Đang thực hiện

Top banner
KHOA VIẾT VĂN-BÁO CHÍ

CREATIVE WRITING-JOURNALISM DEPARTMENT


 
Phó trưởng khoa
TS. ĐỖ THỊ THU THỦY
Tel: 024- 8.511.971. Máy lẻ: 170
Mob: 091.420.1352
Email: thuydtt@huc.edu.vn
Email VP: vietvan@huc.edu.vn
 
 

 
 
GIỚI THIỆU CHUNG
 
1. Lịch sử hình thành, phát triển

Giai đoạn 1: Từ năm 1948 - 1981
Ngay từ những năm từ 1948 đến trước năm 1975 đã có nhiều lớp bồi dưỡng viết văn 3 tháng được tổ chức tại vùng tự do khu 4 và Việt Bắc, sau đó chuyển về Quảng Bá (Hà Nội) và nâng thời gian bồi dưỡng lên 10 tháng/khoá. Nhiệm vụ bồi dưỡng viết văn ở giai đoạn này do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, thực hiện.
Từ năm 1975-1981: nhiệm vụ bồi dưỡng viết văn được chuyển về Bộ Văn hoá-Thông tin và giao cho Khoa Viết văn thuộc Trường Lý luận nghiệp vụ (tiền thân của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội ngày nay). Cuối tháng 11/1979, khai giảng khóa đầu tiên lớp chuyên tu Đại học viết văn khóa I (1979 – 1982) với tổng số 42 học viên.

Giai đoạn 2: Từ năm 1982  - 2004
Ngày 23/11/1982 Trường Viết văn Nguyễn Du, thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin được thành lập.
Ngày 26/2/1996, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ra quyết định số 329/TC-QĐ sát nhập Trường Viết văn Nguyễn Du vào Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Giai đoạn 3: Từ 2004 đến nay

Ngày 28/6/2004, Theo quyết định số 34/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá - Thông tin “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội”, Trường Viết văn Nguyễn Du trở thành Khoa Sáng tác và Lý luận - Phê bình Văn học,  thuộc Trường Đại học văn hóa Hà Nội.
Ngày 05/4/2012, Theo quyết định số 1278 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL “Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội”,  Khoa Sáng tác & Lý luận – phê bình văn học chính thức đổi tên thành Khoa Viết văn – Báo chí, thuộc Trường ĐHVH Hà Nội.

2. Sứ mệnh

Khoa Viết văn – Báo chí (tiền thân là trường Viết văn Nguyễn Du) thuộc trường Đại học Văn hóa Hà Nội là một trung tâm đào tạo nghề viết văn, báo chí có uy tín của đất nước. Với bề dày lịch sử gần 40 năm trưởng thành và phát triển (1979 – 2018), kế thừa truyền thống đào tạo của ngôi trường Viết văn Nguyễn Du danh tiếng trước đây, Khoa Viết văn – Báo chí đã có những thay đổi trong mục tiêu, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nguồn nhân lực văn chương và báo chí của đất nước.
Đối với ngành Sáng tác văn học: bắt đầu từ năm 2018 sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 – 2015, tầm nhìn đến 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 8/7/2016 nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn học có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng sáng tạo ra các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao mang tầm quốc gia và quốc tế.
Đối với ngành Báo chí: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, chuyên viên/chuyên gia trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, nhà hoạt động xã hội...có trình độ từ đại học trở lên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay.

