản 02 sách chuyên khảo
+ Biên soạn và xuất bản Từ điển ngành (01)
+ Biên soạn 30 Tập bài giảng

5. Hoạt động hợp tác

- Những nét chính trong hoạt động hợp tác của khoa đối với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài: Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học và trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn xuất bản với chuyên gia trong nước và nước ngoài (Pháp, Đức, Malaysia…) cho cán bộ giảng viên và sinh viên; Đào tạo cử nhân phát hành XBP cho các nước bạn: Lào, Cămpuchia
- Hoạt động liên kết tạo đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp:
+ Thường xuyên tổ chức kết nối giữa sinh viên với các đơn vị xuất bản, phát hành thông qua các hoạt động cụ thể như: ngày hội việc làm, tuyển cộng tác viên, nhân viên tập sự, tuyển hợp đồng lao động partime, tuyển hợp đồng lao động dài hạn …
+ Ngoài thời gian thực tập và kiến tập nghề nghiệp (14 tuần) theo chương trình đào tạo, khoa còn tổ chức nhiều hoạt động liên kết với các đơn vị xuất bản, phát hành để sinh viên có điều kiện làm việc ngay khi còn đang học như: tổ chức các sự kiện quảng bá sách; tạo nguồn nhân lực cho các hội chợ sách trong nước và quốc tế diễn ra tại Hà Nội; thực hành môn học tại các công ty sách;…
+ Thường xuyên lấy ý kiến đánh giá, phản hồi từ các đơn vị tuyển dụng về khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc của sinh viên thực tập nghề nghiệp và sinh viên đã tốt nghiệp.

6. Đội ngũ cán bộ
 
TT Họ tên Chức danh Email
 1.  
PGS.TS. Đỗ Thị Quyên Trưởng khoa quyendt@huc.edu.vn
 1.  
Ths. Phạm Văn Phê Trưởng bộ môn KDXBP phepv@huc.edu.vn
 1.  
TS. Lê Thị Phương Nga Trưởng bộ môn PHXBP phuongnga117611@gmail.com
 1.  
Ths. Trần Phương Ngọc Chủ tịch CĐ khoa phuongngocdhvh@gmail.com
 1.  
Ths. Nguyễn Phương Hoa Phó Chủ tịch CĐ khoa hoa28173@gmail.com
 1.  
Ths. Đặng Thị Bích Phượng Giảng viên phuongdtb@huc.edu.vn
 1.  
Ths. Nguyễn Thúy Linh Giảng viên linhnt@ huc.edu.vn
 1.  
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Lâm Bí thư Liên chi đoàn khoa lamntn@huc.edu.vn
 1.  
Ths. Phạm Hương Giang Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa giangph@huc.edu.vn
 1.  
Ths. Kiều Thị Thu Trang Giáo vụ trangkt@huc.edu.vn
 
7. Sinh viên:
 • Các hoạt động chuyên môn tiêu biểu
+ Tham gia các sự kiện quảng bá sách và văn hóa đọc với các đơn vị xuất bản;
+ Tham gia các hoạt động chuyên sâu về tổ chức sự kiện như: tọa đàm về những đầu sách hot trên thị trường; chương trình sinh nhật sách…
+ Tham gia hoạt động PR, bán hàng cho các hội chợ sách;
+ Tham gia chương trình ngày hội việc làm, chương trình tuyển cộng tác viên, nhân viên của các đơn vị xuất bản.
 • Các hoạt động ngoại khóa tiêu biểu
+ Tham gia các chương trình tình nguyện, thiện nguyện do Đoàn trường và Khoa tổ chức;
+ Tham gia chương trình văn hóa văn nghệ của trường;
+ Tham gia hoạt động thể dục thể thao do Trường và Khoa phát động;
+ Tham dự các chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật với các quốc gia do Bộ VH-TT-DL tổ chức.
 • Ví trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
+ Đảm nhận vị trí quản lý công ty, nhà sách, nhà xuất bản; vị trí kinh doanh, bán hàng, vị trí cán bộ làm công tác thị trường, marketing, tổ chức sự kiện, quảng cáo, PR
+ Đảm nhận vị trí chuyên viên tham mưu tư vấn trong các cơ quan quản lý nhà nước, chỉ đạo của Đảng các cấp (trực thuộc hoặc liên quan đến trực tiếp ngành đào tạo) từ trung ương đến địa phương, ở các Bộ, Ngành, Sở thành phố/tỉnh thành địa phương.
+ Đảm nhận vị trí cán bộ tuyên truyền, truyền thông, quảng cáo, thị trường trong các cơ quan báo chí truyền thông;
+ Giảng viên, nghiên cứu viên về Xuất bản - Báo chí truyền thông, quảng lý văn hóa, kinh doanh thương mại.
 • Các loại hình cơ quan, doanh nghiệp và việc làm phù hợp
+ Hệ thống các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách nhà nước, tư nhân từ Trung ương đến địa phương; Công ty Phát hành báo chí trung ương…
+ Cơ quan chỉ đạo và quản lý nhà nước về xuất bản như: Vụ Báo chí- Xuất bản của Ban Tuyên Giáo trung ương, Cục Xuất bản, Vụ/ Phòng quản lý Báo chí- Xuất bản của Bộ Thông tin- Truyền thông, Sở Thông tin- Truyền thông, Thanh tra Báo chí - Xuất bản của Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; Phòng Văn hóa & Thông tin các quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố; Ban Văn hóa & Thông tin các xã, phường trực thuộc quận, huyện;
+ Tổng cục/Cục/Vụ/Phòng/Ban quản lý Báo chí – Xuất bản trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
+ Viện nghiên cứu, Trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THCN liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp công tác xuất bản, phát hành, kinh doanh thương mại;
+ Đài truyền hình trung ương và địa phương, Đài phát thanh Trung ương và địa phương (Ban Văn hóa - Xã hội); Các tòa soạn báo, tạp chí Trung ương và địa phương (phát hành và thị trường);
+ Các công ty quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện.         
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xuất bản –Phát hành, tầng 3, nhà A, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – 418 Đường La Thành, Ô Chợ dừa, Đống đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0243 8511971 số lẻ 142 (Ban CNK), 143 (VPK)
Email: xuatbanphathanh@huc.edu.vn
 
 
Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Xuất bản - Phát hành
Một số hình ảnh họat động:Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 24
Lượt truy cập: 1.629.110