Đang thực hiện

Top banner
KHOA  DU LỊCH
FACULTY OF TOURISM

Trưởng khoa
PGS. TS. DƯƠNG VĂN SÁU
Tel: (024) 3851.1971  Máy lẻ: 140
Mobi: 098.823.6889
Email: saudv@huc.edu.vn
Email VP: dulich@huc.edu.vn


Phó Trưởng khoa
 ThS. Đỗ Trần Phương
Tel: (024) 3851.1971 Máy lẻ: 140
Mobi: 0912826980
Email: phuongdt@huc.edu.vn
 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Khoa Văn hóa Du lịch được thành lập ngày 23/8/2000 trên cơ sở chuyên ngành Văn hóa Du lịch trực thuộc Khoa Bảo tàng từ năm 1993. Từ đó đến nay, Khoa đã là địa chỉ quen thuộc và có uy tín trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho các tổ chức trong và ngoài ngành. Từ năm 2007, khoa tiếp tục đào tạo thêm hệ cao đẳng và liên thông cao đẳng – đại học.
1. HISTORY OF ESTABLISHMENT
Faculty of Culture and Tourism was established on 23rd August 2000 on the basis of specialized Cultural Tourism under Science Museum since 1993. Until now, the Department has been familiar and respected in the training of human resources and supply high quality tourism organizations in and outside the field. Since 2007, the faculty continued further training college and inter college - university.
2. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA KHOA
Ban Chủ nhiệm khoa
Trưởng khoa: PGS. TS. Dương Văn Sáu
(04) 38511971 – 157.
DĐ: 0988236889
Email:  saudv@huc.edu.vn
Board of Deans
Dean: Ass. Dr. Duong Van Sau
(04) 38511971 – 157.
Mobile: 0988236889
Email:  saudv@huc.edu.vn
Các  bộ môn trực thuộc khoa

Bộ môn Cơ sở Văn hóa Du lịch - Trưởng bộ môn: TS. Dương Văn Sáu
Bộ môn Nghiệp vụ Văn hóa Du lịch – Trưởng bộ môn : TS. Bùi Thanh Thủy
         Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Trưởng bộ môn : ThS. Lê Tuyết Mai
Đội ngũ giảng viên
Khoa hiện có 16 cán bộ giảng viên, 85% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó, TS chiếm 15%
The subjects under the Faculty
Culture and Tourism Establishments - Head of Department: Ass. Dr. Duong Van Sau 
Culture and Tourism Business - Head of Department: Dr. Bui Thanh Thuy 
Foreign Languages ​​majors in Cultural Tourism - Head of Department: MA. Le Tuyet Mai 
Lecturers
There are 16 members within 85% of graduate degrees, of which 15% Doctor.
 3. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TỰU CỦA KHOA
 3.1. Công tác đào tạo
  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 “Văn hóa Du lịch là khoa học nghiên cứu, khai thác các giá trị văn hóa để phát triển du lịch”. Phát huy những tiềm lực sẵn có được coi là thế mạnh của đội ngũ cán bộ giáo viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Khoa Văn hóa Du lịch xác định rõ Mục tiêu đào tạo của mình là: Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cử nhân Văn hóa Du lịch có thể hoàn thành tốt vai trò của người:
- Hướng dẫn viên du lịch.
- Quản trị doanh nghiệp du lịch.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ bậc đại học; có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực với chuyên môn nghiệp vụ của thực tế đặt ra. Có nhận thức đúng về nghề nghiệp, yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp Du lịch đã chọn.
- Có kiến thức chuyên môn vững vàng có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở các vị trí khác nhau trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, trong các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn, nhà hàng hay các cơ sở lưu trú khác.
- Có khả năng sáng tạo, xây dựng các chương trình, dự án phát triển du lịch, các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội có liên quan ở các địa phương. Tổ chức khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương để kinh doanh du lịch đạt hiệu quả tối ưu.