3. Thành tựu nổi bật

- Đã tổ chức đào tạo và hoàn thành 14 khóa học Viết văn/ngành Sáng tác văn học (từ khóa I – khóa XIV) với tổng số gần 400 học viên. Trong số này, tính đến cuối 2017, có gần 30% trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam; 01 người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, 13 người đạt giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật; hầu hết đã và đang là lực lượng nòng cốt trong các cơ  quan văn học nghệ thuật, các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương.
- Từ 2012 đến nay: đã tổ chức đào tạo 7 lớp đại học hệ chính qui chuyên ngành và ngành Báo chí (từ khóa I – khóa VII) với tổng số gần 350 học  viên, trong đó có 4 khóa (khóa I – khóa IV) đã tốt nghiệp. Ước tính có khoảng 60 - 70 % sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc ở các tổ chức, cơ quan báo chí - truyền thông, nhà xuất bản, cơ quan quản lý văn hóa/báo chí... từ trung ương đến địa phương
- Đã tổ chức 24 khóa học ngắn hạn với hơn 800 học viên thuộc các chuyên ngành và chuyên đề như: Biên tập văn học, Ký – Phóng sự văn học, Bồi dưỡng giáo viên dạy văn học; Nhà văn - Nhà báo với những vấn đề văn học – xã hội của đất nước, Viết văn – viết báo vì sự tiến bộ của phụ nữ, nghiệp vụ báo chí, Sáng tác và thẩm bình văn chương...
- Tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề, giới thiệu tác phẩm mới tạo được uy tín và sức lan tỏa chuyên môn học thuật trong  giới. Trong đó, có thể nhắc đến các hội thảo: Vấn đề bản sắc dân tộc trong thơ văn Việt Nam hiện đại (1994), Nguyễn Công Trứ – con người, cuộc đời và thơ văn (1994); 50 năm văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (phối hợp với hai khoa văn thuộc ĐHTH và ĐHSP, Tạp chí Văn nghệ quân đội, 1995), J.M.Goeth – con người và sự nghiệp (phối hợp với Viện nghiên cứu Văn học nghệ thuật Việt Nam, 1995), Trần Anh Thái với thể loại trường ca (2008), Đào tạo và thực hành báo chí trong bối cảnh hiện đại (2012),  Đào tạo báo mạng điện tử và truyền thông đa phương tiện (2015); Làm báo về Văn hóa văn nghệ trong bối cảnh hội nhập” (2015), Nâng cao chất lượng thực tế, thực tập tại các tòa soạns (2016), Thế hệ nhà văn sau 1975 (2016)…; tọa đàm về tác phẩm của các nhà thơ-nhà văn: Dương Kiều Minh, Trịnh Thanh Sơn, Trúc Thông, Vũ Quần Phương, thơ Tân hình thức, Sương Nguyệt Minh, Thuận, Đỗ Trọng Khơi,…; giới thiệu công trình của các nhà nghiên cứu: Đỗ Lai Thúy, Trần Đình Sử, La Khắc Hòa, Nguyễn Thị Từ Huy, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Mạnh Tiến,...; gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm làm báo với các nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, Nguyễn Thành Lợi, Trần Bá Dung...
- Được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba  

4. Định hướng phát triển

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu khoa học, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề, có đạo đức phẩm chất tốt.
+ Từng bước bổ sung hệ thống giáo trình phục vụ hoạt động giảng dạy hai ngành: Sáng tác văn học và Báo chí.
+ Hướng phát triển dài hạn: mở thêm một số chuyên ngành/ngành đào tạo như: Biên kịch sân khấu - điện ảnh; Truyền thông, Quan hệ công chúng, Quảng cáo...
+ Đào tạo hệ cử nhân bằng 2 với cả hai ngành: Sáng tác văn học, Báo chí, tiến tới đào tạo Sau đại học.
+ Tiếp tục duy trì các lớp bồi dưỡng ngắn hạn: Viết văn, Viết báo
+ Mở rộng liên kết hợp tác quốc tế với các trường đại học trên thế giới
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Ban lãnh đạo:
TS. Đỗ Thị Thu Thủy, Phó trưởng khoa
ĐT: 0915109999,     E-mail: thuydtt@.huc.edu.vn, thuydothithu@gmail.com
Hội đồng khoa học Khoa
                 PGS.TS Ngô Văn Giá, Chủ tịch hội đồng
                 TS Đỗ Thị Thu Thủy, Thư ký HĐ
                 TS Trần Hồng Liễu, UVHĐ
                 TS Mai Anh Tuấn, UVHĐ
Trợ lý đào tạo ngành Báo chí: ThS. Ngô Văn Phong
Cố vấn học tập: ThS. Nguyễn Thị Phi Nga
Các tổ chức đoàn thể: Chi bộ, Công đoàn,  Liên chi đoàn khoa
 
NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO
  • Đào tạo bậc đại học (4 năm)
+ Cử nhân ngành Sáng tác văn học (từ năm 2018 thực theo đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 – 2015, tầm nhìn đến 2030” đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 8/7/2016).
+ Cử nhân ngành Báo chí (4 năm)
  • Yêu cầu về chuẩn đầu ra
*) Ngành Báo chí:
Yêu cầu về thái độ:
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhân ái, đoàn kết, chia sẻ
+ Có ý thức phấn đấu trau dồi nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm với nhân dân và đất nước; có tinh thần hội nhập khu vực và quốc tế.
+ Năng động, sáng tạo, bản lĩnh trong hoạt động tác nghiệp.
Yêu cầu về kiến thức:
+ Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học Mác-Lênin, Khoa học xã hội và nhân văn, Nghệ thuật học, Văn hóa học…công nghệ thông tin bổ trợ cho ngành đào đạo.
+ Hiểu, vận dụng kiến thức cơ sở ngành báo chí – truyền thông, kiến thức cơ sở của hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, kiến thức công nghệ thông tin và công nghệ tác nghiệp báo chí: internet, máy ảnh, camera, ghi âm, in ấn, dựng phim truyền hình (studio), báo mạng điện tử và truyền thông đa phương tiện..
 + Vận dụng kiến thức ngành: công nghệ thiết kế ma-ket báo in, thiết kế giao diện và tương tác của báo mạng, kỹ thuật truyền thông đa phương tiện, báo phát thanh, truyền hình để sáng tạo tác phẩm đối với báo in và các loại hình báo chí khác; sáng tạo tác phẩm báo chí chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa văn nghệ.
+ Tin học trình độ C; tiếng Anh trình độ B1 khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương.
Yêu cầu về kỹ năng: nắm được kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí theo thể loại/loại hình; biên tập bản thảo tác phẩm báo chí; tỏ chức và quản lý chuyên môn các hoạt động tòa soạn, tạp chí; tổ chức truyền thông sự kiện…; kỹ năng hoạt động nhóm để tác nghiệp hoặc sáng tạo tác phẩm; kỹ năng thu thập, khai thác và xử lý thông tin; kỹ năng thể hiện chính kiến và phản biện xã hội…
*) Ngành sáng tác văn học:
Yêu cầu về thái độ:
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhân ái, đoàn kết, chia sẻ
+ Có ý thức phấn đấu trau dồi nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm với nhân dân và đất nước; có tinh thần hội nhập khu vực và quốc tế.
+ Có khát vọng sáng tạo tác phẩm mang giá trị nhân văn và nhân bản
Yêu cầu về kiến thức:
+ Hiểu các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng và đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam;
+ Hiểu và vận dụng kiến thức xã hội- nhân văn, triết học, dân tộc học, nghệ thuật học, tôn giáo, văn học, lịch sử và văn hóa vào quá trình sáng tạo, phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật, biên tập và truyền thông văn chương.
+ Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn về các thể loại văn học, tiếp nhận văn học, các lý thuyết và phương pháp phê bình văn học nghệ thuật, kiến thức biên tập văn học và truyền thông văn chương; các kiến thức chuyên sâu để lao động sáng tạo tác phẩm và tham gia đảm nhận công việc tại các nhà xuất bản, báo/tạp chí, các hội văn học nghệ thuật như: kiến thức chuyên sâu về sáng tác thơ, tự sự học,  sáng tác truyện ngắn, sáng tác tiểu thuyết, sáng tác kí, tản văn, sáng tác kịch văn học…; kiến thức chuyên sâu về diễn biến văn học nghệ thuật đương đại: các xu hướng, trào lưu; các hiện tượng, vấn đề, tác giả và tác phẩm nổi bật; các phong cách và thủ pháp nghệ thuật mới mẻ, cách tân; kiến thức chuyên sâu về phê bình văn học nghệ thuật, biên tập, xuất bản, truyền thông tác phẩm văn học; viết thông cáo báo chí; xây dựng chiến lược nội dung, phương thức và sự kiện truyền thông tác phẩm văn học.
