Đang thực hiện

Top banner
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA QUỐC TẾ
FACULTY OF INTERNATIONAL LANGUAGES AND CULTURES

 


TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa -  Phó Trưởng khoa
Tel: 02438511971, máy lẻ 146
Mobile: 098 606 5335
Email: hoantq@huc.edu.vn
Tập thể CBGV Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế
 
1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển
 
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế (tiền thân là Bộ môn ngoại ngữ) được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2012 theo quyết định số 94/QĐ-ĐHVHHN ngày 26/3/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Khoa có đội ngũ giảng viên với trình độ chuyên môn sâu thuộc ngành Ngôn ngữ Anh, nhiều giảng viên trong Khoa đã được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn ở các nước như Úc, Nga, Trung Quốc,... Cùng với nhịp phát triển không ngừng của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế đang trên đà phát triển nhằm góp phần đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phát triển quan hệ quốc tế trong đào tạo, đặc biệt là các chương trình liên kết đào tạo với các trường Cao đẳng, Đại học trong khu vực và trên thế giới.
 
2. Sứ mệnh
 
Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh và Hướng dẫn Du lịch quốc tế nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Thành tựu tiêu biểu
 
Song song với việc đào tạo chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế, từ năm 2017 Khoa bắt đầu đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh. Hàng năm, số lượng sinh viên của Khoa học vượt tiến độ và tốt nghiệp đạt loại Khá, Giỏi chiếm tỷ lệ cao.

Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 10 năm 2018, Khoa đã xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy Dự án Những nhà quản lí kinh doanh trẻ toàn cầu (Global Young Business Managers-GYBM) cho Học viện Daewoosky- Hàn Quốc với tổng số học viên là 450. Học viện DaewooSky của Hàn Quốc đã cấp chứng chỉ công nhận “Chất lượng giảng viên” cho giảng viên tiêu biểu của Khoa.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cụ thể, từ năm 2013 đến nay có 05 lần giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và 01 giảng viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2014 - 2015 Khoa đã đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2015 - 2016 Khoa đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắcTập thể đạt thành tích cao trong công tác đào tạo. Năm 2016 - 2017 Khoa đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

4. Định hướng phát triển

- Hướng đến phát triển chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh và chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch quốc tế đạt chất lượng cao trong khu vực;

- Phối hợp, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác với các trường Đại học trên thế giới, tạo cơ hội cho loại hình liên kết đào tạo phát triển;

- Đào tạo văn bằng hai về Ngôn ngữ Anh;

- Phát triển chuyên ngành Quốc tế học.

5. Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm Khoa:
Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa- Phó Trưởng Khoa
Email: hoantq@huc.edu.vn
Tel: 02438511971, máy lẻ 146
Mobile: 0986065335

6. Nhiệm vụ đào tạo

- Bậc đại học: Ngành Ngôn ngữ Anh và chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế.
- Chuẩn đầu ra:

Yêu cầu về kiến thức

* Kiến thức đại cương:


- Kiến thức lí luận chính trị về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Kiến thức cơ bản về pháp luật;
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn,
- Kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ (sinh viên học tiếng Trung hoặc tiếng Hàn với các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);
- Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Anh, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa;
- Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học sánh đối chiếu để đối chiếu các bibh diện ngôn ngữ trong hai ngôn ngữ (Anh - Việt).
 

* Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

+ Kiến thức cơ sở ngành:
-  Sinh viên hiểu được những kiến thức về bản chất, chức năng, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ Anh, các khái niệm cơ bản về từ vựng học, ngữ âm học, ngữ pháp học;
- Sinh viên hiểu được các vấn đề lí luận về ngữ dụng học, dẫn luận phân tích diễn ngôn, đất nước học Anh-Mỹ, văn học Anh –Mỹ, giao tiếp liên văn hóa các nước nói tiếng Anh;
- Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành vào công việc chuyên môn.
 
+ Kiến thức ngành:

- Sinh viên nắm vững được những kiến thức tiếng Anh từ bậc 1 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với trình độ C1 theo Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu) và sử dụng tốt những kiến thức này trong các tình huống giao tiếp chuyên môn;
    - Sinh viên hiểu được những kiến thức về lí thuyết biên dịch và vận dụng được những kiến thức đó vào hoạt động giảng dạy, biên dịch văn bản và nghiên cứu;
- Sinh viên hiểu được những kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực di tích lịch sử và văn hóa của các nước nói tiếng Anh để phục vụ cho việc hướng dẫn tham quan tại các điểm du lịch, giao tiếp với khách du lịch;
-  Sinh viên hiểu được kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh về đối ngoại và thương mại để giao dịch, đàm phán và kí kết với đối tác nước ngoài.