- Có khả năng xây dựng, tổ chức, điều hành tốt, hiệu quả các chương trình du lịch [tour]; có khả năng xây dựng những bài thuyết minh có cấu trúc hợp lý, khoa học, chứa đựng nội dung thông tin phong phú, đặc sắc… tương ứng với từng tuyến điểm du lịch cụ thể và tiến hành hướng dẫn du lịch tại các tuyến điểm tham quan du lịch đó hay hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của người hướng dẫn du lịch suốt tuyến.
- Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong các cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn - nhà hàng du lịch.
- Có kiến thức và kỹ năng tổ chức điều hành, hoàn thành tốt tất cả các công đoạn trong một chu trình kinh doanh du lịch lữ hành đạt hiệu quả kinh tế - văn hóa - xã hội cao.
NGÀNH VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Hiện khoa Văn hóa Du lịch đang tổ chức đào tạo 3 chuyên ngành:
- Chuyên ngành Văn hóa Du lịch
- Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch
- Chuyên ngành Quản lý Du lịch
CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO
-  Đào tạo Đại học hệ chính qui tập trung 4 năm
-  Đào tạo Đại học hệ vừa học vừa làm (tại chức) 4,5 năm.
-  Đào tạo hệ Cao đẳng Văn hóa Du lịch: 3 năm.
-  Đào tạo hệ Liên thông Cao đẳng - Đại học: 1,5 năm.
-  Đào tạo các lớp ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Du lịch
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC DU LỊCH
 - Chương trình đào tạo chính qui hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông…
 - Chương trình đào tạo – bồi dưỡng HDV du lịch quốc tế
 - Chương trình khai thác giá trị các di sản văn hóa trong kinh doanh du lịch
 - Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành
 - Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh khách sạn – nhà hàng du lịch
 - Chương trình bồi dưỡng, tư vấn, xúc tiến qui hoạch – đầu tư du lịch
- Chương trình đào tạo kỹ năng xây dựng Sản phẩm du lịch
- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng
- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức sự kiện văn hóa – du lịch
 - Chương trình bồi dưỡng kiến thức Marketing du lịch
 - Chương trình bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp du lịch
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU DÀNH CHO HƯỚNG DẪN VIÊN, THUYẾT MINH VIÊN
 - Chương trình đào tạo HDV, thuyết minh viên tại điểm.
 - Chương trình đào tạo HDV theo tuyến – điểm
 - Chương trình hiệu đính, mặc định thông tin cho HDV
 - Chương trình đào tạo HDV tiềm năng
 - Chương trình đào tạo HDV chuyên đề
 - Chương trình đào tạo kỹ năng thiết kế, lập các chương trình du lịch (tour).
 - Chương trình đào tạo quản lý du lịch
 - Các chương trình đào tạo theo yêu cầu
 ƯU THẾ CỦA KHOA VĂN HÓA DU LỊCH
- Đội ngũ giảng viên mạnh, chuyên sâu, chuyên biệt về Di sản văn hóa dân tộc.
- Đội ngũ giảng viên chuyên ngành với kiến thức chuyên môn sâu, tính chuyên nghiệp cao.
- Chương trình Ngoại ngữ chuyên ngành Du lịch được đặc biệt coi trọng, ưu tiên về mọi mặt.
- Nội dung và phương pháp đào tạo: Chuyển đổi theo hướng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp du lịch; đáp ứng theo phương châm: Đào tạo theo nhu cầu và yêu cầu của xã hội!
- Nội dung, chương trình đào tạo bám sát yêu cầu của thực tiến hoạt động du lịch, góp phần chuẩn hóa, mặc định các kiến thức văn hóa - lịch sử cho người học, đặc biệt là các Hướng dẫn viên.
- Triển khai đào tạo bám sát, gắn bó mật thiết với thực tế; đưa các chuyên đề góp phần “giải mã văn hóa”, “giải ảo hiện thực”… để làm rõ, làm nổi bật Giá trị tiềm ẩn của văn hóa Việt Nam trước các đối tượng du khách khác nhau, trong mọi mối quan hệ giữa du khách với người làm du lịch.
 KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
·  Số lớp chính qui của Khoa hiện đang đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: 18 lớp.
·  Số lượng sinh viên chính qui hiện đang đào tạo: 1159 sinh viên.
·  Số sinh viên Đại học hệ chính qui: 692 sinh viên.
·  Số sinh viên Cao đẳng hệ chính qui: 286 sinh viên.
·  Số sinh viên đào tạo hệ Liên thông Cao đẳng - Đại học: 181 sinh viên.
·  Số lượng sinh viên đào tạo không chính qui (hệ vừa học vừa làm): 305 sinh viên.
3. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS
 3.1. The training
  TARGET OF TRAINING
 "Cultural tourism is the scientific research and exploitation of cultural values to tourism development". Promoting the available potential is considered to be the strength of the staff teachers of Hanoi Culture University. The Faculty defines the training objectives: Training staff have a bachelor's degree in Cultural Tourism can fulfill the role of:
- Tour guide.
- Corporate Governance tourism.
Students graduate with theoretical qualification and professional college; quality of political, moral and good health; have basic, systems, modern and practical knowledge professional with the actual. There is aware of career, love the job, with Tourism.
- Have strong knowledge, complete the task in different positions in the state agency for tourism, travel business, the hotel, restaurant, or the other accommodation facilities.
- Ability to create, develop programs and tourism projects, economic - cultural - social activities involved in the locality. To develop exploitation, potential promotion, the advantage of the local for tourism business that achieve optimal efficiency.
- Ability to build, organize, good governance and effectiveness of tourism programs [tour]; capable of planning all disclosures reasonably structured, scientific, rich information and content, distinctive ... corresponding to the specific tourist destinations and conduct guided tours in the tourist place or to fulfill that role and tasks of the tour guide during the tour.
- Good knowledge and professional skills, fulfilling the mission of stay, the hotel - restaurant business.
- Knowledge and skills on organization operating successfully completed all phases of the tourism business cycle with high economic - culture - society efficiency.
MAJORS AND SPECIALIZED TRAINING
At present the Faculty is training 3 majors:
- Major in Cultural Tourism
- Specialty of Travel - Travel Guide
- Tourism Management Major 
TYPES OF TRAINING
- University training of formal centralized system for 4 years
- University training work-study system (in-service) of 4.5 years.
- College Training on Tourism Culture: 3 years
- Connected College - University: 1.5 years
- Short-term training courses, professional training of tourism
THE CURRICULUM - TRAVEL EMPLOYMENT TRAINING
- Formal training at University, College, Connected College-University...
- Training international tourist guides train
- Program to exploit the value of cultural heritage in tourism business
- Professional travel business training program 
- The hotel - restaurant professional training business 
- The training, consulting, planning - Tourism Investment
- Tourism product establishment skills training program 
- Curriculum, knowledge of community tourism
- Training programs, training cultural - tourism event skills 
- The knowledge of Tourism Marketing
- Program fostering tourism enterprises culture
THE INTENSIVE TRAINING PROGRAM FOR GUIDANCE STAFF, PRESENT STAFF
- Training guidance, present staff at location
- Training tourist guide in lines - location
- Editing program, the default information for tourist guide
- Training potential guidance
- Training specialized guidance
- Training design, setting up tour skills (tour).
- travel management 
- The training programs as required
 ADVANTAGES OF THE FACULTY OF CULTURE AND TOURISM
- Powerful, in-depth, specialized lecturers in the nation's cultural heritage.
- Faculty's staffs with deep expertise, professionalism.
- Foreign Language is importance, priority in all aspects.
- Content and training methods:  Convert towards tour vocational skills training; meet under the motto: Training on the needs and demands of society! 
- Contents and training programs meet the requirements of practical tourism activities, contributing to standardization, the default of cultural - history knowledge of the learners, especially the guides.