+ Công bố, đăng in, xuất bản tác phẩm văn học; bài phê bình văn học nghệ thuật; tổ chức sự kiện truyền thông, diễn đàn văn học nghệ thuật.
+ Tin học trình độ C; tiếng Anh trình độ B1 khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương.
Yêu cầu về kỹ năng: 
+ Kỹ năng cứng: Kỹ năng tìm kiếm, xử lí tri thức thể loại vào hoạt động sáng tạo của bản thân (thơ ca, truyện ngắn, tiểu thuyết, kí và tản văn, phê bình văn học…); kỹ năng biên tập tác phẩm văn học, đánh giá và phân tích các xu hướng truyền thông văn học; tham gia các hoạt động, sự kiện báo chí và truyền thông về văn học nghệ thuật; đảm nhận các công việc trong các hội văn học nghệ thuật cấp trung ương và địa phương; kỹ năng ánh giá, tổ chức bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật tại các cơ sở xuất bản hoặc cơ sở có chức năng liên kết, xuất bản; kỹ năng tư vấn, tổ chức và thực hiện các nội dung liên quan đến văn học nghệ thuật tại các trung tâm, cơ sở đào tạo và giáo dục.
+ Kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, biểu đạt thông tin trong các hoạt động chuyên môn; đối thoại, chia sẻ, tiếp nhận các quan điểm, tranh luận; thu thập, xử lí tài liệu phục vụ sáng tác và thẩm bình tác phẩm văn học nghệ thuật; tự trau dồi, học hỏi và thích ứng với các điều kiện, môi trường công việc khác nhau; quản lí và lãnh đạo nhóm; sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ sáng tác, phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật, biên tập và truyền thông văn học;
 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
- Các hướng nghiên cứu chính: văn học, văn hóa, nhân học, xã hội học, báo chí – truyền thông.
- Các đề tài, dự án tiêu biểu đã/ đang thực hiện:
+ Tổ chức biên soạn, biên dịch và xuất bản nhiều giáo trình, chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo, tiêu biểu như: Công việc viết văn (tập hợp các bài giảng, bài nói chuyện tại Trường của 14 nhà văn, nhà thơ lão thành); Năm bài giảng về thể loại (TS Hoàng Ngọc Hiến); Lý luận và thi pháp tiểu thuyết của M. Bakhtin (PGS.TS Phạm Vĩnh Cư tuyển chọn, dịch và giới thiệu); Chân dung văn học của Nguyễn Công Hoan (nhà văn Lê Minh sưu tầm và giới thiệu); Tâm lý học nghệ thuật của L.X. Vgôtxki (Hoài Lam dịch); Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới của Jean Cherdie và Alain Gheerbrant (PGS-TS Phạm Vĩnh Cư chủ biên); Văn học các dân tộc thiểu số (nhà thơ Nông Quốc Chấn chủ biên), giáo trình Sáng tác truyện ngắn (Nhà văn Văn Giá, 2014)..., Thế hệ nhà văn sau 1975 (kỷ yếu hội thảo quốc gia năm 2016)...; tuyển tập sáng tác của giảng viên và học viên như:  Nét Xuân (Tuyển tập thơ nhân dịp 20 năm thành lập Trường Viết văn Nguyễn Du), Ngày hôm qua (Tuyển tập văn xuôi nhân dịp 20 thành lập Trường Viết văn Nguyễn Du); Củi lửa bén nhau (Tuyển tập văn thơ nhân dịp 35 thành lập Trường Viết văn Nguyễn Du); Những con sóng (Tuyển tập tác phẩm của K6), Mưa lành (Tuyển tập tác phẩm K7), Mở chữ (Tuyển tập tác phẩm K8,9,10),  Lửa và hạt (Tuyển tập tác phẩm K11), Hoàng Ngọc Hiến trong lòng bè bạn (NXB Hội nhà văn, 2011)
+ PGS.TS Trần Đức Ngôn: Chủ nhiệm các đề tài cấp bộ “Văn hóa làng ngoại thành Hà Nội trong sự phát triển kinh tế thị trường” (nghiệm thu 2006), “Tổ chức và quản lí hoạt động của hệ thống nhà văn hóa trên địa bàn Hà Nội hiện nay” (nghiệm thu 2008), “Văn hóa gia đình Việt Nam trong thời đại hiện nay” (nghiệm thu năm 2009 - 2010)...
+ PGS.TS Ngô Văn Giá xuất bản nhiều tiểu luận – phê bình văn học: “Một khoảng trời văn học”  (Nxb Giáo dục, H. 2000); “Đời sống và đời viết” (Nxb Hội nhà văn, H. 2005); “Viết cùng bạn viết” (Nxb Hội nhà văn, H.2008); “Người khác và tôi” (Nxb Hội nhà văn, H.2013), chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường về “Cảm thức biển đảo trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX- nay” (nghiệm thu 2015)....
 
 HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC
 
- Thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo viết văn ở các nước trên thế giới như: Học viện văn học Gorki (Liên bang Nga); Học viện văn học Becher (CHLB Đức), Trường viết văn (CH Áo) và cá nhân các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu đến từ các nước: Mỹ, Pháp, Ý, Áo...
- Duy trì mối quan hệ thường xuyên với Hội nhà văn Việt Nam, các Hội VHNT địa phương, các cơ quan báo chí – truyền thông, các cơ sở đào tạo báo chí trong nước (Học viện Báo chí – tuyên truyền, Khoa Báo chí – truyền thông Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN) hỗ trợ cho hoạt động đào tạo và bước đầu tạo đầu ra cho sinh viên sau tốt nghiệp
 
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
 
TT Họ tên Chức danh Email
1 TS Đỗ Thị Thu Thủy P. Trưởng khoa thuydtt@huc.edu.vn
thuydothithu@gmail.com
2 PGS.TS Ngô Văn Giá CTHĐKH khoa gianv@huc.edu.vn
vangia59@gmail.com
3 TS. Ngô Bích Thu Giảng viên thunb@huc.edu.vn
nbthuhn@yahoo.com
4 TS. Trần Hồng Liễu Giảng viên
CTCĐ Khoa
lieuth@huc.edu.vn
honglieu152@yahoo.com
5 TS. Mai Anh Tuấn Giảng viên tuanmt@huc.edu.vn
maianhtuan146@gmail.com
 
6 ThS. Nguyễn Thị Phi Nga Giảng viên
Cố vấn học tập
ngantp@huc.edu.vn
davuspring@gmail.com
7 ThS.Ngô Văn Phong Giảng viên
Trợ lý Báo chí
phongnt@huc.edu.vn
ngophongvhdn@gmail.com
8 ThS. Nguyễn Hải Anh Giảng viên haianhvov@gmail.com
9 ThS. Nguyễn Minh Trang Giáo vụ trangnm@huc.edu.vn
trangthanhcong@yahoo.com
 
 
7. Sinh viên
- Các hoạt động chuyên môn tiêu biểu: học tập, nghiên cứu khoa học, thực tế thực tập, tham gia trại sáng tác…
- Các hoạt động ngoại khóa tiêu biểu: tham gia các cuộc thi sáng tác văn chương và báo chí,  tham gia ngày thơ Việt Nam, hội báo toàn quốc hàng năm…
- Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng: hoạt động tình nguyện của CLB Bước xanh; các hoạt động phong trào do nhà trường phát động và hoạt động xã hội khác.
- Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
+ Sinh viên ngành Sáng tác văn học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc:  Biên tập viên tại các Nxb, các tòa soạn/cơ quan báo về lĩnh vực văn hóa – văn nghệ; Cán bộ/chuyên viên tại các Hội VHNT, cơ quan văn hóa tư tưởng trung ương và địa phương; Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về văn học, nghệ thuật; cán bộ/chuyên viên tại các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp của cả nước, các tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hóa giáo dục
+ Sinh viên ngành Báo chí sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc: Phóng viên, biên tập viên tại các tòa soạn/cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương. và địa phương; nhân viên/chuyên viên nghiệp vụ Truyền thông – PR của cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; cơ quan văn hóa – tư tưởng; bộ phận thông tin – tổng hợp, trang tin, website của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội; Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về Báo chí – truyền thông
- Các loại hình cơ quan, doanh nghiệp và việc làm phù hợp
+ Cơ quan báo chí – truyền thông, tạp chí văn học nghệ thuật
+ Cơ sở xuất bản, kinh doanh sách và truyền thông văn hóa
+ Cơ quan quản lí, hội văn học nghệ thuật, hội nhà báo; các tổ chức VHGD và chính trị, xã hội
+ Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về văn học và báo chí – truyền thông

 
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:  Khoa Viết văn, Báo chí – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
-Điện thoại: 024.38511973, 024.38560928, máy lẻ: 132, 133.
   -Email: sangtacvanhoc@gmail.comvietvannguyendu@gmail.com
 - Website: www.vietvan.vn
 
 
 
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA  


Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 28
Lượt truy cập: 1.629.117