Yêu cầu về kĩ năng
  • Kĩ năng chuyên môn
+ Kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo;
+ Kĩ năng đối ứng trong các tình huống ngôn ngữ giao tiếp khác nhau;
+ Kĩ năng tiếp nhận và sản sinh diễn ngôn, từ đó tạo ra sự lưu loát và hiệu quả cần thiết trong giao tiếp;
+ Kĩ năng đàm phán, thương lượng với đồng nghiệp, đối tác;
- Kĩ năng mềm
+ Kĩ năng làm việc nhóm và vận hành nhóm;
+ Kĩ năng giao tiếp;
+ Kĩ năng sử dụng tin học và ngoại ngữ

Yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, xã hội

Tôn trọng và yêu thương con người; có tinh thần vì cộng đồng, thân thiện với môi trường; tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu, truyền thông và đối ngoại.

Vị trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhiệm những công việc sau:
- Các công việc liên quan tới sử dụng ngôn ngữ Anh trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, đàm phán, giao dịch, kí kết với đối tác nước ngoài;
- Các vị trí công việc liên quan tới nghiên cứu ngôn ngữ của những nước nói tiếng Anh;
- Có thể đảm nhiệm vị trí biên, phiên dịch tại các cơ quan Nhà nước, Viện nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội;
- Có thể làm giáo viên, giảng viên tại các cơ sở đào tạo;
- Các vị trí công việc liên quan tới mảng du lịch quốc tế tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về du lịch.;
- Biên tập viên đảm trách mảng tin quốc tế tại các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình.


7. Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu chuyên sâu về Ngôn ngữ Anh, mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và Văn hóa.

- Tổ chức hội thảo Vấn đề dạy học tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên trong giai đoạn hiện nay, sinh hoạt chuyên đề đúc rút kinh nghiệm, xây dựng các chương trình đào tạo và giáo trình giảng dạy ngành Ngôn ngữ Anh, tiếng Anh chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch quốc tế.

8. Hoạt động hợp tác

- Từ năm 2016 đến nay, Khoa có một đội ngũ giảng viên nước ngoài giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên trong Khoa.

9. Đội ngũ cán bộ
TT Họ tên Chức danh Email
1 TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Phó  Trưởng Khoa hoantq@huc.edu.vn
2 TS. Đoàn Tiến Lực Giảng viên lucdt@huc.edu.vn
3 Ths. Nguyễn Thanh Tâm Giảng viên tamnt@huc.edu.vn
4 Ths. Mai Lan Anh Giảng viên mylananh@yahoo.com
5 Ths. Nguyễn Tuyết Mai Giảng viên tuyetmaia10@gmail.com
6 Ths. Dương Thị Thu Hà Giảng viên duongthithuha2002@yahoo.com
7 Ths. Katie Couse Giảng viên  
8 Ths. Debra Kleissler Giảng viên  
9 Ths. April Pence Giảng viên  
10 Ths. Vũ Hồng Vân Giáo vụ vanvh1109@gmail.com
 
10. Sinh viên

Sinh viên của Khoa đã tham gia vào các hoạt động mang tính chuyên môn cao như: cuộc thi thuyết trình tiếng Anh với tên gọi International Tourist Guides – The Best Talent, chương trình Giao lưu văn hóa với sinh viên Hoa Kỳ (Sinh viên của Khoa đã nhận Chứng chỉ và phần thưởng từ chương trình), chương trình Tình nguyện giúp đỡ sinh viên Hàn Quốc thuộc dự án GYBM trong việc học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa Việt Nam (từ tháng 2/2014 đến 10/2018), chương trình giới thiệu Văn hóa lịch sử Thăng Long – Hà Nội cho du khách trong và ngoài nước do Liên chi Đoàn Khoa kết hợp với Đoàn TN phường Lý Thái Tổ tổ chức.

Sinh viên của Khoa đã tham gia tích cực vào các hoạt động văn nghệ, thể thao do Trường Đại học Văn hóa tổ chức và đạt được những thành tích cao:

- Giải Nhất cuộc thi nhảy dân vũ Flashmod;
- Giải Nhất trong hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017;
- Giải Ba chương trình văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
- Sinh viên của Khoa đã nhiệt tình tham gia ngày hội thể thao chạy hưởng ứng Olympic 2018 và giành được 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích.
 


 
11. Thông tin liên hệ

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3- Nhà A, 418 Đường La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tel: 02438511971, máy lẻ 146
Email: hoantq@huc.edu.com
Email: ngonnguvavanhoaqt@huc.edu.vn
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 20
Lượt truy cập: 1.629.113