- Implement training strictly, closely to reality; given the thematic contribution "decoding culture", "the virtual reality" ... to clarify, highlighting the potential value of Vietnam's culture before the different visitors, in all relationships between visitors with tourism.
 RESULTS OF TRAINING
· Number of formal classrooms training currently of the faculty at Hanoi Culture University: 18 classes. 
· The number of regular students currently training:  1159 students.
· The number of formal University students: 692 students.
· Number of formal college students: 286 students.
· Number of students trained connected College - University: 181 students.
· The number of students who are not formal training (work & study): 305 students.
3.2. Hoạt động hợp tác quốc tế
 LĨNH VỰC HỢP TÁC
1.Trao đổi thông tin.
2.Trao đổi giảng viên, sinh viên
3.Trao đổi, tham khảo các chương trình và phương pháp, cách thức đào tạo
4. Đào tạo ngôn ngữ
5. Hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên ngành.
 6. Tiến hành triển khai các dự án có liên quan đến đào tạo và đầu tư du lịch.
 7. Giảng dạy các chuyên đề du lịch
ĐỐI TÁC
1.Đại sứ quán vương quốc Hà Lan
 2.Đại học Youngsan University (Busan – Hàn Quốc)
 3.Đại học Ubon Ratchathani (Thái Lan)
 4.Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc)
 5.Học viện Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc)
 6.Đại học East London (Vương quốc Anh)
 7.Đại học Business Collage London (Vương quốc Anh)
3.2. International cooperation activities 
 FIELDS OF COOPERATION
1. Information exchange.
2. Exchange the lecturers and students
3. Exchange, refer to the program and methods, ways of training
4. Language Training
5. Workshops, seminars science majors.
 6. Conducting projects related to education and tourism investment. 
 7. Teaching the thematic tourism 
PARTNERS
1. Kingdom of the Netherlands Embassy
 2. Youngsan University (Busan - South Korea)
 3. Ubon Ratchathani University (Thailand)
 4. Guangxi Pedagogical University (China)
 5. Hong Ha Institute (Yunnan, China)
 6. East London University (UK)
 7. Business Collage London University (UK)
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN  VĂN HÓA DU LỊCH
 Tên ngành đào tạo: tiếng Việt và tiếng Anh
- Ngành đào tạo Việt Nam học: Vietnamology, Vietnamologie; Vietnamese studies,
- Chương trình Văn hóa Du lịch: The Culture of Tourism syllabus; Tourism Culture
Trình độ đào tạo
- Cao đẳng
- Liên thông Cao đẳng - Đại học
- Đại học
Yêu cầu về kiến thức
          Nắm vững kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội nhân văn và văn hóa Việt Nam cũng như các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực du lịch để có thể khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch; nâng cao giá trị văn hóa trong các hoạt động kinh doanh du lịch.
Yêu cầu về thái độ, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân
Có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phẩm chất đạo đức tốt; có nhận thức đúng đắn, thể hiện trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; trung thực và say mê trong khoa học…
 Yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp
- Có kỹ năng khai thác hiệu quả giá trị của các di sản phục vụ hoạt động du lịch; làm tốt công tác quản lý hoạt động du lịch tại các địa phương.
- Có kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, làm tốt công tác quản trị tại các doanh nghiệp này.
- Có kỹ năng tổ chức điều hành và thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch đạt chất lượng, hiệu quả cao. Có khả năng phối hợp làm việc theo nhóm; giải quyết xử lý tốt các vấn đề, tình huống phát sinh trong công việc.
Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Khai thác có hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong Du lịch.
Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành du lịch. Đạt trình độ tương đương với điểm 4.0 IELTS
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Các sinh viên được trang bị kiến thức có tính hệ thống, chuyên nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn vững vàng; sau khi ra trường có thể làm việc trong các doanh nghiệp du lịch, hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở các vị trí khác nhau trong các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn, nhà hàng hay các cơ sở lưu trú khác; đồng thời có khả năng tổ chức, điều hành các chương trình du lịch; có khả năng triển khai thực hiện các chương trình du lịch trên thực tế, xây dựng bài thuyết minh và tiến hành hướng dẫn tham quan tại các tuyến điểm du lịch cũng như trở thành Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp trong các Công ty lữ hành trong nước và quốc tế.
- Sinh viên sau khi ra trường có thể làm tốt các công việc chuyên môn tại các cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa Thể thao và Du lịch từ địa phương đến các cơ quan ở trung ương.
- Sinh viên sau khi ra trường có thể làm tốt các công việc chuyên môn tại các Viện nghiên cứu phát triển Du lịch, các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực liên quan đến du lịch. Có thể trở thành cán bộ, làm tốt các công việc chuyên môn trong các công ty, doanh nghiệp tổ chức sự kiện hay thuyết minh viên tại các tuyến điểm tham quan du lịch ở các địa phương.
- Một số sinh viên với học lực giỏi, khả năng tốt có thể trở thành các Giảng viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có đào tạo chuyên ngành Du lịch hoặc trở thành các cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan thông tin, truyền thông… đại chúng khác.
 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sinh viên sau khi ra trường, tùy theo khả năng và điều kiện cá nhân có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành Văn hóa học, Quản lý Văn hóa, Du lịch… tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác trong hệ thống đào tạo quốc dân ở Việt Nam. Sinh viên trong quá trình học tập tại trường cũng như sau khi ra trường cũng có thể tiếp tục học tập các văn bằng chuyên môn về kinh tế, tài chính, ngoại ngữ hoặc tu nghiệp các khóa đào tạo chuyên môn ở trong và ngoài nước khi điều kiện cho phép, phù hợp với qui chế đào tạo đã ban hành.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
Để xây dựng chương trình đào tạo, bên cạnh tham khảo chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo trong nước; chương trình đào tạo Văn hóa Du lịch có tham khảo chương trình đào tạo của Học viện Sư phạm Quảng Tây (Guǎngxi shī fàn xué yuàn) [Trung Quốc]; Học viện nghề nghiệp Quảng Tây (Trung Quốc); Trường Đại học Ubon Ratchathani (Thái Lan)…
 
 NỀN TẢNG HỖ TRỢ
- Xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả của các Câu lạc bộ dành cho sinh viên, như Tour guide club; Greentour club; Tourist and Tourist với các chương trình hoạt động phong phú, đa dạng, bám sát và đáp ứng những yêu cầu từ thực tế.
 - Thường niên tổ chức các cuộc thi Hành trình cùng Hướng dẫn viên du lịch.
 - Đẩy mạnh các chương trình ngoại khóa, giao lưu với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.
 - Tổ chức tốt hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hội sinh viên; Tổ chức Câu lạc bộ nhảy hiện đại cho sinh viên, thường xuyên duy trì nhảy Flashmob trong sinh viên.
- Tổ chức thường niên các chuyến du lịch học tập xuyên Việt: Hành trình Con đường di sản
PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO
- “ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU VÀ NHU CẦU XÃ HỘI!”
- “ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP!”  
4. OUTPUT STANDARD OF STUDENTS
 Name of majors:  Vietnamese and English 
- Vietnamese study: Vietnamology, Vietnamologie; Vietnamese studies,
- The Cultural Tourism: Culture of Tourism syllabus; Tourism Culture
Training level:
- College:
- Associate College - University
- University:
Knowledge Requirement 
Master the basic necessary knowledge for the humanities social sciences and culture of Vietnam as well as expertise in the field of tourism in order to efficiently exploit the cultural values ​​serve tourism development; enhance the cultural values ​​in the tourism business.
Requirement about attitude, career awareness, civic responsibility
There are ideological, political stability, master guidelines and policies of the Party and the laws of the State; good moral qualities; with proper awareness, demonstrating responsibility and professional ethics; honesty and passion in science... 
 Regarding professional skills
- Skilled efficiently develop the value of heritage; effectively manage tourism activities in the locality.
- Organizational, management and operation skills of tourism enterprises, as good governance in these enterprises.
- Organizational skills and perform better travel business, travel guides get in high quality and efficiency. Ability to coordinate teamwork; well solve problems, situations arise in their work.
Computerization:  Fluency in office information technology; Effective exploitation of software applications in tourism.
Foreign language: Fluency in a foreign language of tourism major. Qualifications equivalent to IELTS 4.0
Position of students after graduation
- The students are equipped with the knowledge to be systematic, professional, well-educated; after graduation to work in the tourism business, to fulfill the tasks at different positions in the travel agencies, hotels, restaurants or other accommodations; simultaneously capable of organizing and administering the tourism program; capable of implementing the program on actual travel, build all notes and guided tours at the tourist destinations as well as becoming professional Tour guide in the domestic and international travel company.
- Students can do a good job of expertise in the management bodies of State for Culture, Sport and Tourism from the local to the central authorities.
- Students can do a good job of expertise at the Institute for Tourism Research and Development, non-governmental organizations in fields related to tourism. May become officers, as professional event work of the company, business or present at the online travel sites in the locality.
- Some students with excellent, academic ability may become the lecturer at universities, colleges and schools for Tourism training or become tourism officials, reporters, editors Members of the media agencies, other mass media ....
 The ability to learn, improve their knowledge after graduation
After graduation, according to the possibilities and individual conditions students can continue studying at the higher levels as Master, Dr. at Culture, Cultural Management, Tourism ... at Hanoi Culture University and other institutions in the national education system in Vietnam. In the learning process in schools and after school students can continue learning the professional qualification in economics, finance, foreign language training courses or professional training at home and abroad when conditions permit, in accordance with regulations promulgated.
The international standard program, documentation that the university refers
to build training programs, besides reference curriculum of the training facilities in the country; Culture Tourism reference program of Guangxi Pedagogy Academy (Guǎngxi shī fàn xué yuàn) [China]; Guangxi Career Academy (China); Ubon Ratchathani University (Thailand) ...
SUPPORT FOUNDATION
- Develop, organize effectively the Club for students, such as Tour guide club; Greentour club; Tourist and Tourist covering diversity and enrichment activities, and closely meet the requirements of reality.
- Annually hold contest Keep itinerary with Tour guide.
- Promote extracurricular programs; interact with businesses, inland and international institutions.
- Organize effectively activities of Ho Chi Minh Communist Youth Union, Student Association; Organize modern dance club for students, keep regular maintenance of the Flashmob dance for students.
- Organize annually study tours through Vietnam: Heritage Road Journey
- TRAINING GUIDELINE
- "TRAINING ACCORDING TO SOCIAL REQUIREMENTS AND NEEDS!"
- “FELLOWING COMPANY!” 
5. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
1. Khoa Văn hóa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội
(04) 38511971 – 154.
Email: khoavhdulich@yahoo.com
2. Trưởng khoa: Tiến sĩ Dương Văn Sáu
(04) 38511971 – 157.
DĐ: 0988236889
Email:  saudv@huc.edu.vnsauvhdl@yahoo.com
5. SOME PICTURES OF THE ACTIVITIES OF THE FACULTY
The Lecturer and staff of Cultural Tourism Faculty
The launch of Tour guide Club
The "Keep itinerary with Tour guide"
Cooking contest of Faculty
Memories of interesting fact-finding trips.
6. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

 


Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Văn hóa Du lịch 
 


Lễ ra mắt CLB Tour guide

Chương trình "Hành trình cùng Hướng dẫn viên du lịch"Hội thi nấu ăn của Khoa Kỷ niệm của những chuyến thực tế thú vị


 
KHOA VĂN HOÁ DU LICH
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 14
Lượt truy cập: 1.529.574